Cudos Limited, Cebelitarık yasalarına göre özel bir limited şirket olarak şirketleştirilecek ve
kuruluşta kayıtlı ofisi Madison Building, Midtown, Cebelitarık (“Şirket”)

SIRKET TARAFıNDAN VERILECEK TOKEN ALıM ŞARTLARı
Son Güncelleme: [09 September 2020]

Şirket tarafından düzenlenecek jetonların satın alınmasına ilişkin bu hüküm ve koşullar (“Jeton Satış Koşulları”veya “Şartlar”), Şirketin jeton satış döneminde (“Satış Dönemi”) Şirketin jeton satışına katılan şirketin CUDOS jetonlarının (“Jetonlar”) her potansiyel alıcısı için geçerlidir.

Satış Dönemi boyunca Jetonları başarıyla satın aldıysanız, bu Şartları kabul etmiş olursunuz ve bunlara bağlı kalacaksınız.

Tanımlar

Bu Şartlarda, bağlamın gerektirdiği durumlarda, aşağıdaki büyük harfle yazılmış terimlerin kendilerine atfedilen ilgili anlamları olacaktır:

“Tamamlama Koşulu” Satış Döneminin kapatılmasını tetikleyen bir olayın meydana gelmesi “Tamamlama Koşulu” olacaktır. Satış Dönemi aşağıdakilerden birini kapatır:
(i) Şirketin takdirine bağlı olarak Kamu Jetonu Satışının başlamasından itibaren 30 güne kadar;
(ii) Şirketin takdirine bağlı olarak KamuYa Açık Jeton Satışı olmaması durumunda Jeton Oluşturma Etkinliğinden 30 güne kadar; veya
(iii) 6.000.000 ABD Dolarına (altı milyon Dolar) kadar sert bir kap olduğunda.

“Finansal Araçlar”, Cebelitarık’ın Finansal Hizmetler (Finansal Araçlarda Piyasalar) Yasası’nda veya Cebelitarık’taki diğer ilgili mevzuatta kendisine atfedilen anlamı içerecektir (ve “finansal araç” buna göre yorumlanacaktır).

“Özel Satış Dönemi”, Özel Satış Dönemi Başlangıç Tarihinde başlayan ve Jeton Oluşturma Etkinliğinin başlamasından sonra sona eren süre anlamına gelir.

“Özel Satış Dönemi Başlangıç Tarihi”, Şirketin Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu altında Özel Satış Alıcılarına Jeton satmayı ilk taahhüt ettiği tarihte başlayan süre anlamına gelir.

“Özel Satış Alıcıları”, Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu altında Jeton satın alan katılımcılar anlamına gelir.

“Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu”, Özel Satış Alıcılarının Şirket ile giriş yaptığı ve Özel Satış Satın Alanlarının Jeton satın alma taahhüdünde bulunduğu Sözleşme anlamına gelir.

“Kamu Jetonu Satışı”, Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde 4Ç 2020’de 90 gün uzatma ile kamu jetonu satışının başlamasının amaçlandığı bu Şartlarda yer alan kısıtlamalara tabi olarak Jetonların genel halka satılması anlamına gelir.

“Token Oluşturma Etkinliği”, Kamu Jetonu Satışı tarihinin ve Jetonların Özel Satış Alıcılarına verildiği tarihte veya öncesinde gerçekleşir.

Şirket, her ne sebeple olursa olsun, Platformun geliştirilmesi, başlatılması ve işletilmesi ile ilerlemek istediğine karar verirse, ancak Kamu Jetonu Satışı gerçekleştirmez, o zaman Şirket yalnızca Özel Satış Alıcılarına Jeton verebilir.

“Satış Dönemi”, Özel Satış Dönemi Başlangıç Tarihinde başlayan ve Tamamlama Koşulunun yerine getirilmesiyle sona eren süre anlamına gelir.

“Menkul Kıymetler”, Cebelitarık Finansal Hizmetler (Finansal Araçlarda Piyasalar) Yasası’nda (zaman zaman verilen) atfedilen anlamları içerecektir; Cebelitarık Finansal Hizmetler (Yatırım ve Fiduciary Hizmetleri) Yasası’nda; Cebelitarık Prospektüsler Yasası veya Cebelitarık’taki diğer ilgili mevzuat (ve “güvenlik” yorumlanacaktır
buna göre).

Yorumu:

Burada aksi belirtilmedikçe, bu Koşullar yalnızca Satış Dönemi boyunca bizden Jeton satın alma işleminizi yönetir. Hizmetlerin sağlanması veya alınmasıyla bağlantılı olarak Jetonların gelecekteki olası kullanımları öncelikle diğer geçerli hüküm ve politikalara (toplu olarak “Hizmet Hüküm ve Politikaları”) tabi olacaktır. Hizmet Hüküm ve Politikaları, Jeton satışının başlamasından önce web sitemizde kullanıma sunulacaktır. Hizmet Hüküm ve Politikalarını zaman zaman tamamen kendi takdirimize bağlı olarak revize edebilir ve/veya güncelleyebiliriz. Bu Şartlar ile Hizmet Hüküm ve Politikaları arasında herhangi bir çelişki durumunda, Hizmet Hüküm ve Politikaları geçerli olacaktır.
Bu Şartlarda:
● madde, program ve paragraf başlıkları bu Şartların yorumlanmasını etkilemeyecektir;
● bir ‘üçüncü taraf’ ve bir ‘kişi’, gerçek bir kişiyi, kurumsal veya şirketsiz bir organı (ayrı tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın) ve o kişinin kişisel temsilcilerini, haleflerini veya izin verilen atamalarını içerir;
● bir şirkete yapılan bir referans, dahil edildiği veya kurulduğu her yerde herhangi bir şirketi, şirketi veya diğer kurumsal kuruluşu içerecektir;
● tekil kelimeler çoğul ve tam tersi içerecektir; ve
● Bağlam aksini gerektirmedikçe, bir cinsiyete yapılan bir referans, kısıra ve diğer cinsiyetlere bir referans içerecektir.
LÜTFEN BU ŞARTLARı DIKKATLICE OKUYUN VE UYUŞMAZLıK ÇÖZÜMÜ BÖLÜMÜNÜ UNUTMAYıN. TAHKIM, YASAL HAKLARıNıZı ETKILEYEN BAĞLAYıCı BIR TAHKIM MADDESI IÇERIR. BU SATıŞ KOŞULLARıNı KABUL ETMIYORSANıZ, ŞIRKETIN JETON SATıŞıNA KATıLMAYıN.

Bu Koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [email protected] e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.
Siz ve Şirket aşağıdaki gibi anlaşabilirsiniz:

Belirteçlerin Amaçlanan Amacı ve Kullanımı

Jetonların amaçlanan amacı, Hizmetlerin daha çok Teknik Dokümanda belirtilen, son şekli zaman zaman Şirket tarafından yayınlanacak ve güncellenecek olan ve www.cudos.org/whitepaper bulabileceğiniz hizmetlerin (toplu olarak “Hizmetler”) sağlanmasını ve alınmasını kolaylaştırmaktır. Bu vesileyle.
aşağıdaki bağlantıda bulunabilecek Cudos Teknik İncelemesi’ni www.cudos.org/whitepaper okuduğunuzu ve içeriğini anladığınızı kabul edin. Bu Şartları kabul etmeden önce bağımsız yasal tavsiye aldığınızı da onaylamış olursunuz. Hizmetler, çevrimiçi bir yazılım platformu (“Platform”) aracılığıyla sağlanacaktır.
şu anda ileri bir aşamadadır, ancak şirket veya bir bağlı kuruluş tarafından geliştirilme aşamasındadır. Daha spesifik olarak, Jetonlar, Hizmetlerin Şirket’ten veya bir bağlı kuruluştan Platform kullanıcılarına sağlanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır ve Hizmetler için ön ödeme kanıtı oluşturacaktır.

Jetonların mülkiyeti, Platform içinde kullanımı ve etkileşimi sağlamak için Jetonları bir araç olarak kullanma hakkı dışında açık veya zımni hiçbir hak taşımaz. Şartlar, bir yatırıma girme veya herhangi bir güvenlik veya finansal araç satın alma daveti olarak kabul edilmeyecektir ve düşünülemez. Şartlar,
herhangi bir şekilde, herhangi bir yargı alanında menkul kıymetlerin veya finansal araçların bir teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Koşullar, tavsiye olarak kabul edilebilecek veya herhangi bir yatırım kararını temel almak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi veya gösterge içermez veya içermez. Belirteçler yardımcı program belirteçleridir ve
Yatırım. Ayrıca, Jetonların Şirket’te veya herhangi bir bağlı kuruluşta gelecekteki gelir paylarını veya oy haklarını veya fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir mülkiyet hakkını veya hissesini, payını, özkaynaklarını veya güvenliğini veya eşdeğer haklarını veya herhangi bir hakkını temsil etmediğini veya vermediğini unutmayın. Jetonların alınması,
bu Şartlarda yer alan sınırlamalara ve koşullara tabi olarak, Hizmetlerin gelecekteki potansiyel sağlanması ve alınmasıyla ilgili haklar dışında, Şirketin (veya bunların herhangi bir bağlı kuruluşunun) size yönelik organizasyonu ve yönetişimi. Jetonlar paranın (elektronik para dahil), güvenliğin bir temsili olarak tasarlanmamıştır.
emtia, finansal araç, tahvil, borçlanma aracı veya başka herhangi bir finansal araç veya yatırım. Yukarıda belirtilen finansal araçların ve/veya yatırımların alım ve satımları ile ilgili olarak yürürlükteki yasa tarafından sunulan korumalar, Jetonların alım ve satımları için geçerli değildir ve ne bu Şartlar ne de
Teknik Doküman bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturur ve satmak için bir teklif değildir ve herhangi bir yargı alanında herhangi bir yatırım veya finansal araç satın alma teklifinin talep edilmesi değildir. Jetonlar, her halükarda spekülatif veya yatırım amaçlı, derhal yeniden satışa kar elde etme beklentisiyle satın alınmamalıdır.
ya da başka bir şekilde.

Şirket veya bir iştiraki, faaliyetlerini başlatmak ve Platformu geliştirmek için makul çabayı gösterecektir. Tokens’ı satın almayı kabul eden, taahhüt eden veya taahhüt eden herhangi bir kişi, Şirketin veya herhangi bir bağlı kuruluşun, operasyonel bir Platform kuracağına dair herhangi bir garanti vermediğini kabul ve şekilde anlar.
ve bu nedenle Jetonların Platformdaki malları veya Hizmetleri satın almak veya erişmek için kullanılabileceğini garanti edemez. Bu nedenle, Şirketin veya herhangi bir bağlı kuruluşun, herhangi bir kayıp veya hasardan kaynaklanan veya herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini kabul ve anlıyorsunuz.
belirteçleri kullanmadaki yetersizliğe. Jetonlar, bu Şartların tarihinde olduğu gibi herhangi bir mal ve/veya Hizmetin sağlanmasını oluşturmaz.

İptal; Satın Alma Taleplerinin Reddedilmesi

Jetonları bizden satın alma işleminiz nihaidir ve varsa geçerli yasa veya yönetmelik tarafından gerekebilecek durumlar dışında herhangi bir geri ödeme veya iptal yoktur. Jeton satın alma taleplerini herhangi bir zamanda tamamen ve mutlak takdirimize bağlı olarak reddetme veya iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir durumda, ödediğiniz değerlendirme reddedilir veya iade edilir.
Şirket, Tamamlama Koşulu’ndan memnun kalmadan önce herhangi bir zamanda Jeton satışını geçici olarak askıya alabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir. Herhangi bir askıya alma döneminde veya Jeton satışının iptal edilmesi durumunda, Jetonlar satın alınamayacak ve şirkete gönderdiğiniz herhangi bir para veya kripto para birimi formu
Jeton edinme amaçları size iade edilecektir. Şirket, Jeton Satışının geçici olarak askıya alınmasından veya kalıcı olarak sona ermesinden önce ödemenizin tamamını veya bir kısmını kullanabilir ve bu nedenle ödemenizin yalnızca bir kısmı size iade edilebilir.

CUDOS Token Satış Prosedürleri ve Özellikleri

Şirketin Jeton satışı ve özel satışının prosedürleri ve malzeme özellikleri hakkında önemli bilgiler, CUDOS Token satışının zamanlaması ve fiyatlandırması, satacağımız Jeton miktarı ve CUDOS Token satış gelirlerinin beklenen kullanımı ile ilgili ayrıntılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket web sitesinde www.cudos.org sağlanmaktadır. Jeton satın alarak, bu prosedürleri ve malzeme spesifikasyonlarını okuduğunuz, anladığınız ve itirazınız olmadığını kabul ve kabul edersiniz.

Risklerin Kabulü ve Varsayımı
BELIRTEÇ SATıN ALMA, BELIRTEÇLERI TUTMA VE HIZMET SAĞLAMAK VEYA ALMAK IÇIN BELIRTEÇLERI KULLANMA ILE ILGILI RISKLER OLDUĞUNU KABUL VE KABUL EDERSINIZ. BELIRTEÇLERI SATıN ALMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE, BUNDAN SONRA AÇıKLANAN VE AÇıKLANAN RISKLERI VE BELIRSIZLIKLERI DIKKATLICE DÜŞÜNMELISINIZ. AŞAĞıDAKI RISKLERDEN HERHANGI BIRININ ORTAYA ÇıKMASı, TÜMÜNÜZÜ VEYA BIR KıSMıNı KAYBETMENIZE NEDEN OLABILIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR (ÖZEL BELIRTEÇ SATıNALMA TAAHHÜT FORMUNDA TANıMLANDıĞı GIBI). BU RİSKLERLE İlGİlİ HERHANGI Bir SORUNUZ VARSA, LÜTFEN [email protected]’DA BİzE ULAŞIN. BELIRTEÇLERI SATıN ALARAK, BU RISKLERI AÇıKÇA KABUL EDER, KABUL EDER VE VARSAYARSıNıZ.

Jetonların Satın Alınması, Satılması ve Kullanımı ile İlgili Riskler
Önemli Not: Bu Şartlarda belirtildiği gibi, Jetonlar menkul kıymet veya başka bir yatırım ürünü olarak yapılandırılmamakta veya satılmamaktadır. Buna göre, bu bölümde sunulan bilgilerin hiçbiri herhangi bir yatırım kararına temel oluşturmayı amaçlanmıştır ve belirli bir tavsiyede bulunulmuş veya amaçlanmamıştır. Şirket açıkça reddedmektedir
doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı kayıp veya hasar için her türlü sorumluluk: (i) Bu bölümde yer alan herhangi bir bilgiye güvenmek, (ii) herhangi bir bilgideki herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlık veya (iii) bu bilgilerden kaynaklanan herhangi bir eylem.

Jetonları satın alarak, tutarak ve kullanarak, aşağıdaki riskleri açıkça kabul eder ve varsayarsınız:

1. Özel Anahtar(lar)ın Kaybı Nedeniyle Jetonlara Erişimi Kaybetme Riski
Dijital cüzdanınızda veya kasanızda depolanan Belirteçleri kontrol etmek ve elden çıkarmak için özel bir anahtar veya özel anahtarların bir kombinasyonu gereklidir. Buna göre, dijital cüzdanınızla veya token depolama jetonlarınızla ilişkili gerekli özel anahtar(ların) kaybı, bu tür Jetonların kaybolmasına neden olur. Ayrıca, bu tür özel anahtarlara erişim sağlayan herhangi bir üçüncü taraf,
kullandığınız barındırılan bir cüzdan hizmetinin oturum açma kimlik bilgilerine erişim kazanmak, Jetonlarınızı kötüye kullanabilir. Şirket bu tür kayıplardan sorumlu değildir.

2. Ethereum Protokolü ile İlişkili Riskler
Tokenlar ve Platform Ethereum protokolüne dayandığından, Ethereum protokolünün herhangi bir arızası, bozulması veya terk edilmesi Platform veya Jetonlar üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olabilir. Ayrıca, kriptografideki gelişmeler veya kuantum hesaplamanın geliştirilmesi gibi teknik gelişmeler,
Ethereum protokolünü destekleyen kriptografik konsensüs mekanizmasını etkisiz hale getirerek Belirteçler ve Platform. Platform başlatıldıktan sonra Platforma yükseltmeler, Platformda bir hard fork veya işlemlerin Platformda onaylanılma şeklindeki bir değişiklik Token’lar üzerinde istenmeyen olumsuz etkilere neden olabilir.

3. Madencilik Saldırıları Riski
Ethereum protokolüne dayanan diğer merkezi olmayan kriptografik jetonlarda olduğu gibi, Token’lar, çift harcamalı saldırılar, çoğunluk madencilik gücü saldırıları ve bencil madencilik saldırıları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ethereum blok zincirindeki Token işlemlerinin doğrulanırken madencilerin saldırılarına karşı hassastır. Başarılı saldırılar,
Token’larla ilgili işlemlerin doğru yürütülmesi ve kaydedilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ve Jetonlar için risk.

4. Bilgisayar Korsanlığı Riski ve Güvenlik Zayıflıkları
Belirteçler kamulaştırmaya ve/veya hırsızlığa maruz kalabilir. Bilgisayar korsanları veya diğer kötü amaçlı gruplar veya kuruluşlar, kötü amaçlı yazılım saldırıları, hizmet reddi saldırıları, konsensüs tabanlı saldırılar, Sybil saldırıları, şirinleme ve sahtekarlık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde Platforma veya Jetonlara müdahale etmeye çalışabilir. Ayrıca, çünkü Platform
açık kaynaklı yazılıma dayanır, üçüncü bir tarafın veya Şirket ekibinin bir üyesinin Platformun temel altyapısına kasıtlı veya kasıtsız olarak zayıflıklar getirme riski vardır, bu da Platformu ve Jetonları olumsuz etkileyebilir veya Jetonlarınızın kaybolmasına veya erişim yeteneğinizin kaybolmasına veya
Jetonlarınızı kontrol edin.

5. Sigortasız Kayıp Riski
Diğer bazı finansal kurumlardaki banka hesaplarının veya hesaplarının aksine, özellikle sigortalamak için özel sigorta yaptırmadığınız sürece Jetonlar sigortasızdır. Bu nedenle, hizmet değerinin kaybolması veya kaybolması durumunda, size rücu etmek için bizim ayarladığımız bir kamu sigortacısı veya özel sigorta yoktur.

6. Belirsiz Düzenlemeler ve Uygulama Eylemleriyle İlgili Riskler
Jetonların ve dağıtılmış defter teknolojisinin düzenleyici durumu birçok yargı alanında belirsiz veya belirsizdir. Düzenleyici kurumların bu tür teknoloji ve Platform ve Jetonlar da dahil olmak üzere uygulamalarıyla ilgili mevcut düzenlemeleri nasıl veya nasıl uygulayabileceğini tahmin etmek zordur. Aynı şekilde nasıl veya nasıl olacağını tahmin etmek zordur.
yasama organları veya düzenleyici kurumlar, dağıtılmış defter teknolojisini ve Platform ve Jetonlar da dahil olmak üzere uygulamalarını etkileyen yasa ve yönetmelik değişikliklerini uygulayabilir. Düzenleyici eylemler, Platform’un ve Jetonların çeşitli şekillerde, yalnızca gösterim amacıyla,
Belirteçler, kayıt veya lisans gerektiren düzenlenmiş bir finansal araçtır. Şirket, düzenleyici eylemlerin veya yasa veya yönetmelik değişikliklerinin söz konusu yargı alanında faaliyet göstermeyi yasa dışı hale getirmeleri veya söz konusu yargı bölgesinde faaliyet göstermek için gerekli düzenleyici onayları almak için ticari olarak istenmemeleri durumunda bir yargı alanındaki faaliyetlerini durdurabilir.

7. Şirketin İş Modeline İlişkin Yasal ve Düzenleyici Faktörler Başarının Önündeki Engelleri Ortaya Çıkabilir.
Platform yeni ve gelişen bir yasal ortamda faaliyet gösterecektir. Blockchain ve akıllı sözleşmelerle ilgili yerleşik bir yasa organı veya mahkeme kararları yoktur ve token satışları ve kripto para birimleri ile ilgili yasa gelişmektedir. Sonuç olarak, kullanılan akıllı sözleşmelerin yorumlanması konusunda yasal anlaşmazlıklar olabilir
ile bağlantılı olarak, Platformun ve Jetonların işlevselliğini baltalar. Şirketin faaliyet gösterdiği veya faaliyette olacağı bir veya daha fazla yargı alanında lisansların veya diğer yetkilerin gerekli olduğu ölçüde, Şirkete bu tür lisansların veya yetkilerin verileceğinin garantisi yoktur. Şirket, yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri ihlal etmemek veya bu tür bir uygunluğun maliyeti nedeniyle bu lisanslama ve/veya kayıt gerekliliklerine (veya diğer yasal veya düzenleyici gerekliliklere) uymak için iş modelini değiştirmesi gerekebilir. Yasal ve düzenleyici ortamın nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizlik Şirketi olumsuz etkileyebilir.

8. Devlet ve Özel Eylemlerin Riskleri.
Kripto para piyasası yenidir ve soruşturmalar veya yaptırım eylemleri de dahil olmak üzere artan gözetim ve incelemeye tabi olabilir. Resmi makamların Şirket’in faaliyetlerini incelemeyeceklerine, yönetmelikleri yürürlüğe koymayacaklarına veya Şirkete karşı yaptırım uygulamayacaklarına dair hiçbir güvence olamaz, bu da kısıtlamaya neden olabilir
Platformun amaçlandığı şekilde veya şirket aleyhine verilen hükümler, uzlaşmalar, para cezaları veya cezalar. Buna ek olarak, sivil toplum kuruluşları Şirket aleyhine bireysel veya sınıf olarak özel yasal işlemler getirebilir ve bu da Platformun amaçlandığı şekilde kısıtlanmasına veya işletilememesine neden olabilir veya
Şirket aleyhine verilen hükümler, uzlaşmalar, para cezaları veya cezalar.

9. Vergilendirmeden Kaynaklanan Riskler
Belirteçlerin vergi nitelemesi belirsizdir. Stopaj vergileri, transfer vergileri, katma değer vergileri, gelir vergileri ve benzeri vergiler, harçlar, harçlar veya diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sizin için olumsuz vergi sonuçlarına neden olabilecek Jetonları satın alma, tutma ve kullanma ile ilgili olarak kendi vergi tavsiyenizi almalısınız.
ve vergi raporlama gereksinimleri. Şirket’in gelirinin önemli miktarda gelire ve/veya stopaj vergisine tabi olması da mümkündür. Token’lardaki Jetonların ve işlemlerin vergi muamelesindeki belirsizlik, aboneleri, potansiyel alıcıları ve Şirketi öngörülemeyen gelecekteki vergilerle karşı karşıya bırakabilir
Jetonların satın alınması, mülkiyeti, satışı veya diğer kullanımı ile ilgili sonuçlar.

10. Sermaye Kontrol Riskleri

Birçok yargı bölgesi, sermayenin sınır ötesi akışına sıkı kontroller getirmektedir. Jeton sahipleri bu düzenlemelere tabi olabilir.

11. Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (“CFT”) ve Kara Para Aklamayla Mücadele (“AML”)
Platformu işletmek için geçerli CFT ve/veya AML düzenlemeleri kapsamında lisans, kayıt veya diğer yetkilerin gerekli olması durumunda, Şirketin bu tür lisansları, kayıtları veya yetkileri başarıyla elde edebileceğine dair bir garanti yoktur. Buna ek olarak, Kötü aktörler tarafından Jetonların herhangi bir yasadışı kullanımı bu tür ihlal
ve Platformun küresel itibarını ciddi şekilde etkiler. Bu durumda, bunun CFT ve AML düzenleyicileri tarafından incelemeyi tetikleyebileceği ve jetonların dağıtımında ve dolaşımında önemli bir bozulmaya neden olabileceği düşünülebilir.

12. Alternatif Ağ Riski

Hizmetlere maddi olarak benzeyen hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla alternatif ağlar kurulabilir. Platform, Platform ve Jetonları olumsuz yönde etkileyebilecek bu alternatif ağlarla rekabet edebilir.

13. Platforma veya Dağıtılmış Uygulamalara Yetersiz İlgi Riski
Platformun çok sayıda kişi, şirket ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaması veya platformda kullanılacak dağıtılmış ekosistemlerin (Platform gibi) oluşturulması ve geliştirilmesinde sınırlı kamu yararı olması mümkündür. Bu tür bir kullanım veya ilgi eksikliği olumsuz olabilir
Platformun gelişimini ve dolayısıyla Jetonların potansiyel yardımcı programını etkiler.

14. Platformun Geliştirilmesi ve Bakımı ile İlişkili Riskler
Platform hala geliştirilme aşamasındadır ve zaman içinde önemli değişikliklere uğrayabilir. Platformun geliştirilmesi önemli sermaye, Şirket yönetiminin uzmanlığı ve yetenekli geliştiriciler ve diğer taraflarca önemli zaman ve çaba gerektirecektir. Şirket, geliştiricilerin hizmetlerini teknik becerilere sahip olarak saklayıp
Platformu başarıyla geliştirmek ve başarılı bir lansmana ilerletmek için gereken uzmanlık. Buna ek olarak, Platformun amaçlandığı gibi çalışacağına veya Jetonların veya diğer büyük ölçekli D uygulamalarının veya kripto para birimlerinin uzun süreli çalışmasını sürdürebileceğine dair bir güvence olamaz. Jetonların ve Platformun
Teknik Dokümanda belirtilen spesifikasyonlar ve bu uçlara yönelik ticari olarak makul adımlar atacaktır (iç iş tanımına tabi olarak), belirteçlerin veya Platformun teknik özelliklerinde herhangi bir sayıda meşru nedenden dolayı değişiklik yapmak zorunda kalabiliriz. Bu, Jetonların veya Platformun daha da geliştirilmesi ve
satın alma anında beklentilerinizi karşılamayabilir. Ayrıca, Platformu geliştirmek ve sürdürmek için iyi niyet çabalarımıza rağmen, Platformun arızalarla karşılaşabilir veya başka bir şekilde yeterince geliştirilememesi veya sürdürülememesi, Platformu ve Jetonları olumsuz yönde etkileyebilir.
Şirket, platforma çeşitli teknoloji çözümleri dahil etmeyi planlamayı planlamalar. Bu teknoloji çözümlerinin bazıları veya tümü yeni ve/veya nispeten test edilmemiş olabilir. Hiç kullanılmamış veya farklı şekillerde kullanılan bu tür yeni teknolojilerin inşası ve uygulanması için önemli bir risk vardır. Böyle bir garanti yoktur
teknolojiler amaçlandığı gibi veya Teknik Dokümanda açıklandığı şekilde çalışacaktır.

15. Platformun Yerini alama riski.
Platformu desteklemek için önerilen teknolojinin, Platformun teknolojisini geliştiren veya tamamen değiştiren rakip protokoller tarafından desteklenmeyeceğine dair hiçbir güvence olamaz. Platformun endüstri tarafından küresel olarak kabul edilen baskın protokol haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Platform aşılırsa veya
yerini alased, Belirteç kullanımı ve benimsenmesi reddedilebilir. Platformun teknolojisi açık kaynak olarak kullanılabilir, yani herkes Platform kaynak kodunu aynı biçimde veya “çatal” olarak değişikliklerle kopyalayabilir ve dağıtabilir.

16. Fikri Mülkiyet Konularıyla İlişkili Riskler.
Şirket şu anda verilmiş herhangi bir patente sahip değildir ve bu nedenle diğer kuruluşların teknolojilerini, yöntemlerini ve süreçlerini çoğaltmalarını hariç tutma veya engelleme hakkına sahip olmayacaktır. Şirket, geliştiricileriyle gizlilik ve buluş atama anlaşmaları yaparken, bu sözleşmelerin
Şirketin özel bilgilerine ve ticari sırlarına erişimin kontrolinde etkilidir. Şirketin belirli teknolojileri korumak için dayandığı gizlilik anlaşmaları ihlal edilebilir, gizli bilgilerini, ticari sırlarını ve tescilli teknolojilerini korumak için yeterli olmayabilir ve yeterli bir
gizli bilgilerinin, ticari sırlarının veya tescilli teknolojisinin yetkisiz kullanılması veya ifşa edilmesi durumunda çare. Ayrıca, bu anlaşmalar Şirket’in rakiplerinin veya diğerlerinin teknolojilerine büyük ölçüde eşdeğer veya üstün olan teknolojiyi bağımsız olarak geliştirmelerini engellemez. Buna ek olarak, diğerleri
Şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini bağımsız olarak keşfedin ve bu gibi durumlarda, Şirket büyük olasılıkla bu tür taraflara karşı herhangi bir ticari gizli hak iddia edemeyecektir. Şirket, Platform ile ilgili teknoloji, süreç ve yöntemlerin herhangi bir üçüncü taraf tarafından patent edildiğine inanmasa da, Platformun tamamını veya bir kısmını kapsayan üçüncü taraflara patent verilmiş olması mümkündür. Patent sahipleri veya diğer fikri mülkiyet sahipleri, Platformun veya Şirketin yöntem veya uygulamalarının fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini, kötüye uyguladığını veya başka bir şekilde ihlal ettiğini iddia edebilir. Bu tür iddialar, liyakatten bağımsız olarak, önemli masraflara neden olabilir, yönetimin dikkatini başka yöne çevirebilir veya verilen ihtiyati tedbir de dahil olmak üzere Platformun işleyişini maddi olarak bozabilir.

17. Ethereum ve Diğer Para Birimi Değerinin Olumsuz Dalgalanma Riski.
Şirket, Token satışından elde edilen geliri, Teknik Dokümanda açıklandığı gibi Platformun bakım ve gelişimini finanse etmek için kullanmayı amaçlamaktadır. Jetonların satışından elde edilen gelir Ether ve/veya Bitcoin ve/veya itibari olarak paylaştırılacak ve diğer kriptografik ve itibari para birimlerine dönüştürülebilir. Buna ek olarak, bazı özel satışlar
Jetonların fiat para birimleri cinsinden de kullanılabilir. Ethereum’un veya diğer para birimlerinin değeri Satış Dönemi sırasında veya sonrasında olumsuz bir şekilde dalgalanırsa, Şirket Platformun bakımını ve/veya gelişimini amaçlandığı şekilde finanse edemeyebilir.

18. Fiyat Oynaklığı Riski.
Kripto para birimlerinin fiyatları tarihsel olarak dramatik dalgalanmalara maruz kalmıştır ve oldukça değişkendir ve Jetonların piyasa fiyatı da oldukça değişken olabilir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Jetonların piyasa fiyatını çeşitli faktörler etkileyebilir:
▪ Farklı kripto para birimlerinin sayısı ve her bir kripto para biriminin tedariki açısından küresel kripto para arzı;
▪ Kripto para birimlerinin mal ve hizmetler için ödeme olarak kabulünün büyümesi, kripto para birimlerini tutan çevrimiçi kripto para borsalarının ve dijital cüzdanların güvenliği, kripto para birimlerinin kullanımının ve tutulmasının güvenli ve emniyetli olduğu algısı ve kullanımlarındaki düzenleyici kısıtlamalardan etkilenebilecek küresel kripto para birimleri talebi;
▪ Blockchain teknolojilerini temel alan yazılım, yazılım gereksinimleri veya donanım gereksinimlerindeki değişiklikler;
▪ Kripto para birimlerinin işlem görebileceği kripto para borsalarının fiat para çekme ve mevduat politikaları ve bu tür borsalarda likidite;
▪ Büyük kripto para borsalarından hizmet kesintileri veya arızaları;
▪ Özel ve kayıtlı fonlar da dahil olmak üzere büyük yatırımcıların doğrudan veya dolaylı olarak kripto para birimlerine yatırım yapabilen yatırım ve ticaret faaliyetleri;
▪ Hükümetlerin para politikaları, ticaret kısıtlamaları, para birimi devalüasyonları ve yeniden değerlemeler; ve
▪ Varsa kripto para birimlerinin kullanımını etkileyen düzenleyici önlemler.

Tek bir kripto para biriminin fiyatındaki düşüş tüm kripto para sektöründe volatiliteye neden olabilir ve Tokenlar da dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerini etkileyebilir. Örneğin, Yatırımcı veya kullanıcının Bitcoin veya Ethereum’a olan güvenini etkileyen güvenlik ihlali, sektörü bir bütün olarak etkileyebilir ve ayrıca Jetonların ve diğer
dalgalanmak için kripto para birimleri.

19. Fon Kullanımı ile İlişkili Riskler.
Şirket’in, Özel Token Satın Alma Taahhüt Formu’nun koşulları uyarınca gerektiğinde ve gerektiğinde Husus’a (Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu’nda tanımlandığı şekilde) geri ödemek için yeterli fona sahip olacağına dair bir güvence olamaz. Şirket tarafından oluşturulan fonları kullanmak için herhangi bir güven verici veya başka bir yükümlülüğü yoktur.
Şirket’in Değerlendirmenin tamamını veya bir kısmını geri ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı olarak Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu’nda açıkça belirteç satışı dışında, alıcıların yararına jeton satışı.

20. Blockchain Endüstrisi ile İlişkili Risk.
Genel olarak blockchain endüstrisinin büyümesi ve Platformun ve Tokenların güveneceği ve etkileşimde olacağı blockchain ağları yüksek derecede belirsizliğe maruz kalmaktadır. Blockchain endüstrisinin ve blockchain ağlarının daha da gelişmesini etkileyen faktörler şunlardır:
▪ Bitcoin, Ether ve diğer blockchain teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılmasında dünya çapında büyüme;
▪ Bitcoin, Ether ve diğer blockchain varlıklarının kullanımı veya blockchain ağlarına veya benzeri sistemlere erişim ve işletim kısıtlamalarının hükümet ve yarı hükümet tarafından düzenlenmesi;
▪ Bitcoin veya Ethereum ağlarının açık kaynaklı yazılım protokolünün bakımı ve geliştirilmesi;

▪ Tüketici demografisi ile kamusal zevk ve tercihlerdeki değişiklikler;
▪ Diğer ürün ve hizmet satın alma ve satma yöntemlerinin veya itibari para birimlerini veya mevcut ağları kullanmanın yeni araçları da dahil olmak üzere varlıkların ticaretinin kullanılabilirliği ve popülerliği;
▪ Genel ekonomik koşullar ve kripto para birimleri ile ilgili düzenleyici ortam;
▪ Bitcoin veya Ethereum ağlarının popülaritesindeki veya kabulünün azalması operasyon sonuçlarımızı olumsuz yönde etkileyecektir; veya
▪ Blockchainnetworks ve blockchain varlıklarının geliştirilmesi, genel kabulü ve benimsenmesi ve kullanımının yavaşlaması veya durdurulması, Platformun ve Jetonların kabul edilmesini ve benimsenmesini caydırabilir veya geciktirebilir.

21. Şirketin veya Platformun Dağılma Riski

Ethereum’un (veya diğer kriptografik ve itibari para birimlerinin) değerindeki olumsuz bir dalgalanma, Platformun olumsuz benimsenmesi, ticari ilişkilerin başarısızlığı veya fikri mülkiyet mülkiyeti zorlukları nedeniyle Jetonların yardımcı programlarında azalma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sayıda nedenden dolayı, Platformun
artık faaliyet gösterilemez ve Şirket feshedilebilir.

22. Yönetişim Haklarının Eksikliğinden Kaynaklanan Riskler
Jetonlar, Platform veya Şirket veya şirket iştirakleri ile ilgili herhangi bir yönetim hakkı vermediğinden, belirteç sahiplerinin Platform veya Şirket ile ilgili kararlar üzerinde hiçbir kontrolü veya etkisi olmayacaktır.

23. Bulut Depolama ile İlgili Riskler
Şirket, kullanıcılar ve uygulamalar da dahil olmak üzere bireysel ve kurumsal müşterilere merkezi olmayan bir bulut depolama hizmeti sağladığından, Hizmetler verilerin bulutta depolanmasının bir dizi riskine karşı hassastır. Hizmetler, büyük miktarda hassas ve/veya özel bilgilerin depolanmasını içerebilir, bu da
bir siber saldırı veya diğer kötü amaçlı faaliyetler durumunda tehlikeye girer. Benzer şekilde, hizmetler kesintiye uğrayabilir ve böyle bir saldırı veya kötü amaçlı etkinlik durumunda dosyalar geçici olarak kullanılamaz hale gelebilir. Kullanıcılar Platform ile arayüz olabilecek çeşitli donanım ve yazılımlar kullanabildiğinden, Hizmetlerin
birlikte çalışabilirlik başarısızlığına veya Şirketin kontrol etmediği bu üçüncü taraf sistemlerin ve cihazların Şirket Hizmetleri ile entegre edilemeyene bağlı olarak kullanılamaz veya kesintiye uğrar. Hizmetlerin artan kesintilerle karşılaşması ve Platformun ek güvenlik açıklarıyla karşılaşma riski,
Platform ve bu nedenle sahip olduğunuz belirteçlerin gelecekteki yardımcı programı.

24. Beklenmedik Riskler
Belirteçler gibi şifreleme belirteçleri yeni ve test edilmemiş bir teknolojidir. Bu Şartlarda yer alan risklere ek olarak, Şirket’in tahmin edemeyeceği riskler de dahil olmak üzere Jeton satın alma, tutma ve kullanımınızla ilgili başka riskler de vardır. Bu tür riskler, beklenmedik varyasyonlar veya risklerin kombinasyonları olarak daha da gerçek olabilir
bu bölümde ele alınmıştır.

Güvenlik

Şirket’ten satın aldığınız Jetonları almak ve tutmak için kullandığınız cüzdan, kasa veya diğer depolama mekanizmasının güvenliğini sağlamak için gerekli özel anahtarlar veya bu depolama mekanizmalarına erişmek için gerekli diğer kimlik bilgileri de dahil olmak üzere tüm makul ve uygun önlemleri uygulamaktan siz sorumlusunuz. Özel anahtarlarınız veya başka
erişim kimlik bilgileri kaybolursa, Belirteçlerinize erişiminizi kaybedebilirsiniz. Şirket, Token’ları teslim almanız, bulundurmanız, depolamanız, aktarmanız veya gelecekteki potansiyel kullanımınızla ilgili herhangi bir güvenlik önleminden sorumlu olmayacaktır ve Şirket, jetonları geri alma yükümlülüğü altında değildir ve Şirket bu kapsamda (izin verilen en büyük ölçüde
yürürlükteki yasalar) Jetonları kaybetmenize (erişim kaybınız dahil) neden olan herhangi bir güvenlik ihlali veya diğer eylem veya ihmallerden dolayı her türlü sorumluluk.

Kişisel Bilgiler

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli potansiyel Token alıcıları üzerinde durum tespiti yapması gerektiğini belirleyebilir. Şirketin durum tespiti sürecinin bir parçası olarak, hakkınızda bize belirli bilgiler göndermenizi isteyebilir. Talep üzerine şirkete bu bilgileri derhal vermeyi kabul edersiniz ve
bu tür talep edilen bilgileri Şirkete tatmin edici bir biçimde verene kadar Şirketin Size Jeton satmayı reddedebileceğini kabul ve kabul edersiniz.

Vergi

Jetonlar için ödediğiniz satın alma fiyatı geçerli tüm vergilere tabidir. Satış, kullanım, katma değer ve geçerli olabilecek diğer vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, varsa Jeton satın alma işleminiz için vergilerin ne kadar geçerli olduğunu belirlemek yalnızca siz sorumlusunuz. Ayrıca, stopaj, tahsilat, rapor, ödeme, anlaşmak da tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
ve/veya vergi ödemekle yükümlü olabileceğiniz bu yargı alanındaki ilgili vergi dairelerine doğru vergileri havale edin. Şirket, Jeton satın alma işleminizden kaynaklanan herhangi bir satış, kullanım, katma değer veya diğer vergileri stopaj, toplama, raporlama, ödeme, kapatma ve/veya havale etmekten sorumlu değildir.

Beyanlar ve Garantiler

Jeton satın alarak, Şirkete aşağıdakileri beyan, garanti ve geri alınamaz bir şekilde taahhüt edersiniz:
(i) Bu Şartları kabul etmeden önce bağımsız yasal tavsiye aldınız;
(ii) Bu Şartları okudunuz ve anladınız;
(iii) Kriptografik belirteçlerin işlevselliğini, kullanımını, depolanmasını, iletim mekanizmalarını ve diğer maddi özelliklerini, token depolama mekanizmalarını (belirteç cüzdanları gibi), blockchain teknolojisini ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerini bu Şartları anlamak ve Jetonları satın almanın risklerini ve etkilerini takdir etmek için yeterli anlayışa sahipsiniz;
(iv) Token’ları satın almak için bilinçli bir karar vermek için Şirket, Şirket memurları ve acenteleri ve temsilcileri ve Jetonlar hakkında yeterli bilgi edindiniz;
(v) Jetonların yalnızca Potansiyel Hizmet alma hakkı verdiğini ve platform, şirket veya herhangi bir bağlı kuruluşla ilgili olarak herhangi bir oylama, dağıtım, itfa, tasfiye, mülkiyet (fikri mülkiyetin her türlü dahil) veya diğer finansal veya yasal haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde başka bir hak vermediğini anlarsınız;
(vi) Gelecekte platformda potansiyel olarak Hizmet almak için Jeton satın alıyorsunuz. Jetonları, yatırım, spekülatif veya diğer finansal amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir kullanım veya amaç için satın alamıyorsunuz;
(vii) Jeton satın alma işleminiz, yetki alanınızdaki veya yasaların tabi olabileceği herhangi bir yargı alanındaki geçerli yasa ve düzenlemelere uygundur;
(viii) Şirketin Jetonları satmasına izin veren ve herhangi bir yerel izin gerektirmeden bir jeton satışına katılmanızı yasaklamayan bir yargı bölgesinde yaşıyorsunuz;
(ix) Jeton satın alma işleminiz, ilgili herhangi bir yargı alanında tabi olabileceğiniz tüm geçerli yasal ve vergi yükümlülüklerine tam olarak uygun olarak yapılacaktır;
(x) Herhangi bir tüzel kişi adına Jeton satın alıyorsanız, bu Şartları kabul etmeye ve şirketle söz konusu tüzel kişi adına bağlayıcı bir sözleşme yapmaya yetkilisiniz (bu Şartlardaki “siz” referansları, Jetonları satın almaya yetkili olduğunuz tüzel kişiye atıfta bulunur);
(xi) Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore veya token satışını ve/veya herhangi bir katılımını yasaklayan herhangi bir yargı bölgesinde ikamet eden veya ikamet eden (“Kısıtlı Yargı Yetkisi”) veya Kısıtlı Yargı Alanındaki bir yerden Jeton satın alma veya bir tüzel kişilik (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
şirket veya ortaklık) kısıtlı bir yasaya dahil edilmiş, kurulmuş veya yasaya dahil edilmiş veya tescil edilmiş
Yargı yetkisi ve bu tür bir kişi veya kuruluş adına Jeton satın almıyorsunuz;
(xii) Siz: (i) Jetonlara ve/veya Hizmetlere erişimin veya hizmetlerin kullanımının yürürlükteki yasa, kararname, yönetmelik, antlaşma veya idari işlemle yasak olduğu bir coğrafi bölgede yaşayan bir vatandaş veya ikamet eden; (ii) ABD veya diğer egemen ülke yaptırımlarına veya ambargolarına tabi olan bir coğrafi bölgenin vatandaşı veya sakini; veya (iii) ABD Ticaret Bakanlığı’nın Reddedilen Kişiler veya Tüzel Kişiler Listesi, ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar veya Engellenen Kişiler Listesi veya ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Barodan Kaldırılan Taraflar Listesi’nde tanımlanan bir kişi veya bir kuruluş tarafından istihdam edilen veya bir kuruluşla ilişkili bir kişi;
(xiii) Şirket’in, (xi) veya (xii) yukarıda;

(xiv) İkamet ettiğiniz ülke veya diğer koşullar yukarıdaki beyanların artık doğru olmayacak şekilde değişmesi durumunda, Jetonları ve/veya Hizmetleri kullanmayı derhal durduracağınızı kabul edersiniz;
(xv) Jetonları veya Hizmetleri bir tüzel kişilik adına kullanmak için kaydolursanız, (i) bu tüzel kişilik, kuruluşunun yargı yetkisinin yürürlükteki yasaları uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve geçerli olarak mevcut dir, (ii) bu tüzel kişi tarafından onun adına hareket etme yetkisine sahipsiniz;
(xvi) Bir bireyseniz, en az 18 yaşındaysanız ve bu Şartları kabul etmek ve bizimle bağlayıcı bir anlaşma yapmak için yeterli yasal kapasiteye sahipseniz;
(xvii) Bu Şartların sizin tarafından kabul edilmesi ve bizimle bağlayıcı bir anlaşmaya girilmesi, aşağıdakiler altında herhangi bir ihlale neden olmaz, çelişmez veya önemli bir varsayılan teşkil etmez: (i) anayasal veya organizasyon belgelerinizin herhangi bir hükmü (varsa); (ii) herhangi bir hüküm, kararname veya emrin herhangi bir hükmü
bağlı olduğunuz veya maddi varlıklarınızdan herhangi birinin tabi olduğu bir taraftır; ve/veya (iii) taraf olduğunuz veya bağlı olduğunuz herhangi bir maddi sözleşme, yükümlülük, görev veya taahhüt;
(xviii) Jeton satın almak için kullandığınız kripto para varlıkları, kara para aklama veya terör finansmanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyetten türetilmez veya bunlarla ilgili değildir ve Jetonları herhangi bir yasa dışı faaliyeti finanse etmek, dahil etmek veya başka bir şekilde desteklemek için kullanmayacaksınız;
(xix) Edindiğiniz tüm Jetonlar sizin adınıza edinilecek ve kullandığınız kripto para varlıkları, Finansal Eylem Görev Gücü veya benzer herhangi bir mevzuat tarafından “işbirliği yapmayan ülke veya bölge” olarak belirlenmiş bir ülkede veya bölgede bulunmayan dijital bir cüzdandan gelecektir; ve
(xx) Herhangi bir ülke, hükümet veya uluslararası otorite tarafından uygulanan veya uygulanan herhangi bir yaptırımın konusu değilsiniz veya herhangi bir ülke veya ülke çapında uygulanan ülke veya bölge çapında bir yaptırıma tabi olan bir ülkede veya bölgede ikamet etmiyor veya kurulmuyorsunuz (kurumsal bir kuruluş durumunda) veya
hükümet veya uluslararası otorite.

Tazminat

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Şirketi ve ilgili geçmiş, şimdiki ve gelecekteki çalışanları, memurları, yöneticileri, yüklenicileri, danışmanları, özkaynak sahiplerini, tedarikçilerini, satıcılarını, hizmet sağlayıcılarını, ana şirketleri, bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, acentelerini tam ve etkili bir şekilde tazmin edecek, savunacak ve zararsız tutacaksınız,
aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm taleplerden, yargılardan, taleplerden, eylemlerden, zararlardan, kayıplardan, maliyetlerden ve masraflardan (vergiler ve makul mesleki ve yasal ücretler dahil) temsilciler, öncüller, halefler ve atamalar (“Şirket Tarafları”) (i) Jeton satın alma veya kullanma; (ii) sorumluluklarınız veya
bu Şartlar kapsamındaki yükümlülükler; (iii) bu Şartları ihlaliniz; veya (iv) başka bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz.

Şirket, bu tazminata tabi herhangi bir talebin tek kontrolünü sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tazminat, sizinle Şirket arasında yapılan yazılı bir anlaşmada belirtilen diğer tazminatlara ektir ve bunun yerine değildir.

Feragatler

YÜRÜRLÜKTEKI YASALARıN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, BU FERAGATNAMENIN SIZIN IÇIN GEÇERLI OLDUĞU ÖLÇÜDE VE ŞIRKET TARAFıNDAN YAZıLı OLARAK AÇıKÇA BELIRTILMEDIKÇE, (A) JETONLAR, ŞIRKET TARAFıNDAN YAPıLAN HERHANGI BIR GARANTI VEYA BEYAN OLMAKSıZıN “OLDUĞU GIBI” VE “MEVCUT OLDUĞU GIBI” ESASıNA GÖRE SATıLıR VE ŞIRKET, SATıLABILIRLIK, BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE IHLALSIZLIK DAHIL ANCAK BUNLARLA SıNıRLı OLMAMAK ÜZERE, BELIRTEÇLERLE ILGILI TÜM ZıMNI GARANTILERI AÇıKÇA REDDEDER; (B) ŞIRKET, BELIRTEÇLERIN GÜVENILIR, GÜNCEL VEYA HATASıZ OLDUĞUNU, GEREKSINIMLERINIZI KARŞıLADıĞıNı VEYA BELIRTEÇLERDEKI KUSURLARıN DÜZELTILECEĞINI BEYAN ETMEZ VEYA GARANTI ETMEZ; VE (C) ŞIRKET, BELIRTEÇLERIN VEYA BELIRTEÇLERIN TESLIM MEKANIZMASıNıN VIRÜS VEYA DIĞER ZARARLı BILEŞENLER IÇERMEDIĞINI BEYAN EDEMEZ VE GARANTI ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

NE ŞIRKET NE DE ILGILI TEMSILCILERI VEYA BAĞLı KURULUŞLARı, BU ŞARTLARıN IHLALINDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA ILGILI OLARAK ORTAYA ÇıKAN VEYA DOLAYLı ZARAR, KAR VEYA GELIR KAYBı, IYI NIYET KAYBı VEYA ÖZEL, CEZAI VEYA GELIŞMIŞ ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTıR.

ŞIRKETIN BU ŞARTLARDAN VE/VEYA JETONLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA ILGILI SORUMLULUĞU, SÖZLEŞMENIN, HAKSıZ FIILDEN VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE IHLALDEN VEYA BUNUN SONUCUNDA, ALıCıNıN JETONLAR IÇIN ÖDEDIĞI TOPLAM TUTARı AŞAMAZ.
BURADA BELIRTILEN SıNıRLAMALAR, ŞIRKETIN AĞıR IHMALI, DOLANDıRıCıLıĞı VEYA KASıTLı, KASıTLı VEYA DIKKATSIZCE SUISTIMALI IÇIN SORUMLULUĞU SıNıRLAMAZ VEYA HARIÇ TUTMAZ. TÜM HAKLARINIZIN VE ÇARELerİnİzin BU ŞARTLARDA YER ALDIĞINI VEYA ATıFTA BULUNUNUP YER ALDIĞINI KABUL EDERSEN,
MASUM VEYA IHMALKAR BIR ŞEKILDE YANLıŞ BEYANDA BULUNMA VEYA IHMALKARLıK IDDIASı DA DAHIL OLMAK ÜZERE BAŞKA BIR HAKKıNıZ VEYA ÇARENIZ OLMAYACAKTıR. BU ŞARTLARıN KONUSUYLA ILGILI OLARAK HERHANGI BIR YARGı ALANıNDAKI YASALARıN IMA ETTIĞI HER TERIM VEYA KOŞUL MÜMKÜN OLAN EN ÜST ÖLÇÜDE HARIÇ TUTULACAKTıR VE BU TÜR BIR TERIM VEYA KOŞULUN HARIÇ TUTULMASı MÜMKÜN OLMADıĞı ÖLÇÜDE, BU KONUDAKI HERHANGI BIR HAKTAN VEYA ÇÖZÜMDEN GERI DÖNÜLMEZ BIR ŞEKILDE FERAGAT EDERSINIZ.

Serbest bırakma

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en kapsamlı ölçüde, Şirket ve Şirket Taraflarını, memurları, yöneticileri, acenteleri, ortak girişimleri, çalışanları ve tedarikçileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilinen ve bilinmeyen her türlü sorumluluk, sorumluluk, talep, talep ve/veya zarardan (gerçek ve sonuç olarak) serbest bırakırsınız.
(ihmal iddiaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıklardan ve üçüncü tarafların eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili. Aksi takdirde bu sürümün kapsamını yalnızca tanıyabileceğiniz veya şüphelenebileceğiniz talepleri içerecek şekilde sınırlayacak herhangi bir tüzük veya ortak hukuk ilkesi uyarı altında sahip olabileceğiniz tüm haklardan açıkça feragat edersiniz.
bu sürümü kabul ederken lehinize var.

Uyuşmazlık Çözümü. Tahkim

YASAL HAKLARıNıZı ETKILEYEN BAĞLAYıCı TAHKIM MADDESI VE TOPLU DAVA FERAGATI GIBI BELIRLI HÜKÜMLER IÇERDIĞINDEN LÜTFEN AŞAĞıDAKI BÖLÜMÜ DIKKATLICE OKUYUN. BU BÖLÜM, ŞIRKETLE ILGILI BELIRLI ANLAŞMAZLıKLARı VE TALEPLERI TAHKIM ETMENIZI GEREKTIRIR VE BIZDEN YARDıM ISTEME ŞEKLINIZI SıNıRLAR.

Bağlayıcı Tahkim

Telif hakları, ticari markalar, ticari isimler, logolar, ticari sırlar veya patentler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizin veya Şirketin fikri mülkiyetin yasa dışı kullanımı için ihtiyati tedbir veya diğer hakkaniyete uygun bir rahatlama talep ettiğiniz anlaşmazlıklar, iddialar, davalar, eylemler, dava nedenleri, talepler veya işlemler (topluca “Anlaşmazlıklar”) dışında, siz ve
Şirket (i) burada açıkça belirtildiği şekilde tasarruf edin, bu Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm Anlaşmazlıkların herhangi bir mahkemede çözülmesi için ilgili haklarınızdan feragat edin ve (ii) jüri duruşması için ilgili haklarınızdan feragat etmek. Bunun yerine, siz ve Şirket, bu Şartlarda sağlanan bağlayıcı tahkim yoluyla Anlaşmazlıkları tahkim edeceksiniz.
Sınıf Tahkimleri, Sınıf Eylemleri veya Temsilci İşlemleri Yok Bu Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir Anlaşmazlık sizin ve Şirket için kişisel değildir ve yalnızca çözülecektir
bireysel tahkim yoluyla ve bir sınıf tahkimi, toplu dava veya başka bir temsili işlem türü olarak getirilmeyecektir. Bir bireyin bir Anlaşmazlığı başka bir bireyin veya bir grup bireyin temsilcisi olarak çözmeye çalıştığı herhangi bir sınıf tahkimi veya tahkim olmayacaktır. Ayrıca, bir Anlaşmazlık
ister tahkim içinde ister dışında veya başka bir birey veya birey grubu adına sınıf veya başka bir temsili eylem türü.

Tahkim Kuralları
Bu Bölümün uygulanabilirliği (Uyuşmazlık Çözümü. Tahkim) hem sübnek hem de prosedürel olarak 2012 (2017’de revize edildiği gibi) Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları uyarınca, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde yönetilecek ve yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Dikkat; Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü

Katılımcının veya Şirketin her biri, ortaya çıktığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir Anlaşmazlığı diğerine yazılı olarak bildirecektir, böylece ilgili taraf Anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmek için iyi niyetle girişimde bulunabilir. Şirkete bildirim, [email protected]’de Şirkete e-posta ile gönderilecektir. Size yapılan bildirim,
Şirketin web sitesi veya varsa, Jeton satın almanız veya Platformu veya Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak sağladığınız herhangi bir e-posta adresine gönderilecektir. Bildiriminiz, (i) adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız, (ii) Anlaşmazlığın niteliğinin veya temelinin makul ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve (iii) spesifik
aradığınız rahatlama. Siz ve Şirket, bildirimin ilgili taraf tarafından alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Anlaşmazlığın nasıl çözülebileceğini kabul edemezseniz, siz veya Şirket, uygun ve bu Bölüme uygun olarak (Uyuşmazlık Çözümü). Tahkim), bir tahkim işlemi başlatın veya
bu Bölümde özel olarak sağlanan kapsam (Uyuşmazlık Çözümü). Tahkim), mahkemede bir talepte bulun.

İşlem
Herhangi bir tahkim Cebelitarık’ta gerçekleşecektir. Tahkim, Cebelitarık Ticaret Odası tarafından atanan tek bir hakem tarafından, uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları kurallarına uygun olarak gizli bir şekilde yürütülecektir. Cebelitarık’ta bulunan mahkemeler özel
herhangi bir temyiz ve tahkim kararının uygulanması üzerinde yargı yetkisi.

Hakem Otoritesi
Bu Şartlar, geçerli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları ve hakem (i) Bir Anlaşmazlığın tahkim edilip edilmediğinin belirlenmesi de dahil olmak üzere, Bir İhtilafla ilgili tüm usul ve esas kararları vermek için münhasır yetki ve yargı yetkisi ve (ii) hakemin bu Koşullar tarafından yasaklanan bir sınıf tahkimi veya temsili veya toplu dava yürütme yetkisine sahip olmaması koşuluyla, aksi takdirde mahkemede mevcut olacak herhangi bir çareyi verme yetkisi. Hakem sadece bireysel bir tahkim yürütebilir ve birden fazla kişinin iddialarını birleştiremez, herhangi bir sınıfa başkanlık edebilir veya
birden fazla kişiyi içeren herhangi bir davaya temsilcilik veya başkanlık etmek.

Tahkim Kuralları
Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları ve Uluslararası Ticaret Odası hakkında ek bilgiler https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration. Bu Şartlara bağlı olmayı kabul ederek, (i)
Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları veya (ii) Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarını okuma fırsatınızdan ve Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarının haksız olduğu veya herhangi bir nedenle uygulanmaması gerektiği yönündeki herhangi bir iddiadan feragat edin.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi
Bu Şartlar, başka herhangi bir yargı yetkisinin yasalarının uygulanmasına neden olacak hukuk kuralları çatışmasına bakılmaksızın Cebelitarık yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Taraflar arasında bu Şartlardan veya konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir Anlaşmazlık (sözleşmeye bağlı olmayan Anlaşmazlıklar dahil)
veya iddialar) tahkime tabi olmayan sadece Cebelitarık mahkemelerinde çözülecektir.

Bölünebilirlik
Bu Şartların herhangi bir terimi, maddesi veya hükmü yasa dışı, hükümsüz veya uygulanamaz tutulursa, bu terim, madde veya hüküm bu Şartlardan ayrılabilir olacak ve bu terimin, maddenin veya hükmün veya bu Şartların başka bir teriminin, maddesinin veya hükmünün kalan herhangi bir bölümünün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Çeşitli
Bu Koşullar ve Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu, Şirket’ten Jeton satın almanızla ilgili olarak sizinle Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Şirket bu değişiklikler yapabilir

Yürürlükteki yasa veya düzenlemelere uymak için makul olarak gerekli olan şartlar zaman zaman. Şirket bu tür değişiklikler yaparsa, değiştirilen Şartları www.cudos.org/tokenterms yayınlayacak ve yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihini güncelleyecektir. Değiştirilen Şartlar derhal geçerli olacaktır. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini sizin izniniz olmadan atayabilir. Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünün kullanılmaması veya uygulanmaması, söz konusu hak veya hükümden feragat olarak çalışmayacaktır. Gecikme veya başarısızlığın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan sorumlu olmayacağız. Jeton satın alma
Şirket’ten, sizinle Şirket arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim veya başka bir benzer ilişki oluşturmaz. Burada aksi aksi aksi durumlar dışında, bu Koşullar yalnızca sizin ve Şirketin yararınadır ve başka bir kişi veya kuruluşa üçüncü taraf lehtar hakları vermeyi amaçlamamaktadır. Sen
Bu Koşullar da dahil olmak üzere Şirketin size sağladığı tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin elektronik ortamda sağlanacağını kabul ve kabul etmek. Siz ve Şirket, bu Şartları kabul etmenin ne sizin ne de Şirket’in bunu temel adarak yapmadığını kabul edersiniz.
ve bunlara dayanmayan herhangi bir temsil, garanti veya diğer hükümler, burada açıkça belirtilenler dışında ve tüzük veya ortak yasa tarafından ima edilen tüm koşullar, garantiler veya diğer şartlar, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hariç tutulur.

* * * * *

Zamanlama 2

YASAL HUSUSLAR, RİSKLER VE YASAL SORUMLULUK REDDI

JETON SATıN ALMAK IÇIN HARCADıĞıNıZ TÜM PARALARı KAYBEDEBILIRSINIZ. JETON SATıN ALMANıZ DURUMUNDA, SATıN ALMA IŞLEMINIZ IADE EDILEMEZ VEYA DEĞIŞTIRILEMEZ. BELIRTEÇLERIN VEYA PROJENIN KULLANıLABILIR
BILGILER (AŞAĞıDA TANıMLANDıĞı GIBI) TESLIM EDILECEKTIR. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL EDEREK VE CUDOS TOKEN OLUŞTURMA EtkİnLİğİNE KATILARAK HAKLARINIZDAN FERAGAT EdİyorSUNUZ. CUDOS TOKEN OLUŞTURMA ETKINLIĞINE KATıLARAK, JETONLARıN YARARı VEYA MEVCUT BILGILERDE AÇıKLANAN PROJENIN TESLIM EDILMEMESI VEYA GERÇEKLEŞMEMESI DURUMUNDA CUDOS LIMITED’E KARŞı HIÇBIR BAŞVURU, TALEP, EYLEM, YARGı VEYA ÇARENIZ OLMADıĞıNı KABUL ETMIŞ OLURSUNUZ. MEVCUT BILGILERDEKI HERHANGI BIR ŞEYDEN EMIN DEĞILSENIZ VEYA JETON SATıN ALMAK IÇIN HARCADıĞıNıZ TÜM PARALARı KAYBETMEYE HAZıR DEĞILSENIZ, HERHANGI BIR JETON SATıN ALMAMANıZı ŞIDDETLE TAVSIYE EDERIZ.
MEVCUT BILGILERDE ÖZETLENEN CUDOS TOKEN OLUŞTURMA ETKINLIĞINE KATıLMADAN ÖNCE DAHA FAZLA REHBERLIK IÇIN YASAL, FINANSAL, VERGI VE DIĞER PROFESYONEL DANıŞMANLARA VEYA UZMANLARA DANıŞMANıZı ÖNERIRIZ. JETON OLUŞTURMA ETKINLIĞINE KATıLıMıNıZıN YETKI ALANıNDAKI YASALLıK AÇıSıNDAN BAĞıMSıZ YASAL TAVSIYELER ALMANıZ ŞIDDETLE TAVSIYE EDILIR.
BELIRTEÇLER HERHANGI BIR TÜRDE HISSE VEYA MENKUL KıYMET DEĞILDIR. CUDOS LIMITED’DE HERHANGI BIR MÜLKIYET VEYA BAŞKA BIR MENFAAT HAKKıNA SAHIP DEĞILDIRLER. BUNLAR SADECE PLATFORMU KULLANABILECEĞINIZ BIR ARAÇTıR. CUDOS LIMITED TARAFıNDAN BÖLÜM 5(1) UYARıNCA HIZMETLERIN YERINE GETIRILMESI DıŞıNDA, PLATFORMUN DÜZGÜN BIR ŞEKILDE GELIŞTIRILECEĞININ VEYA BAŞARıLı OLACAĞıNıN GARANTISI YOKTUR.

LÜTFEN BU “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” BÖLÜMÜNÜN TAMAMINI DİkKATLE OKUYUNUZ.
Şirketin Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmadan önce (Şartlarda tanımlandığı gibi) aşağıdaki “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünü tam olarak okumalısınız. Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümü, aşağıdaki durumlarda bulunan tüm bilgiler için geçerlidir: (a) Şirket tarafından resmi olarak verilecek olan ve zaman zaman www.cudos.org/whitepaper gözden geçirilmek üzere geçerli olacak ve zaman zaman değişebilecek olan teknik incelemenin en son sürümü
(“Teknik Doküman”); ve (b) www.cudos.org bulunan web sitesi (“Web Sitesi” ve Teknik Doküman ile birlikte,
“Mevcut Bilgiler”). Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarı” bölümünün içeriği, (i) Web Sitesini kullanımınız; ve (ii) Mevcut Bilgiler ve Jeton Oluşturma Olayı ile ilgili zaman zaman yayınlayabileceğimiz diğer hüküm ve koşullara ek olarak Her durumda Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımınız (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır). Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümü zaman zaman güncellenebilir ve Web Sitesinde yer alacak olan Teknik İnceleme’nin en son sürümünün bir parçası olarak yayınlanacaktır. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmadan önce Web Sitesinde bulunan Teknik İnceleme’nin mevcut en son sürümünü tam olarak okumakla yükümlü olacaksınız. Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünde belirtilen bilgiler kapsamlı olmayabilir ve sözleşme ilişkisinin herhangi bir unsurunun anlamına gelmez. Mevcut Bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü makul çabayı göstersek de, bu tür materyaller hiçbir şekilde profesyonel tavsiye teşkil etmez. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmak isteyen kişiler, Mevcut Bilgilerden herhangi birine göre hareket etmeden önce bağımsız profesyonel tavsiye almalıdır.

1. YASAL HUSUSLAR

(1) Şirket, Jeton Oluşturma Etkinliğine sorumlu ve mantıklı bir şekilde yaklaşmak için makul çabayı kullanmıştır. Dağıtılmış defter teknolojilerinin, işletmelerinin ve faaliyetlerinin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimiyle ilgili işletmeler ve bir dizi yargı alanındaki faaliyetlerin yasal belirsizliği göz önüne alındığında, Şirket iş yaklaşımını ve şimdi ve gelecekte nerede faaliyet göstermeyi önerdiğini düşünmek için zaman ve kaynak harcamıştır. Şirket, Cebelitarık hukuk konularında Hassans Uluslararası Hukuk Bürosu ile birlikte çalışmıştır. Şirket, başka herhangi bir yargı alanında başka bir yasal tavsiye almamıştır. Bu nedenle, Şirketin Mevcut Bilgilerde açıklanan ve Jeton Oluşturma Etkinliği’ne (“Jetonlar”) konu olan CUDOS belirteçlerinin yetki alanınızda bir güvenlik veya
yetki alanınızdaki Jetonların Şirketi tarafından satılması düzenlenmiş veya yasaklanmış bir faaliyet olabilir ve bu durumlardan herhangi biri şirket de aynı şekilde sorumlu olabilir. Şirket, bu veya diğer durumlarda size karşı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımınızın ve Jeton satın almanızın yetki alanındaki yasallık açısından bağımsız yasal tavsiyeler almanız şiddetle tavsiye edilir.

(2) Başkalarına ait değerin depolanması ve iletilmesi için dağıtılmış defter teknolojisinin kullanımı ile ilgili ilke bazlı düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Cebelitarık Finansal Hizmetler Komisyonu da kamu tokenı satışıyla ilgili Cebelitarık düzenlemeleri getireceklerini açıkladı
2020’de bir noktada yürürlüğe girebilir. Şirket, tüm Cebelitarık düzenlemelerine uymak için makul ticari çabaları kullanacak ve mümkün olan diğer yargı alanlarının düzenlemeleriyle makul ölçüde uygulanabilir. Bununla birlikte, dünya genelinde dağıtılmış defter teknolojisi ve token satışları ile ilgili mevcut belirsiz düzenleme durumu nedeniyle, Şirket, Token Oluşturma Etkinliğinin veya Mevcut tarafından öngörüldüğü şekilde geliştirilecek iş platformunun yasallığını garanti edemez.
Bilgi veya Şirketin gelecekteki herhangi bir Token işlevini her yargı alanında geliştirme, yapılandırma ve lisanslama yeteneği, ancak Şirket, herhangi bir düzenleyici soruşturma karşısında duyarlı ve uyumlu olmak için makul ticari çabaları kullanacaktır.

(3) Jetonlar, yalnızca Şirketin iş platformunda kullanılmak üzere tasarlanmış işlevsel yardımcı program belirteçleridir. Jetonlar menkul kıymet değildir. Jeton satın almanız durumunda, satın alma işleminiz iade edilemez veya değiştirilemez. Şirket’in önceden yazılı izni olmadan bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını başka bir şekilde atayamaz, devredemez, ipotek ettiremez, ücretlendiremez, taşeronluk yapamaz, devredemez, devredilemez, üzerinde güven beyanda bulunamaz veya başka bir şekilde anlaşmaamazsınız. Şirket spekülatif için Jeton satın almanızı önermez
yatırım amaçları. Belirteçler, Şirket’te veya bağlı şirketlerinde herhangi bir özkaynak, yönetim, oylama veya benzeri hak veya hak sahibi olma hakkına sahip değildir. Jetonlar, indirilebilir yazılımlara, dijital müziğe ve benzerlerine benzer şekilde dijital ürünler olarak satılmaktadır. Şirket satın almanızı önermez
Kriptografik belirteçler, blok zinciri tabanlı yazılımlar ve dağıtılmış defter teknolojisi ile daha önce deneyiminiz olmadıkça ve bağımsız profesyonel tavsiye almadıysanız belirteçler.

(4) Şirket, Mevcut Bilgileri bir dizi farklı dilde yapmayı seçebilir. Mevcut Bilgilerin İngilizce sürümü ile herhangi bir yabancı dil sürümü arasında herhangi bir çakışma durumunda, İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

2. BÖLGESEL KISITLAMALAR
(1) Vatandaşların, vatandaşların, sakinlerin (vergi veya başka bir şekilde), yeşil kart sahiplerinin ve/veya Herhangi bir Kısıtlı Yargı Alanının Kısıtlı Kişilerin katılmasına izin verilmez ve Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmaları açıkça yasaktır.
(2) “Kısıtlı Yargı Yetkisi” terimi aşağıdakileri ifade ve içerir: (i) Amerika Birleşik Devletleri; (ii) Çin Halk Cumhuriyeti; (iii) Güney Kore; (iv) Vietnam; (v) Kanada; ve herhangi bir denetim gözetimi lisanslama düzenleyici uyumluluğunu yasal uyumluluğu ve/veya herhangi bir düzenleyici (veya benzer) kurum veya kuruluştan önceden onay almayı yasaklayan veya gerektiren veya herhangi bir parasal veya menkul kıymet organı veya otoritesi oluşturan diğer yargı yetkisi:
(a) Mevcut Bilgilerin bulundurulması, yayılması veya iletilmesi; ve/veya
(b) Jeton Oluşturma Etkinliğine katılım ve/veya Jetonların satın alınması ve/veya satış teklifi
belirteçlerin veya benzer herhangi bir etkinliğin veya ürünün.

(3) “Kısıtlı Kişiler” terimi, kurulan ve/veya/veya kurulmuş herhangi bir firma, şirket, ortaklık, güven, şirket, tüzel kişilik, devlet, devlet veya kuruluşu veya başka herhangi bir anonim veya şirketleşmemiş kuruluş veya dernek, dernek veya ortaklığı (ayrı tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın) ifade eder.
Kısıtlı Yargı Yetkisinin yasaları uyarır (Amerika Birleşik Devletleri,Amerika Birleşik Devletleri federal yasaları veya herhangi bir Eyaletinin yasaları uyarır) uyarır).

(4) Jetonlar, herhangi bir yargı alanında hisse senedi veya menkul kıymet (herhangi bir nitelikte) oluşturmak için tasarlanmamıştır ve oluşturmayacaktır. Mevcut Bilgilerin hiçbir bölümü herhangi bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmayacaktır ve Mevcut Bilgiler bir menkul kıymet teklifi veya
herhangi bir yargı alanındaki menkul kıymetlere yatırım için talep. Şirket, Token satın almak, satmak veya başka bir şekilde işlem yapmak için herhangi bir görüş veya tavsiyede bulunmaz ve Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün sunumu, yayınlanması veya iletişimi, herhangi bir sözleşme veya yatırım kararının temelini oluşturmaz veya bunlarla bağlantılı olarak güvenilmez.

3. TAVSİye YOK
Mevcut Bilgilerin hiçbir bölümü, Şirket, Jetonlar, Jeton Oluşturma Etkinliği veya Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün ilgili olduğu konulardan herhangi biri ile ilgili iş, yasal, finansal veya vergi tavsiyesi olarak kabul edilmelidir. Kendi yasal, mali, vergi veya diğer profesyonel danışmanınıza danışmalısınız.
Kullanılabilir Bilgiler. Belirsiz bir süre için herhangi bir Jeton satın alma finansal riskini taşımanız gerekebileceğinin farkında olmalısınız.

4. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
(1) Şirket veya mevcut veya eski çalışanları, memurları, yöneticileri, ortakları, mütevellileri, temsilcisi, acenteleri, danışmanları, yüklenicileri veya Şirket gönüllüleri (bundan böyle “Şirket Temsilcileri” olarak anılacaktır) herhangi bir kar kaybından veya herhangi bir kayıp tasarruf veya herhangi bir tesadüfen Token satın alanlara karşı herhangi bir şekilde sorumlu veya sorumlu olmayacaktır, her durumda, bunlardan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan veya bağlantılı olarak doğrudan, dolaylı, özel veya dolaylı hasarlar:
(a) Şirket veya bağlı şirketlerinden herhangi birinin, mevcut bilgilerde açıklanan veya öngörülen projenin veya platformun veya üyelik ağının veya Jeton özelliklerinin tamamını veya bir kısmını teslim etmemesi veya gerçekleştirmemesi;
(b) Şirket tarafından sunulan hizmetleri, ürünleri veya platformu veya üyelik ağını veya Jetonları herhangi bir zamanda kullanmanız veya kullanamamanız;
(c) bu Şartlardan herhangi birinin Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından veya sizin tarafınıza veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından ihlali;
(d) bilgisayar korsanı saldırıları, şifre kayıpları, özel anahtarların kayıpları veya benzeri herhangi bir şey dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir güvenlik riski veya güvenlik ihlali veya güvenlik tehdidi veya güvenlik saldırısı veya herhangi bir hırsızlık veya veri kaybı;
(e) Belirteç Oluşturma Olayı’nda veya Kullanılabilir Bilgilerden herhangi birinde yer alan kod, metin veya görüntülerdeki hatalar veya hatalar;
(f) Mevcut Bilgilerde yer alan veya bu bilgilerden çıkarılan tüm bilgiler;
(g) Mevcut Bilgilerden kaynaklanan (veya iddia edildiği gibi) herhangi bir beklenti vaadi temsili veya garantisi;
(h) Herhangi bir ülkede ve/veya herhangi bir borsada veya pazarda Jetonların fiyatlandırılmasındaki oynaklık (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka bir şekilde);
(i) Jetonların satın alınması, satılması, yeniden satılması, geri alınması veya başka bir şekilde kullanılması; veya
(j) Jeton içeren bir cüzdanın herhangi bir özel anahtarını düzgün bir şekilde emniyete alamamanız,
(toplu olarak, “Hariç Tutulan Sorumluluk Önemlidir”).

(2) Mevcut Bilgiler ve Jetonlar “olduğu gibi” esasına göre ve açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın sağlanır. Mevcut Bilgileri kullanımınız ve herhangi bir miktarda Jeton satın almanız ve bunların kullanımı ile ilgili tüm sorumluluk ve riski üstleniniz. Yürürlükteki yasalar yukarıdaki sorumluluk sınırlamasının tamamının veya bir kısmının sizin için geçerli olduğuna izin vermiyorsa, sınırlamalar yalnızca yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde sizin için geçerli olacaktır.

(3) Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, geri alınamaz ve koşulsuz olarak feragat edersiniz: (i) tüm ve tüm iddialar (gerçek veya şarta bağlı olsun ve bir çalışan, ofis sahibi, mütevelli, temsilci, müdür veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir kapasitede olsun)
Hariç Tutulan Sorumluluk Konuları, Şirket aleyhine veya Şirket Temsilcilerinden herhangi birine karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir ödeme veya para geri ödemesi, tazminat veya başka bir şekilde; ve (ii) Şirketi ve tüm Şirket Temsilcilerini her türlü sorumluluktan (her ne olursa olsun) serbest bırakmak ve boşaltmak
doğa veya herhangi bir şekilde ortaya çıkabilir) ya da onlar size sahip olabilir. (4) Bundan sonra herhangi bir nedenle herhangi bir taleple ilgili herhangi bir işlem veya yasal işlem getirirseniz veya başlatırsanız
bu paragraf veya bu Koşullar uyarınca serbest bırakılacağı ve ibra edildiği iddia edilen veya Şirkete veya herhangi bir Şirket Temsilcisine karşı bu tür bir iddiayı takip etmeye çalıştığınız iddia edilen şirket ve tüm Şirket Temsilcilerini aşağıdakilerden ve aşağıdakilere karşı talep üzerine geri alınamaz ve koşulsuz olarak tazmin etmeyi ve tazmin etmeyi taahhüt edersiniz:
(a) Şirket veya herhangi bir Şirket Temsilcisinin uğradığı tüm yükümlülükler veya zararlar; ve
(b) Şirket veya herhangi bir Şirket Temsilcisi tarafından makul ve uygun şekilde yapılan tüm makul maliyetler, masraflar ve makul masraflar (makul yasal maliyetler ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), her durumda, bu tür bir eylemin veya bu talebin sizin tarafından getirilmesi veya başlamasıyla bağlantılı olarak.

(5) Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünün herhangi bir hükmü veya bir kısmı geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelirse, geçerli, yasal ve uygulanabilir hale getirmek için gereken asgari ölçüde değiştirilmiş sayılır. Bu tür bir değişiklik mümkün değilse, ilgili hüküm veya kısmen hüküm silinmiş sayılır. Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümü kapsamındaki bir hüküm veya kısmen hükümde yapılan herhangi bir değişiklik veya silme, bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünün geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. (6) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya kısmen sağlanmasının madde 6 (5) uyarınca silindiği kabul edilirse, taraflar
mümkün olan en büyük ölçüde, orijinal hükmün amaçlanan ticari sonucunu elde eden bir değiştirme hükmü üzerinde anlaşmak için iyi niyetle müzakere etmek.
(7) Her iki taraf da kasıtlı temerrüdden kaynaklanan herhangi bir sorumlulukla ilgili olarak bu maddede belirtilen sınırlamalardan ve istisnalardan yararlanamaz.
(8) Sözleşmedeki hiçbir şey, aşağıdakiler için sorumluluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal olarak sınırlanamayacak herhangi bir sorumluluğu sınırlamaz:
(a) ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; ve
(b) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan.
(9) Şirketin bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünden ve/veya Jetonlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili toplam birleşik sorumluluğu, sözleşme, haksız fiil veya başka bir şekilde ihlalden kaynaklanan veya bunun sonucunda, alıcının Jetonlar için ödediği toplam tutarı aşamaz.

5. HİÇBİr BEYAN VE GARANTİ YOK
(1) Şirket, Mevcut Bilgilerde belirtilen ürünü teslim etmek için makul çabayı göstermektedir.
(2) Bu Şartların başka herhangi bir hükmüne veya Mevcut Bilgilerde açıkça veya zımni olarak yapılan herhangi bir beyana bakılmaksızın, Şirket, gerçekle ilgili olarak herhangi bir beyan garantisi taahhüt veya taahhüt de dahil olmak üzere, herhangi bir kuruluş veya kişiye herhangi bir şekilde herhangi bir temsil garantisi taahhütte bulunmaz veya iddiada bulunmaz veya iddia etmez, Kullanılabilir Bilgilerde belirtilen bilgilerden herhangi birinin doğruluğu ve eksiksizliği.

6. BEYAN VE GARANTİLER NİSAN
(1) Mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir kısmına erişerek ve/veya bunları kabul ederek, söz konusu erişim tarihinde veya Mevcut Bilgilerin tamamını veya herhangi bir bölümünü elinde tuttuğunuz en son tarihte Şirkete beyan ve garanti edersiniz (ve garanti ettiğiniz kabul edilir)
Aşağıdaki gibi bilgiler:
(a) 18 (on sekiz) yaşından büyükseniz;
(b) Jetonların herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir şekilde hisse veya hisse senedi veya menkul kıymet veya finansal araç veya yatırım oluşturmadığını kabul ve kabul edersiniz;
(c) Mevcut Bilgilerin herhangi bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmadığını ve herhangi bir yargı alanında menkul kıymet teklifi veya menkul kıymetlere yatırım için bir talep oluşturmadığını ve herhangi bir sözleşme veya bağlayıcı yasal taahhütte bulunmak zorunda olmadığınızı ve Mevcut Bilgilere dayanarak herhangi bir kripto para birimi veya başka bir ödeme şeklinin kabul edilmeyeceğini kabul ve kabul edersiniz;
(d) Hiçbir düzenleyici otoritenin Mevcut Bilgileri incelemediğini veya onaylamadığını, herhangi bir yargı yetkisinin yasaları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığını veya yapılmayacağını ve Mevcut Bilgilerin tamamının veya bir kısmının size yayınlanmasının, dağıtılmasının veya yayılmasının yürürlükteki yasaların geçerli olduğu anlamına gelmediğini kabul ve kabul edersiniz, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara uyulmuştur;
(e) Mevcut Bilgilerin, Jeton Oluşturma Etkinliğinin üstlenilmesinin ve/veya tamamlanmasının veya Jetonların herhangi bir borsada veya piyasada (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka bir şekilde) ticaretinin sizin hakkınızda yorumlanmayacağını, yorumlanmayacağını veya kabul edilmeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.
Şirketin, Jetonların, Jeton Oluşturma Olayının veya Mevcut Bilgilerin yararlarının bir göstergesi;
(f) Mevcut Bilgilerin herhangi bir bölümünün veya herhangi bir kopyasının dağıtılması veya sizin tarafınızdan kabul edilmesi, yetki alanınızdaki yürürlükteki yasalar, düzenlemeler veya kurallar tarafından yasaklanmış veya kısıtlanmamıştır ve mülkiyetle ilgili herhangi bir kısıtlamanın geçerli olduğu durumlarda, bu tür tüm kısıtlamalara kendi sorumluluğunuzda ve Şirkete karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın uymuş ve bunlara uymuşsunuzdur;
(g) Herhangi bir Jeton satın almak istediğiniz durumlarda Jetonların aşağıdaki gibi yorumlanmayacağını, yorumlanmayacağını, sınıflandırılmayacağını veya muamele görmeyeceğini kabul ve kabul edersiniz:
(i) her türlü para birimi veya emtia;
(ii) herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından (Şirket veya başka bir şekilde) ihraç edilen debentures, hisse senetleri veya hisse senetleri;
(iii) bu tür debentures, hisse senetleri veya hisse senetleri ile ilgili haklar, seçenekler veya türev ürünler;
(iv) bir sözleşme kapsamındaki haklar farklılıklar veya başka bir sözleşme kapsamında amacı veya amacı kar elde etmek veya zarardan kaçınmaktır;
(v) kolektif bir yatırım planındaki birimler;
(vi) bir iş güven birimleri;
(vii) bir iş güven birimleri türevleri;
(viii) diğer menkul kıymetlerin veya sınıfının; veya
(ix) her türlü yatırım (bu terim, Cebelitarık’ın 1989 Finansal Hizmetler (Yatırımlar ve Fiduciary Hizmetleri) Yasası (zaman zaman değiştirilen veya yeniden yürürlüğe giren) veya bu terim olarak dünyanın herhangi bir yerinde benzer mevzuat uyarınca yorumlanabilir).
(h) Kısıtlı Yargı Yetkisinin vatandaşı, vatandaşı, vatandaşı, sakini (vergi veya başka bir şekilde) ve/veya yeşil kart sahibiyseniz veya Kısıtlı Bir Kişiyseniz, herhangi bir Jeton satın almaya veya Mevcut Bilgilere erişmeye uygun olmadığınızı tamamen biliyor ve anlıyorsunuz;
(i) kriptografik belirteçlerin işlevselliğini, kullanımını, depolanmasını, iletim mekanizmalarını ve diğer maddi özelliklerini, token depolama mekanizmalarını (belirteç cüzdanları gibi), blockchain teknolojisini ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerini bu Yasal Hususları anlamak ve Jetonları satın almanın risklerini ve etkilerini takdir etmek için yeterli anlayışa sahip olmak;
(j) herhangi bir Jeton satın almak istediğinizde, aşağıdakilerle ilişkili riskler olduğunun tamamen farkındasınız ve anlıyorsunuz: (A) Şirket ve iş ve faaliyetleri; (B) Jetonlar; (C) Belirteç Oluşturma Olayı; ve (D) Mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir bölümüne güvenmek veya bunlara bağlı olmak;
(k) Şirketin haksız fiil sözleşmesinde veya başka bir şekilde (gelir geliri veya kar kaybı veya kullanım veya veri kaybı veya herhangi bir ekonomik veya başka bir fırsatın herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir ekonomik veya başka bir fırsatın kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir doğrudan dolaylı özel arıtıl veya diğer kayıplardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Mevcut Bilgilere veya bunların herhangi bir kısmına güvenmek; ve
(l) Yukarıdaki beyanların ve garantilerin tümü, Mevcut Bilgilere son erişiminiz ve/veya bulundurmanız (olduğu gibi) zamanından itibaren doğru, eksiksiz, doğru ve yanıltıcı değildir.

7. İLERIYE DÖNÜK IFADELER HAKKıNDA IBRETLIK NOT
(1) Mevcut Bilgilerde yer alan tüm ifadeler, herhangi bir basın açıklamasında veya kamu tarafından erişilebilen herhangi bir yerde yapılan açıklamalar ve Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından yapılabilecek sözlü beyanlar (olduğu gibi), tarihsel gerçeğin ifadesi olmayan, “ileriye dönük”
ifadelerine yer verildi”. Bu ifadelerden bazıları “amaç”, “hedef”, “tahmin”, “inanmak”, “olabilir”, “tahmin”, “beklemek”, “eğer”, “niyet”, “olabilir”, “plan”, “olası”, “muhtemel”, “proje”, “gerekir”, “olacak”, “irade” veya diğer benzer terimlerle tanımlanabilir. Ancak, bu terimler ileriye dönük ifadeleri tanımlamanın münhasır yolu değildir. Şirketin finansal konumu, iş stratejileri, planları ve beklentileri ve Şirketin içinde bulunduğu sektörün gelecekteki beklentilerine ilişkin tüm beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Şirketin gelir karlılığı ve büyümesi, beklenen gelir karlılığı ve büyümesi, beklentiler, gelecek planları, beklenen diğer endüstri eğilimleri ve Mevcut Bilgiler’de tartışılan diğer konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük bu beyanlar
Şirket, tarihi gerçekler değil, sadece tahminler ve tahminler olan konulardır. Şirket, herhangi bir formüle, herhangi bir matematiksel veya bilimsel modellemeye veya tahmine dayanarak herhangi bir tahminde veya tahminde bulunma veya gerekli ve uygun herhangi bir beyanda bulunma veya garanti verme
veya herhangi bir bağımsız araştırma veya çalışma veya başka bir şekilde üstlenmiş olmak. Bu ileriye dönük beyanlar, Şirketin gelecekteki gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının herhangi bir gelecekten önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içerir.
sonuçlar, performans veya başarılar bu tür ileriye dönük ifadelerle beklenen, ifade edilen veya ima edilen başarılar. Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir:
(a) Şirketin Token Oluşturma Etkinliğini yürüttüğü ülkelerdeki yasal siyasi sosyal ekonomik ve hisse senedi veya kripto para piyasası koşullarındaki değişiklikler ve/veya faaliyetleri;
(b) Şirketin iş stratejilerini ve gelecek planlarını yürütememe veya uygulayamama riski;
(c) itibari para birimlerinin ve kripto para birimlerinin faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki değişiklikler;
(d) Şirketin beklenen büyüme stratejilerindeki ve beklenen iç büyümesindeki değişiklikler;
(e) şirkete iş ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak ödenecek kullanılabilirlik ve ücretlerdeki değişiklikler;
(f) Şirket’in iş ve faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu çalışanların mevcudiyetinde ve maaşlarında yapılan değişiklikler;
(g) Şirket müşterilerinin tercihlerindeki değişiklikler;
(h) Şirketin faaliyet gösterdiği rekabet koşullarındaki değişiklikler ve Şirketin bu koşullar altında rekabet edebilmesi;
(i) Şirketin gelecekteki sermaye ihtiyaçlarındaki değişiklikler ve bu ihtiyaçları finanse etmek için finansman ve sermaye kullanılabilirliği;
(j) uluslararası veya iç terörizmle savaş veya eylemler;
(k) Şirketin işlerini ve/veya faaliyetlerini etkileyen feci olayların, doğal afetlerin ve Tanrı’nın eylemlerinin meydana gelmesi;
(l) Şirketin kontrolü dışındaki diğer faktörler; ve
(m) Şirket ve iş ve işlemleri, Jetonlar, Jeton Oluşturma Olayı ve Mevcut Bilgilerin tümüne veya herhangi bir kısmına ilişkin herhangi bir risk ve belirsizlik.

(2) Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından yapılan veya atfedilebilecek tüm ileriye dönük beyanlar, bu faktörlerle bütünüyle açıkça nitelenir. Şirketin gelecekteki gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının bundan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler göz önüne alındığında
Mevcut Bilgiler’deki ileriye dönük ifadeler tarafından beklenen, ifade edilen veya ima edilen, bu ifadelere yersiz güvenilmemelidir.

(3) Bu ileriye dönük ifadeler yalnızca Mevcut Bilgilerin sonraki bölümlerinden önce geçerlidir. Şirket, Şirket Temsilcileri veya başka bir kişi, Şirketin gelecekteki gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının bu ileriye dönük beyanlarda tartışıldığı gibi tartışılmayacağını beyan, garanti ve/veya taahhüt etmemektedir. Şirketin gerçek sonuçları, performansı veya başarıları, bu ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.

(4) Mevcut Bilgilerde yer alan hiçbir şey, Şirketin gelecekteki performansı veya politikaları hakkında bir söz, temsil veya taahhüt olarak güvenilmeyebilir. Ayrıca, Şirket, yeni bilgiler mevcut olsa veya gelecekte başka olaylar yaşansa bile, bu ileriye dönük beyanlardan herhangi birini güncellemek veya gelecekteki gelişmeleri, olayları veya koşulları yansıtacak şekilde bu ileriye dönük beyanlarda yapılan revizyonları kamuoyuna duyurmak için herhangi bir sorumluluk reddeder.

8. RİSK FAKTÖRLERİ
(1) Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmaya karar vermeden önce aşağıdaki risk faktörlerinin ve bu Şartlarda yer alan diğer tüm bilgilerin her birini dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelisiniz. Şirketin bilgi ve inancının en iyisine kadar, Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmak için bilinçli bir karar vermenizde size önemli olan tüm risk faktörleri aşağıda belirlenmiştir. Aşağıdaki hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi biri gerçek olaylara dönüşürse, Şirketin faaliyetlerinin iş, finansal konumu ve/veya sonuçları ile Jetonların bakımı ve kullanım düzeyi maddi ve olumsuz etkilenebilir. Bu gibi durumlarda, Jetonların işlem fiyatı (bir borsada veya piyasada listelenmeleri durumunda (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka bir şekilde))
ve jetonlarınızın tamamını veya bir kısmını veya ekonomik değerini kaybedebilirsiniz.

TOKEN OLUŞTURMA ETKİNLİğİNE KATILIMLA İlGİlİ RİSKLER

(2) Jetonlar için önceden bir pazar yoktur ve Jeton Oluşturma Olayı Jetonlar için aktif veya likit bir pazara neden olmayabilir.
(a) Jeton Oluşturma Etkinliğinden önce, Jetonlar için halka açık bir pazar olmamıştır. Şirketin bir kripto para borsasında veya piyasada işlem yapmak için Jetonların kullanılabilirliği için onay almaya karar vermesi durumunda, söz konusu onayın alınacağına dair bir güvence yoktur.
Ayrıca, bir kripto para borsası tarafından bu tür bir onay verilmiş olsa bile, Jetonlar için aktif veya likit bir ticaret pazarının gelişeceğine veya geliştirilirse, Jetonların söz konusu piyasada işlem yapmaya hazır hale getirildikten sonra sürdürüleceğine dair bir güvence yoktur. Ayrıca, Jetonların piyasa fiyatının orijinal veya ihraç satın alma fiyatının (“Satın Alma Fiyatı”) altına düşmeyeceğine dair bir güvence yoktur. Satın Alma Fiyatı, Jetonlar yapıldıktan sonra piyasa fiyatının göstergesi olmayabilir
bir piyasada işlem yapmak için kullanılabilir.
(b) Jeton, herhangi bir merkez bankası veya ulusal, supra-ulusal veya yarı ulusal kuruluş tarafından verilen bir para birimi değildir, herhangi bir sabit varlık veya başka bir kredi ile desteklenmiş olmadığı gibi, bu kelimenin geleneksel anlamında bir mal da değildir. Şirket, Jetonların herhangi bir piyasada dolaşımından ve ticaretinden sorumlu değildir ve takip etmez. Jetonların ticareti sadece ilgili piyasa katılımcıları arasındaki değeri konusundaki fikir birliğine bağlı olacaktır. Hiç kimse Jetonun herhangi bir sahibinden herhangi bir Jeton satın almak zorunda değildir.
satın almacılar da dahil olmak üzere, hiç kimse Jetonların likiditesini veya piyasa fiyatını herhangi bir zamanda garanti etmez. Ayrıca, Jetonlar, Kısıtlı Yargı Alanlarının vatandaşı, vatandaşı, sakini (vergi veya başka bir şekilde) ve/veya yeşil kart sahipleri veya Kısıtlı Kişilere veya Jeton satın almanın yürürlükteki yasaları ihlal edebileceği başka bir yargı alanındaki alıcılara yeniden satılamaz. Buna göre, Şirket Token’lar için herhangi bir talep veya pazar olmasını veya Satın Alma Fiyatının herhangi bir kripto para borsasında veya piyasada işlem görmeye hazır hale getirildikten sonra Jetonların piyasa fiyatının göstergesi olduğundan emin olamaz.

(3) Jetonların gelecekteki satışları veya verilmesi Jetonların piyasa fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilir. Token’ların gelecekteki herhangi bir satışı veya ihracı, piyasadaki Jeton arzını artıracaktır ve bu, Jeton üzerinde aşağı yönlü bir fiyat baskısına neden olabilir. Belirteç dışında önemli sayıda Jeton satışı veya dağıtımı
Nesil Etkinliği (topluluk girişimleri, iş geliştirme, akademik araştırma, eğitim ve pazar genişlemesi ve ihracı amacıyla satın alan kişilere Jeton verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere

Şirket’in iş platformu veya başka bir şekilde kullanıcılarına ödül olarak belirteçler veya bu tür daha fazla satış veya ihracın gerçekleşebileceği algısı, Jetonların işlem fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir.

(4) Olumsuz tanıtım Jetonların fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilir.
Şirket, Şirketin iş platformu, Jetonlar veya Şirketin önemli personelinden herhangi birini içeren olumsuz tanıtım ve/veya herhangi bir yargı alanındaki dağıtılmış defter teknolojilerinin, kripto para birimlerinin ve/veya tokenlerin kalabalıklarının düzenlenmesi, haklı olsun veya olmasın, Jetonların piyasa algısını veya piyasa fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilir.

(5) Mevcut Bilgiler tarafından öngörüldüğü şekilde Şirketin Jeton Oluşturma Etkinliğinin veya iş platformunun herhangi bir başarısının güvencesi yoktur.
Jetonların değeri ve talebi, şirketin Token Oluşturma Etkinliği ve iş platformunun performansına ve kullanıcılarının sürekli aktif katılımına ve düşünülen iş kollarının başarısına bağlıdır. Şirketin Jeton Oluşturma Etkinliğinin başarılı olacağına veya işinin
platform çekiş kazanacak veya kazanmaya devam edecektir. Şirket gerçekçi bir tahmin sunmak için her türlü çabayı göstermiş olsa da, Token Oluşturma Etkinliği’nde gündeme gelen kripto para birimlerinin, Teknik Doküman’da ayrıntılı olarak belirtildiği gibi Şirketin iş platformunun geliştirilmesi için yeterli olacağına dair bir güvence de bulunmamaktadır. Yuduz veya herhangi bir
diğer bir nedenden dolayı, Şirketin iş platformunun geliştirilmesi ve beklenen Token işlevselliğinin başlatılması tamamlanmayabilir ve piyasaya sürüleceğine dair hiçbir güvence yoktur. Bu nedenle, dağıtılmış Jetonlar çok az değer veya değere sahip olabilir ve bu, jetonların herhangi bir işlem fiyatını ve/veya kullanımını etkiler.

(6) Jetonların işlem fiyatı Token Oluşturma Olayı’nın ardından dalgalanabilir.Genel olarak kriptografik belirteçlerin fiyatları nispeten değişken olma eğilimindedir ve kısa sürelerde önemli ölçüde dalgalanabilir. Jetonlara olan talep ve buna karşılık gelen piyasa fiyatı, diğerlerinin yanı sıra, bazıları Şirketin kontrolü dışında olan aşağıdaki faktörlere yanıt olarak önemli ölçüde ve hızlı bir şekilde dalgalanabilir:
(a) yeni teknik yenilikler;
(b) analistlerin Token’ın piyasa fiyatına veya Şirketin finansal ve iş performansına ilişkin spekülasyonları, tavsiyeleri, algıları veya tahminleri;
(c) Token’larla aynı kripto para borsalarında veya piyasalarında listelenebilecek Şirket’inkine benzer işletmelere sahip kuruluşların piyasa değerlemelerindeki ve token fiyatlarındaki değişiklikler;
(d) Şirket tarafından ortaklıklar, sponsorluklar veya yeni ürün geliştirmeleri gibi önemli etkinliklerin duyuruları;
(e) kripto para borsalarında veya piyasalarında piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kripto para birimlerinin işlem hacmi;
(f) Şirketin kilit personelinin eklenmesi veya ayrılması;
(g) şirket yönetiminin iş ve büyüme stratejilerini uygulamadaki başarısı veya başarısızlığı; ve/veya
(h) blockchain veya finansal teknoloji endüstrisini etkileyen koşullardaki değişiklikler, genel ekonomik koşullar veya piyasa duyguları veya diğer olaylar veya faktörler.

(7) Token Oluşturma Etkinliğinde toplanan fonlar hırsızlık risklerine maruz kalır.
Şirket, Token Oluşturma Etkinliği için alınan fonların güvenli bir şekilde tutulması için her türlü çabayı gösterecektir. Ayrıca, Şirket, Jeton Oluşturma Etkinliği’nden aldığı fonların güvenlik önlemlerinin uygulanması yoluyla güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterebilir. Böyle bir güvenliğe rağmen
önlemler, Token Generation Event’in dayandığı akıllı sözleşmelerde, Ethereum blok zincirine veya herhangi birine bağlı olarak, Token Generation Event web sitesindeki hack’ler, karmaşık siber saldırılar, dağıtılmış hizmet reddi veya hatalar, güvenlik açıkları veya kusurlar sonucunda kripto para birimlerinin çalınmayacağına dair bir güvence yoktur.
diğer blockchain veya başka bir şekilde. Bu tür olaylar, örneğin, programlama veya kaynak kodunda sömürüye veya kötüye kullanıma yol açan kusurları içerebilir. Bu durumda, Token Oluşturma Etkinliği tamamlansa bile, Şirket toplanan kripto para birimlerini alamayabilir ve Şirket bu tür fonları

Şirketin iş platformunun geliştirilmesi. Bu durumda, Şirketin iş platformunun başlatılması geçici veya kalıcı olarak kısıtlanabilir. Bu nedenle, dağıtılmış Jetonlar çok az değer veya değere sahip olabilir ve bu işlem fiyatlarını etkiler.

ŞİrKETLE İlgili RİSKLER

(8) Şirketin iş platformu.
Şirketi veya halefini veya bağlı işletme kuruluşlarını olumsuz etkileyen herhangi bir olay veya durum, Şirketin iş platformunun geliştirilmesi, yapılandırılması ve başlatılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirketin iş platformu üzerinde karşılık gelen bir olumsuz etkiye sahip olabilir. Bu tür olumsuz etkiler, jetonların yararları, likiditesi ve işlem fiyatı üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

(9) Şirket, işleri geliştikçe ve geliştikçe faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetemezse maddi ve olumsuz yönde etkilenebilir, bu da Şirketin iş platformunu geliştirme, sürdürme veya işletme ve/veya herhangi bir Jeton işlevselliğini geliştirme, sürdürme ve/veya lisanslama yeteneği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. Şirketin rekabet ettiği finansal teknoloji ve kripto para endüstrileri son birkaç yılda hızla büyüdü ve yeni teknolojik gelişmelere, değişen iş modellerine, değişen düzenlemelere ve diğer faktörlere yanıt olarak gelişmeye devam ediyor. Sürekli değişen bu ortamın bir sonucu olarak, Şirket değişikliklere uyum sağlamada operasyonel zorluklarla karşılaşabilir ve Şirketin sürdürülebilirliği, operasyonlarını yönetme, kalifiye ve yetkin çalışanları işe alma ve personeli için uygun eğitimi sağlama yeteneğine bağlı olacaktır. şirket geliştikçe, operasyonel altyapısını da genişletmeli ve uyarlamalıdır. Şirket’in işi kısmen blockchain tabanlı yazılım sistemlerine, kripto para cüzdanlarına veya diğer ilgili token depolama mekanizmalarına, blockchain teknolojisine ve akıllı sözleşme teknolojisine güvenecektir. Tüm bu sistemler, araçlar ve beceriler karmaşık, maliyetli ve hızla değişen teknik altyapıyı temsil eder. Etkili bir şekilde sürekli yeteneği göstermek için
Şirketin iş platformu ve Jetonların gelecekteki işlevselliği için teknik destek altyapısını yönetmek, Şirketin veri sistemlerini ve diğer operasyonel sistemlerini, prosedürlerini ve kontrollerini yükseltmeye ve geliştirmeye devam etmesi gerekecektir. Bu yükseltmeler ve iyileştirmeler kaynakların özverisini gerektirecektir ve büyük olasılıkla
karmaşık ve giderek şirketin kontrol etmediği veya kontrol etmeyeceği üçüncü tarafların barındırılan bilgisayar hizmetlerine güvenir. Şirket, sistemlerini ve organizasyonuna değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde zamanında, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde uyum sağlayamazsa, iş, finansal durumu ve/veya operasyon sonuçları
olumsuz etkilenmiş. Şirketin güvendiği üçüncü taraflar bir güvenlik ihlaline maruz kalırsa veya Şirketin kullandığı hizmetleri etkileyen aksaklıklara maruz kalırsa, iç bilgilerinin bütünlüğü ve kullanılabilirliği tehlikeye atılabilir, bu da sonuç olarak gizli veya özel bilgilerin kaybına neden olabilir ve/veya
ekonomik kayıp. Finansal, işgücü veya diğer kaynakların kaybı ve Şirketin iş, mali durumu ve/veya faaliyetleri üzerindeki diğer olumsuz etkiler, Şirketin iş platformunu sürdürme veya işletme ve/veya şirket platformunu geliştirme, yapılandırma ve/veya lisanslama yeteneği üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.
beklenen Belirteç işlevselliği. Şirket işini veya teknolojisini etkileyen herhangi bir olumsuz etki, Jetonların faydasını, likiditesini ve işlem fiyatını da olumsuz yönde etkileyecektir.

(10) Şirket, sistem arızaları, ağında veya hizmetlerinde planlanmamış kesintiler, donanım veya yazılım kusurları, güvenlik ihlalleri veya Şirketin altyapı ağını ve/veya Şirketin iş platformunu olumsuz yönde etkileyebilecek diğer nedenlerle karşılaşabilir.
(a) Şirket, şirketin veya Şirketin iş platformunun dayandığı akıllı sözleşmelerde veya Ethereum’da veya başka bir blockchain’de hack, siber saldırı, dağıtılmış hizmet reddi veya hata, güvenlik açığı veya kusur meydana geleceğini tahmin edememektedir. Bu tür olaylar, örneğin, programlama veya kaynak kodunda sömürüye veya kötüye kullanıma yol açan kusurları içerebilir. Şirket, bu tür hack’leri, siber saldırıları, hizmet hatalarının reddedilmesi güvenlik açıklarını veya kusurlarını zamanında tespit edemeyebilir ve aynı anda veya hızlı bir şekilde meydana gelen birden fazla hizmet olayıyla verimli bir şekilde başa çıkmak için yeterli kaynağa sahip olmayabilir.
(b) Şirketin iş platformunu ve başarılı bir şekilde yapılandırılması, geliştirilmesi, lisanslanması ve başlatılması halinde Jeton işlevselliğini içerecek olan ağı veya hizmetleri, doğal afetler, ekipman arızası, ağ bağlantısı kesintileri, güç kayıpları ve hatta yazılım virüslerinin neden olduğu aksaklıklar veya yetkisiz kullanıcıların saldırıları gibi hizmetlerinin kasıtlı olarak kesintiye uğraması gibi çok sayıda olay nedeniyle kesintiye uğrayabilir, bazıları Şirket’in kontrolü dışındadır.
Dağıtılmış hizmet reddi gibi siber saldırıların gelecekte yapılmayacağına veya Şirketin güvenlik önlemlerinin etkili olacağına dair bir güvence olamaz. Şirket, teknolojisi, finansal verileri veya kullanıcı bilgileri hakkında bilgi çalmayı veya Şirkete ve/veya Jeton sahiplerine zarar verecek başka eylemlerde bulunduğunu amaçlayan altyapısına yönelik saldırılara eğilimli olabilir. Şirketin güvenlik önlemlerinin önemli ölçüde ihlale uğraması veya diğer aksaklıklar,
Şirketin iş platformunun kullanılabilirliğinden, istikrarından ve güvenliğinden ödün vermek Jetonların faydasını, likiditesini ve/veya işlem fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir.

(11) Şirket gelecekte kısmen üçüncü tarafların konum ve veri merkezi tesislerine bağlı olabilir.
(a) Şirketin gelecekteki altyapı ağı, sahip olduğu ve/veya üçüncü tarafların konum tesislerinde barındırdığı sunucular ve/veya üçüncü tarafların veri merkezi tesislerinde kiraladığı sunucular aracılığıyla kurulabilir. Şirket, veri tesisi kiralamalarını ticari olarak makul şartlarda veya hiç yenileyemezse, şirket sunucularını yeni bir veri merkezi tesisine devretmek zorunda kalabilir ve bununla bağlantılı olarak önemli maliyetlere ve olası hizmet kesintisine neden olabilir.
yer değiştirme. Bu tesisler, diğerlerinin yanı sıra doğal afetler, kundaklama, terör saldırıları, güç kayıpları ve telekomünikasyon arızalarından kaynaklanan hasar veya kesintilere karşı da savunmasızdır.
(b) Ayrıca, bu tür tesislerin üçüncü taraf sağlayıcıları, üçüncü taraf eylemi, çalışan hatası, kötü muamele veya başka bir şekilde güvenlik ihlaline maruz kalabilir ve üçüncü bir taraf bu tür sunuculardaki verilere yetkisiz erişim elde edebilir. Şirket ve bu tür tesislerin sağlayıcıları bu teknikleri tahmin edemeyebilir veya yeterli önleyici tedbirleri uygulayamayabilir.

(12) Genel küresel piyasa ve ekonomik koşullar, Şirketin faaliyet performansı, faaliyet sonuçları ve/veya nakit akışları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
(a) Şirket genel küresel ekonomik ve piyasa koşullarından etkilenmeye devam edebilir. Dünya çapındaki zorlu ekonomik koşullar zaman zaman bilgi teknolojileri endüstrisindeki yavaşlamalara katkıda bulunmuştur ve katkıda bulunmaya devam edebilir. Ekonomideki zayıflık, gelir ve işletme nakit akışlarındaki düşüşler ve gelecekteki özkaynak ve/veya borcun çekememesi de dahil olmak üzere Şirketin iş, operasyon ve finansal durumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
ticari olarak makul şartlarda finansman. Buna ek olarak, düşük döngülü bir ekonomik ortamda, Şirket, Şirketin iş platformunun ticaretinde ve kullanımında yavaşlamanın olumsuz etkileriyle karşılaşabilir ve beklenen Jeton işlevselliğinin geliştirilmesini, yapılandırılmasını, lisansını ve/veya başlatılmasını geciktirebilir veya iptal edebilir.
(b) Şirketin sunucular, bant genişliği, konum ve diğer hizmetler için güvendiği tedarikçiler, şirketin faaliyetlerini veya giderlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ekonomik koşullardan da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, mevcut ekonomik koşulların veya kötüleşen ekonomik koşulların veya uzun süreli veya tekrarlayan bir durgunluğun Şirketin iş, finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli, olumsuz bir etkisi olmayacağına dair bir güvence olamaz ve
bu nedenle, Şirketin iş platformu ve/veya herhangi bir Token işlevselliği geliştirme, yapılandırma, lisanslama ve/veya başlatma yeteneği. Bu gibi durumlar daha sonra Jetonların yardımcı programını, likiditesini ve/veya işlem fiyatını olumsuz yönde etkiler.

(13) Şirket veya Jetonlar yeni uygulanan düzenlemelerden etkilenebilir.

(a) Dağıtılmış defter teknolojileri, işletmeler ve faaliyetlerin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimi ile ilgili işletmeler ve faaliyetler dünya çapında genellikle düzenlenmemiştir, ancak yargı bölgelerindeki çok sayıda düzenleyici otorite, dağıtılmış defter teknolojilerini, işletmelerini ve faaliyetlerinin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimiyle ilgili işletmeleri ve faaliyetleri yöneten düzenleyici rejimlerin uygulanmasını düşünme konusunda açık sözlü olmuştur. Şirket veya Jetonlar, dağıtılmış defter teknolojileri, işletmeler ve faaliyetlerin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimi ile ilgili işletmeler ve faaliyetlerle ilgili yeni uygulanan düzenlemelerden etkilenebilir, bu düzenlemelere uymak için önlemler almak veya düzenleyici otoritelerin sorguları, bildirimleri, talepleri veya yaptırım eylemleriyle uğraşmak zorunda kalmak da dahil olmak üzere, önemli bir maliyetle gelebilir ve ayrıca Şirketin iş gücünde önemli değişiklikler gerektirebilir. ness platformu ve/veya beklenen Belirteç işlevselliği. Bu, Şirketin iş platformunun ve/veya kullanıcılar için beklenen Token işlevselliğinin çekiciliğini veya pratikliğini veya işlevselliğini etkileyebilir ve kullanımın azalmasına neden olabilir.
ve Şirketin iş platformuna ve Jetonlara olan talep. Ayrıca, bu tür yeni uygulanan düzenlemelere uymanın maliyetleri (finansal veya başka bir şekilde) belirli bir eşiği aşarsa, Şirketin iş platformunu korumak ve/veya Token işlevselliğini geliştirmek, yapılandırmak, lisanslamak ve/veya başlatmak artık ticari olarak geçerli olmayabilir ve Şirket, Şirketin iş platformunu ve/veya beklenen Jeton işlevselliğini durdurmayı tercih edebilir, ve/veya Belirteçler.
Ayrıca, hükümetlerin veya düzenleyici otoritelerin, Şirketin iş platformu ve/veya beklenen Jeton işlevselliği ve/veya Jetonlar da dahil olmak üzere dağıtılmış defter teknolojisini ve uygulamalarını etkileyen yasa ve yönetmeliklerde herhangi bir değişikliği nasıl veya nasıl uygulayabileceğini tahmin etmek zordur.
(b) Şirket ayrıca, söz konusu yargı bölgesinde faaliyet göstermeyi yasa dışı kılan bir yargı alanındaki faaliyetlerini durdurmak veya söz konusu yargı alanında faaliyet göstermek için gerekli düzenleyici onayları almayı ticari olarak dayanılmaz veya istenmeyen hale getirmek zorunda kalabilir. Bundan önce gelen gibi senaryolarda, Jetonların hizmet programı, likiditesi ve/veya işlem fiyatı olumsuz etkilenir ve/veya Jetonlar işlem görmeye son verebilir.

(14) Belirteçlerden kaynaklanan beklenmedik riskler olabilir. Belirteçler gibi şifreleme belirteçleri nispeten yeni ve dinamik bir teknolojidir. Yukarıdaki risk faktörleri tartışmasında yer alan risklere ek olarak, Şirket’in tahmin edemeyeceği riskler de dahil olmak üzere Jetonları satın alma, tutma ve kullanımınızla ilgili başka riskler de vardır. Bu tür riskler, yukarıda tartışılan risklerin beklenmedik varyasyonları veya kombinasyonları olarak da görünebilir.

9. GİzLİLİk POLİtİkASI
Jetonları satın alarak, şirket tarafından iş amaçları veya Şirketin iş platformu ve Jetonlar’ı oluşturma, tanıtma ve iletişim kurma amaçları için kişisel verilerinizin (örneğin, e-posta adresiniz, adınız, adresiniz ve sizin için kişisel olan diğer ayrıntılar) işlenmesini kabul edersiniz. Şirket,
e-posta adresi ve diğer kişisel verileri özel olarak ve kamuyla paylaşmamak (örneğin, herhangi bir harici listeye dahil ederek veya herhangi bir üçüncü tarafa satarak).

10. YASAL UYARI
Mevcut Bilgilerin sunumu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Jeton satın almak ve Token Oluşturma Etkinliğine katılmak isteyen herkes, Token Oluşturma Etkinliği ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce çeşitli riskleri göz önünde bulundurmalıdır. Mevcut Bilgiler,
Şirket veya Şirket Temsilcileri veya Mevcut Bilgilerin herhangi bir alıcısına, Token Oluşturma Etkinliğine herhangi bir katılım veya başka bir şekilde herhangi bir öneri. Mevcut Bilgiler, Şirket ile bağlantılı tüm risk faktörlerini, Şirket’in işini tanımlamak veya tanımlamak için iddiada bulunmaz
platform, Belirteçler, Belirteç Oluşturma Olayı, gelecekteki herhangi bir Belirteç işlevi veya Kullanılabilir Bilgiler. Tüm katılımcılar, gerekli gördükleri bu tür soruşturmaları yaptıktan sonra, Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmanın yararları ve kendi bağımsız profesyonellerini aldıktan sonra kendi bağımsız değerlendirmelerini yapmalıdır.
öğüt. Token Oluşturma Etkinliği’ne katılan herhangi bir katılımcı, Şirket, Şirketin iş platformu, Jetonlar, Token Oluşturma Etkinliği, gelecekteki herhangi bir Jeton işlevselliği ve Mevcut Bilgiler ile ilgili bu tür konularda kendi yatırım, muhasebe, yasal ve vergi temsilcileri ve danışmanlarını kontrol etmeli ve bunlara güvenmeli ve finansal riskleri ayrı ayrı değerlendirmeli, jetonların satın alınmasının sonuçları ve uygunluğu veya Mevcut Bilgilerde belirtilen gerçekler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa. Jetonların satın alınması önemli bir risk içerir ve jetonları satın almak için paraların tamamının veya önemli bir kısmının veya parasal değerin kaybına yol açabilecek olağanüstü riskler içerebilir. Token Oluşturma Etkinliği’ne katılanların Şirketin özelliklerini, Şirketin iş platformunu, Jetonları, Jeton Oluşturma Etkinliğini, gelecekteki herhangi bir Jeton işlevselliğini ve Mevcut Bilgileri tamamen anlamaları, farkında olmaları ve kabul etmeleri önerilir. Bu Şartların veya bu Şartlarda belirtilen risklerin hiçbirini veya tamamını kabul etmeye hazır değilseniz, JETON OLUŞTURMA EtkİnLİğİNE KATILMAMANIZ GEREKİyor. Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından, Şirketin Mevcut Bilgilerde belirtilen teklif, hedef ve/veya sonuçlarının
kısmen ya da tamamen. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımın kişisel ve finansal koşullarınız ve finansal kaynaklarınız açısından sizin için uygun olup olmadığını düşünmeniz isteniyor.

11. MEVCUT BILGILERIN DAĞıTıMı VE YAYıLMASıNA ILIŞKIN KıSıTLAMALAR
(a) Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının dağıtımı veya yayılması, belirli yargı bölgelerinin yasaları, düzenleyici gereklilikleri ve kuralları tarafından yasaklanabilir veya kısıtlanabilir. Bu tür bir kısıtlamanın geçerli olması durumunda,
ve Mevcut Bilgilerin tamamını veya bir kısmını kendi sorumluluğunuzda ve Şirkete karşı yükümlülük olmaksızın bulundurmanız ve/veya yaymanız için geçerli olan bu tür kısıtlamalara uyulduğu için.
(b) Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün bir kopyasının dağıtıldığı veya dağıtıldığı, erişim sağlandığı veya mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir kısmına sahip olan kişiler, burada yer alan herhangi bir bilgiyi başka hiçbir kişiye dağıtamaz, burada yer alan herhangi bir bilgiyi herhangi bir amaç için çoğaltamaz veya dağıtamaz, aynı şeyin gerçekleşmesine izin vermez veya neden olmaz.

12. MENKUL KIYMET VEYA KAYIT TEKLİFİ YOK
(a) Mevcut Bilgilerin hiçbir kısmı herhangi bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmaz ve herhangi bir yargı alanındaki menkul kıymetlere yatırım için bir menkul kıymet teklifi veya talep teşkil etmek için tasarlanmamıştır. Hiçbir kişi herhangi bir sözleşme veya bağlayıcı yasal taahhütte bulunmaz ve Mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir kısmına dayanarak hiçbir kripto para birimi veya başka bir ödeme şekli kabul edilmez. Jetonların herhangi bir satışı ve satın alınmasıyla ilgili herhangi bir sözleşme yönetilecektir
bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına göre ve başka bir belgeye göre. Bu sözleşmenin hüküm ve koşulları ile Mevcut Bilgiler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.
(b) Kısıtlı Yargı Yetkisinin vatandaşı, sakini (vergi veya başka bir şekilde) veya yeşil kart sahibiyseniz veya Kısıtlı Bir Kişiyseniz, Jeton Oluşturma Etkinliğinde herhangi bir Jeton satın almaya uygun değilsiniz. Hiçbir düzenleyici kurum Mevcut Bilgilerin hiçbirini incelememiş veya onaylamamıştır. Herhangi bir yargı yetkisinin yasaları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları uyarır veya yapılmayacaktır. Mevcut Bilgilerin yayınlanması, dağıtılması veya yayılması,
yasalara, yasal gerekliliklere veya kurallara uyulmuştur.

13. GEÇERLI HUKUK
Bu sözleşme ve konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddia (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya iddialar dahil) Cebelitarık yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.