JETON SATIŞ ŞARTLARI

 

Cudos Limited, 5 Aralık 2019 tarihinde Cebelitarık yasaları uyarınca özel bir limited şirket olarak şirket numarası 119334 ve Madison Building, Midtown, Queensway, Cebelitarık’ta kayıtlı ofis (“Şirket”) ile şirket kurdu.

 

SIRKET TARAFıNDAN VERILECEK CUDOS TOKENLERININ SATıN ALMA ŞARTLARı

 

Son Güncelleme: 20 Ocak 2022

 

Şirket tarafından düzenlenecek jetonların satın alınmasına ilişkin bu hüküm ve koşullar (“Jeton Satış Koşulları” veyaŞartlar“), Şirketin jeton satış döneminde Şirketin jeton satışına katılanşirketin CUDOS jetonlarının (“Jetonlar“)her potansiyel alıcısı için geçerlidir (“Satış Dönemi“). Satış Dönemi boyunca Jetonları başarıyla satın aldıysanız, bu Şartları kabul etmiş olursunuz ve bunlara bağlı kalacaksınız.

 

Tanımlar

Bu Şartlarda, bağlamın gerektirdiği durumlarda, aşağıdaki büyük harfle yazılmış terimlerin kendilerine atfedilen ilgili anlamları olacaktır:

 

İştirak“, şirket geçmiş, şimdiki ve gelecekteki çalışanlar, memurlar, müdürler, yükleniciler, danışmanlar, özkaynak sahipleri, tedarikçiler, satıcılar, hizmet sağlayıcılar, ortak girişimler, ana şirketler, bağlı ortaklıklar, bağlı kuruluşlar, acenteler, temsilciler, öncüller, halefler ve Şirket atamaları anlamına gelir;

 

Tamamlama Koşulu” Satış Döneminin kapatılmasını tetikleyen bir olayın meydana gelmesi bir “Tamamlama Koşulu” olacaktır. Satış Dönemi aşağıdakilerden birinin başında kapanacaktır:

 1. Kamu Jetonu Satışının Sona Ermesi; veya
 2. Kamu Jetonu Satışı olmaması durumunda, Şirket tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenen bir tarihte; veya
 3. Jetonların ilk listelendiği ve bir kripto borsasında veya başka bir ticaret mekanında işlem için kullanılabilir olduğu tarihte; veya
 4. [$30 Milyon Dolar) 30 milyon dolarlık Token satışına ulaşıldığında;

 

Finansal Araçlar“, Cebelitarık’ın 2019 Finansal Hizmetler Yasası’nda veya Cebelitarık’taki diğer ilgili mevzuatta kendisine atfedilen anlamı içerecektir (ve “finansal araç” buna göre yorumlanacaktır);

 

Özel Satış Dönemi“, Özel Satış Dönemi Başlangıç Tarihinde başlayan ve Jeton Oluşturma Etkinliğinin başlamasıyla sona eren süre anlamına gelir;

 

Özel Satış Dönemi Başlangıç Tarihi“, Şirketin Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu altında Özel Satış Alıcılarına Jeton satmayı taahhüt ettiği tarihte başlayan süre anlamına gelir;

 

Private-Sale Purchasers“, Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu altında Jeton satın alan katılımcılar anlamına gelir;

 

Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu“, Özel Satış Alıcılarının Şirket ile yaptığı ve Özel Satış Satın Alanlarının Jeton satın alma taahhüdünde bulunduğu Sözleşme anlamına gelir;

 

Kamu Jetonu Satışı“, bu Şartlarda yer alan kısıtlamalara tabi olarak Jetonların genel halka satılması anlamına gelir;

 

Belirteç Oluşturma Olayı” Kamu Jeton Satışının başladığı tarihte veya Jetonların Özel Satış Alıcılarına verildiği tarihte gerçekleşecektir. Şirket, her ne sebeple olursa olsun, Platformun geliştirilmesi, başlatılması ve işletilmesi ile ilerlemek istediğine karar verirse, ancak Kamu Jetonu Satışı gerçekleştirmez, o zaman Şirket yalnızca Özel Satış Alıcılarına Jeton verebilir;

 

Satış Dönemi“, Özel Satış Dönemi Başlangıç Tarihinde başlayan ve Tamamlama Koşulunun yerine getirilmesiyle sona eren süre anlamına gelir;

 

Menkul Kıymetler“, Cebelitarık’ın 2019 Finansal Hizmetler Yasası’nda (zaman zaman değiştirilen) veya Cebelitarık’taki diğer ilgili mevzuatta belirtilen anlamları içerecektir (ve “güvenlik” buna göre yorumlanacaktır);

 

Yorumu:

Burada aksi belirtilmedikçe, bu Koşullar yalnızca Satış Dönemi boyunca bizden Jeton satın alma işleminizi yönetir.

 

Hizmetlerin sağlanması veya alınmasıyla bağlantılı olarak Jetonların gelecekteki olası kullanımları öncelikle diğer geçerli hüküm ve politikalara (toplu olarak “Hizmet Hüküm ve Politikaları”) tabi olacaktır. Hizmet Hüküm ve Politikaları, Jeton satışının başlamasından önce web sitemizde kullanıma sunulacaktır. Hizmet Hüküm ve Politikalarını zaman zaman tamamen kendi takdirimize bağlı olarak revize edebilir ve/veya güncelleyebiliriz. Bu Şartlar ile Hizmet Hüküm ve Politikaları arasında herhangi bir çelişki durumunda, Hizmet Hüküm ve Politikaları geçerli olacaktır.

 

Bu Şartlarda:

 • fıkra, program ve paragraf başlıkları bu Şartların yorumlanmasını etkilemeyecektir;
 • bir ‘üçüncü taraf’ ve bir ‘kişi’, gerçek bir kişiyi, kurumsal veya şirketsiz bir organı (ayrı tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın) ve o kişinin kişisel temsilcilerini, haleflerini veya izin verilen atamalarını içerir;
 • bir şirkete yapılan bir referans, herhangi bir şirket, şirket veya başka bir kuruluş kurumsal, nerede ve ancak dahil edilmiş veya kurulmuş olursa olsun içerecektir;
 • tekil kelimeler çoğul ve tersi içerecektir; ve
 • bağlam aksini gerektirmedikçe, bir cinsiyete yapılan bir referans, kısıra ve diğer cinsiyetlere bir referans içerecektir.

 

LÜTFEN BU ŞARTLARı DIKKATLICE OKUYUN VE UYUŞMAZLıK ÇÖZÜMÜ BÖLÜMÜNÜ UNUTMAYıN. TAHKIM, YASAL HAKLARıNıZı ETKILEYEN BAĞLAYıCı BIR TAHKIM MADDESI IÇERIR. BU SATıŞ KOŞULLARıNı KABUL ETMIYORSANıZ, ŞIRKETIN JETON SATıŞıNA KATıLMAYıN.

 

Bu Koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [email protected]

 

 

 

Siz ve Şirket aşağıdaki gibi anlaşabilirsiniz:

 

Belirteçlerin Amaçlanan Amacı ve Kullanımı

Jetonların amaçlanan amacı, Hizmetlerin özellikle Token Belgelerinde belirtilen, son şekli zaman zaman Şirket tarafından yayınlanacak ve güncellenecek olan ve üzerinde bulabileceğiniz hizmetlerin (toplu olarak “Hizmetler”) sağlanmasını ve alınmasını kolaylaştırmaktır. https://www.cudos.org/about

Aşağıdaki bağlantıda bulunabilecek CUDOS Token Belgelerini okuduğunuz kabul https://www.cudos.org/about

ve içeriğini anlamış. Bu Şartları kabul etmeden önce bağımsız yasal tavsiye aldığınızı da onaylamış olursunuz. Hizmetler çevrimiçi bir yazılım platformu aracılığıyla sağlanacaktır (“Peron“) şu anda ileri bir aşamada olan ancak şirket veya bir bağlı kuruluş tarafından geliştirilmekte olan. Daha spesifik olarak, Jetonlar, Hizmetlerin Şirket’ten veya bir bağlı kuruluştan Platform kullanıcılarına sağlanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır ve Hizmetler için ön ödeme kanıtı oluşturacaktır.

 

Jetonların satın alınması, mülkiyeti, alınması, iletilmesi veya bulundurulması, Platform içinde kullanımı ve etkileşimi sağlamak için Jetonları kullanma hakkı dışında açık veya zımni hiçbir hak taşımaz. Şartlar, bir yatırıma girme veya herhangi bir güvenlik veya finansal araç satın alma daveti olarak kabul edilmeyecektir ve düşünülemez. Şartlar, herhangi bir yargı alanında menkul kıymet veya finansal araç teklifi olarak hiçbir şekilde teşkil etmez veya ilgili değildir ve dikkate alınmamalıdır. Koşullar, tavsiye olarak kabul edilebilecek veya herhangi bir yatırım kararını temel almak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi veya gösterge içermez veya içermez. Belirteçler yardımcı program belirteçleridir ve yatırım olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ayrıca, Jetonların Şirket’te veya herhangi bir bağlı kuruluşta gelecekteki gelir paylarını veya oy haklarını veya fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir mülkiyet hakkını veya hissesini, payını, özkaynaklarını veya güvenliğini veya eşdeğer haklarını veya herhangi bir hakkını temsil etmediğini veya vermediğini unutmayın. Jetonların alınması, bu Şartlarda yer alan sınırlamalara ve koşullara tabi olarak, Hizmetlerin gelecekteki potansiyel sağlanması ve alınmasıyla ilgili haklar dışında, Şirketin (veya herhangi bir bağlı kuruluşun) size organizasyonu ve yönetimi üzerinde herhangi bir hak veya etki sağlamaz. Jetonlar, paranın (elektronik para dahil), güvenlik, emtia, finansal araç, tahvil, borçlanma aracı veya başka herhangi bir finansal araç veya yatırımın temsili olmak için tasarlanmamıştır. Yukarıda belirtilen finansal araçların ve/veya yatırımların alım satımları ile ilgili olarak yürürlükteki yasa tarafından sunulan korumalar Jetonların alım ve satımları için geçerli değildir ve ne bu Şartlar ne de Jeton Belgeleri bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmaz ve herhangi bir yargı alanında herhangi bir yatırım veya finansal araç satın alma teklifinin satılması veya talep edilmesi değildir. Jetonlar, her halükarda veya her halükarda spekülatif veya yatırım amaçlı, derhal yeniden satış veya başka bir şekilde kar elde etme beklentisiyle satın alınmamalıdır.

 

Şirket veya bir iştiraki, faaliyetlerini başlatmak ve Platformu geliştirmek için makul çabayı gösterecektir. Tokens’ı satın almayı kabul eden, taahhüt eden veya taahhüt eden herhangi bir kişi, Şirketin veya herhangi bir bağlı kuruluşun, operasyonel bir Platform kuracağına dair herhangi bir garanti vermediğini ve bu nedenle Jetonların Platformdaki mal veya Hizmetleri satın almak veya erişmek için kullanılabileceğini garanti edemeyeceğini kabul ve anlar. Bu nedenle, Şirketin veya herhangi bir bağlı kuruluşun, Jetonları kullanmadaki yetersizlikten kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir kayıp veya hasardan kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmediğini kabul ve anlıyorsunuz.

 

Jetonlar, bu Şartların tarihinde olduğu gibi herhangi bir mal ve/veya Hizmetin sağlanmasını oluşturmaz.

 

İptal; Satın Alma Taleplerinin Reddedilmesi

 

Jetonları bizden satın alma işleminiz nihaidir ve varsa geçerli yasa veya yönetmelik tarafından gerekebilecek durumlar dışında herhangi bir geri ödeme veya iptal yoktur. Jeton satın alma taleplerini herhangi bir zamanda tamamen ve mutlak takdirimize bağlı olarak reddetme veya iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir durumda, ödediğiniz değerlendirme reddedilir veya iade edilir.

 

Şirket, Tamamlama Koşulu’ndan memnun kalmadan önce herhangi bir zamanda Jeton satışını geçici olarak askıya alabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir. Herhangi bir askıya alma döneminde veya Jeton satışının iptal edilmesi durumunda, Jetonlar satın alınamayacak ve Jeton satın almak amacıyla Şirkete gönderdiğiniz herhangi bir para veya kripto para birimi formu size iade edilecektir. Şirket, Jeton Satışının geçici olarak askıya alınmasından veya kalıcı olarak sona ermesinden önce ödemenizin tamamını veya bir kısmını kullanabilir ve bu nedenle ödemenizin yalnızca bir kısmı size iade edilebilir.

 

Başlık ve Risk

 

Bu Şartlar kapsamında satın aldığınız Jetonlar kripto para cüzdanınıza yatırıldığı ana kadar size herhangi bir Token ile ilgili herhangi bir unvan (yasal veya faydalı) veya herhangi bir mülkiyet veya diğer hak unvanı ve/veya menfaatleri (zımni, sonuç veren, yapıcı veya başka bir güven yoluyla dayatılabilenler dahil) aktarılmayacak veya size devredilmeyecektir (“Transfer Olayı“). Jetonlar için risk, Transfer Etkinliğinde size geçecektir.

 

CUDOS Token Satış Prosedürleri ve Özellikleri

 

Şirketin Jeton satışı ve özel satışının prosedürleri ve malzeme özellikleri hakkında önemli bilgiler Şirketin web sitesinde https://www.cudos.org

CUDOS Token satışının zamanlaması ve fiyatlandırması ve satacağımız Jeton miktarı ile ilgili ayrıntılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Jeton satın alarak, bu prosedürleri ve malzeme spesifikasyonlarını okuduğunuz, anladığınız ve itirazınız olmadığını kabul ve kabul edersiniz.

 

Risklerin Kabulü ve Varsayımı

 

BELIRTEÇ SATıN ALMA, BELIRTEÇLERI TUTMA VE HIZMET SAĞLAMAK VEYA ALMAK IÇIN BELIRTEÇLERI KULLANMA ILE ILGILI RISKLER OLDUĞUNU KABUL VE KABUL EDERSINIZ. BELIRTEÇLERI SATıN ALMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE, BUNDAN SONRA AÇıKLANAN VE AÇıKLANAN RISKLERI VE BELIRSIZLIKLERI DIKKATLICE DÜŞÜNMELISINIZ. AŞAĞıDAKI RISKLERDEN HERHANGI BIRININ ORTAYA ÇıKMASı, DEĞERLENDIRMENIZIN TAMAMıNı VEYA BIR KıSMıNı KAYBETMENIZE NEDEN OLABILIR (ÖZEL BELIRTEÇ SATıN ALMA TAAHHÜT FORMUNDA TANıMLANDıĞı GIBI). BU RİSKLERLE İlGİlİ HERHANGI Bir SORUNUZ VARSA, LÜTFEN [email protected]’DA BİzE ULAŞIN. BELIRTEÇLERI SATıN ALARAK, BU RISKLERI AÇıKÇA KABUL EDER, KABUL EDER VE VARSAYARSıNıZ.

 

Jetonların Satın Alınması, Satılması ve Kullanımı ile İlgili Riskler

 

Önemli Not: Bu Şartlarda belirtildiği gibi, Jetonlar menkul kıymet veya başka bir yatırım ürünü olarak yapılandırılmamakta veya satılmamaktadır. Buna göre, bu bölümde sunulan bilgilerin hiçbiri herhangi bir yatırım kararına temel oluşturmayı amaçlanmıştır ve belirli bir tavsiyede bulunulmuş veya amaçlanmamıştır. Şirket, aşağıdakilerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan her türlü doğrudan veya dolaylı kayıp veya hasarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddedmektedir: (i) Bu bölümde yer alan herhangi bir bilgiye güvenmek, (ii) bu tür bilgilerde herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlık veya (iii) bu bilgilerden kaynaklanan herhangi bir eylem.

 

Jetonları satın alarak, tutarak ve kullanarak, aşağıdaki riskleri açıkça kabul eder ve varsayarsınız:

 • Özel Anahtar Kaybı Nedeniyle Jetonlara Erişimi Kaybetme Riski

 

Dijital cüzdanınızda veya kasanızda depolanan Belirteçleri kontrol etmek ve elden çıkarmak için özel bir anahtar veya özel anahtarların bir kombinasyonu gereklidir. Buna göre, dijital cüzdanınızla veya token depolama jetonlarınızla ilişkili gerekli özel anahtar(ların) kaybı, bu tür Jetonların kaybolmasına neden olur. Ayrıca, kullandığınız barındırılan bir cüzdan hizmetinin oturum açma kimlik bilgilerine erişim sağlamak da dahil olmak üzere bu tür özel anahtarlara erişim sağlayan herhangi bir üçüncü taraf Jetonlarınızı kötüye kullanabilir. Şirket bu tür kayıplardan sorumlu değildir.

 

 1. Ethereum Protokolü ile İlişkili Riskler

 

Tokenlar ve Platform Ethereum protokolüne dayandığından, Ethereum protokolünün herhangi bir arızası, bozulması veya terk edilmesi Platform veya Jetonlar üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olabilir. Ayrıca, kriptografideki gelişmeler veya kuantum hesaplamanın geliştirilmesi gibi teknik gelişmeler, Ethereum protokolünü destekleyen kriptografik konsensüs mekanizmasını etkisiz hale getirerek Tokenlar ve Platform için risk oluşturabilir. Platform başlatıldıktan sonra Platforma yükseltmeler, Platformda bir hard fork veya işlemlerin Platformda onaylanılma şeklindeki bir değişiklik Token’lar üzerinde istenmeyen olumsuz etkilere neden olabilir.

 

 1. Madencilik Saldırıları Riski

 

Ethereum protokolüne dayanan diğer merkezi olmayan kriptografik jetonlarda olduğu gibi, Token’lar, ethereum blok zincirindeki Token işlemlerinin doğrulanırken, çift harcamalı saldırılar, çoğunluk madencilik gücü saldırıları ve bencil madencilik saldırıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere madencilerin saldırılarına karşı hassastır. Başarılı saldırılar, Token’larla ilgili işlemlerin doğru yürütülmesi ve kaydedilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ve Jetonlar için bir risk oluşturur.

 

 1. Bilgisayar Korsanlığı Riski ve Güvenlik Zaafları

 

Belirteçler kamulaştırmaya ve/veya hırsızlığa maruz kalabilir. Bilgisayar korsanları veya diğer kötü amaçlı gruplar veya kuruluşlar, kötü amaçlı yazılım saldırıları, hizmet reddi saldırıları, konsensüs tabanlı saldırılar, Sybil saldırıları, şirinleme ve sahtekarlık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde Platforma veya Jetonlara müdahale etmeye çalışabilir. Ayrıca, Platform açık kaynaklı yazılımlara dayandığından, üçüncü bir tarafın veya Şirket ekibinin bir üyesinin Platformun temel altyapısına kasıtlı veya istemeden zayıflıklar getirme riski vardır, bu da Platformu ve Jetonları olumsuz etkileyebilir veya Jetonlarınızın kaybolmasına veya Jetonlarınıza erişme veya kontrol etme yeteneğinizin kaybolmasına neden olabilir.

 • Sigortasız Kayıp Riski

 

Diğer bazı finansal kurumlardaki banka hesaplarının veya hesaplarının aksine, özellikle sigortalamak için özel sigorta yaptırmadığınız sürece Jetonlar sigortasızdır. Bu nedenle, hizmet değerinin kaybolması veya kaybolması durumunda, size rücu etmek için bizim ayarladığımız bir kamu sigortacısı veya özel sigorta yoktur.

 

 1. Belirsiz Düzenlemeler ve Yaptırım Eylemleriyle İlişkili Riskler

 

Jetonların ve dağıtılmış defter teknolojisinin düzenleyici durumu birçok yargı alanında belirsiz veya belirsizdir. Düzenleyici kurumların bu tür teknoloji ve Platform ve Jetonlar da dahil olmak üzere uygulamalarıyla ilgili mevcut düzenlemeleri nasıl veya nasıl uygulayabileceğini tahmin etmek zordur. Aynı şekilde, yasama organlarının veya düzenleyici kurumların dağıtılmış defter teknolojisini ve Platform ve Jetonlar da dahil olmak üzere uygulamalarını etkileyen yasa ve yönetmelik değişikliklerini nasıl veya uygulayıp uygulayabileceğini tahmin etmek zordur. Düzenleyici eylemler, Token’ların kayıt veya lisans gerektiren düzenlenmiş bir finansal araç olduğunu tespit ederek, yalnızca gösterim amacıyla dahil olmak üzere Platformu ve Jetonları çeşitli şekillerde olumsuz etkileyebilir. Şirket, düzenleyici eylemlerin veya yasa veya yönetmelik değişikliklerinin söz konusu yargı alanında faaliyet göstermeyi yasa dışı hale getirmeleri veya söz konusu yargı bölgesinde faaliyet göstermek için gerekli düzenleyici onayları almak için ticari olarak istenmemeleri durumunda bir yargı alanındaki faaliyetlerini durdurabilir.

 • Platformla İlgili Yasal ve Düzenleyici Faktörler Başarının Önündeki Engelleri Ortaya Çıkabilir.

 

Platform yeni ve gelişen bir yasal ortamda faaliyet gösterecektir. Blockchain ve akıllı sözleşmelerle ilgili yerleşik bir yasa organı veya mahkeme kararları yoktur ve token satışları ve kripto para birimleri ile ilgili yasa gelişmektedir. Sonuç olarak, Platform ile bağlantılı olarak kullanılan akıllı sözleşmelerin yorumlanması konusunda yasal anlaşmazlıklar olabilir, böylece Platform ve Jetonların işlevselliğini baltalayabilir. Şirket ve/veya İştiraklerinin faaliyet gösterdiği veya faaliyette bulunacağı bir veya daha fazla yargı alanında lisansların veya diğer yetkilendirmelerin gerekli olduğu ölçüde, Şirkete ve/veya İştiraklerine bu tür lisansların veya yetkilendirmelerin verileceğinin garantisi yoktur. Şirket ve/veya İştiraklerinin, yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri ihlal etmemek veya bu uygunluk maliyeti nedeniyle bu lisanslama ve/veya kayıt gerekliliklerine (veya diğer yasal veya düzenleyici gerekliliklere) uymak için iş modelini değiştirmesi gerekebilir. Yasal ve düzenleyici ortamın nasıl gelişeceği konusundaki belirsizlik Şirketi ve/veya İştirakleri olumsuz etkileyebilir.

 • Devlet ve Özel Eylemlerin Riskleri.

 

Kripto para piyasası yenidir ve soruşturmalar veya yaptırım eylemleri de dahil olmak üzere artan gözetim ve incelemeye tabi olabilir. Resmi makamların Şirket’in faaliyetlerini incelemeyeceklerine, düzenlemeleri yürürlüğe koymayacaklarına veya Şirkete karşı yaptırım uygulamayacaklarına dair hiçbir güvence olamaz, bu da Platformun amaçlandığı şekilde kısıtlanması veya işletilememesi veya Şirket aleyhine hükümler, uzlaşmalar, para cezaları veya cezalar ile sonuçlanabilir. Buna ek olarak, sivil toplum kuruluşları Şirket aleyhine bireysel veya sınıf olarak özel yasal işlemler getirebilir ve bu da Platformun amaçlandığı şekilde kısıtlanmasına veya işletilememesine veya Şirket aleyhine hükümler, uzlaşmalar, para cezaları veya cezalar ile sonuçlanabilir.

 • Vergilendirmeden Kaynaklanan Riskler

 

Jetonların vergi nitelemeyi belirsizdir. Stopaj vergileri, transfer vergileri, katma değer vergileri, gelir vergileri ve benzeri vergiler, harçlar, harçlar veya diğer masraflar ve vergi raporlama gereklilikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sizin için olumsuz vergi sonuçlarına neden olabilecek Jetonları satın alma, tutma ve kullanma ile ilgili olarak kendi vergi tavsiyenizi almalısınız. Şirket’in gelirinin önemli miktarda gelire ve/veya stopaj vergisine tabi olması da mümkündür. Token’lardaki Jetonların ve işlemlerin vergi muamelesindeki belirsizlik, aboneleri, potansiyel alıcıları ve Şirketi, Jetonların satın alınması, mülkiyeti, satışı veya diğer kullanımıyla ilgili öngörülemeyen gelecekteki vergi sonuçlarıyla karşı karşıya bırakabilir.

 • Sermaye Kontrol Riskleri

 

Birçok yargı bölgesi, sermayenin sınır ötesi akışına sıkı kontroller getirmektedir. Jeton sahipleri bu düzenlemelere tabi olabilir.


 • Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (“

  CFT

  “) ve Kara Para Aklamayla Mücadele (“

  AML

  “)

 

Platformu işletmek için geçerli CFT ve/veya AML yönetmelikleri uyarınca lisansların, kayıtların veya diğer yetkilendirmelerin gerekli olması durumunda, Şirketin bu tür lisansları, kayıtları veya yetkilendirmeleri başarıyla elde edebileceğine dair bir garanti yoktur. Buna ek olarak, Token’ların kötü aktörler tarafından herhangi bir yasadışı kullanımı bu tür düzenlemeleri ihlal edebilir ve Platformun küresel itibarını ciddi şekilde etkileyebilir. Böyle bir durumda, bunun CFT ve AML düzenleyicileri tarafından incelemeyi tetikleyebileceği ve jetonların dağıtımında ve dolaşımında önemli bir bozulmaya neden olabileceği düşünülebilir.

 

 1. Alternatif Ağ Riski

 

Hizmetlere maddi olarak benzeyen hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla alternatif ağlar kurulabilir. Platform, Platform ve Jetonları olumsuz yönde etkileyebilecek bu alternatif ağlarla rekabet edebilir.

 

 1. Platforma veya Dağıtılmış Uygulamalara Yetersiz İlgi Riski

 

Platformun çok sayıda kişi, şirket ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaması veya platformda kullanılacak dağıtılmış ekosistemlerin (Platform gibi) oluşturulması ve geliştirilmesinde sınırlı kamu yararı olması mümkündür. Bu tür bir kullanım veya ilgi eksikliği, Platformun gelişimini ve dolayısıyla Jetonların potansiyel yardımcı programını olumsuz yönde etkileyebilir.

 

 1. Platformun Geliştirilmesi ve Bakımı ile İlişkili Riskler

 

Platform hala geliştirilme aşamasındadır ve zaman içinde önemli değişikliklere uğrayabilir. Platformun geliştirilmesi önemli sermaye, Şirket yönetiminin uzmanlığı ve yetenekli geliştiriciler ve diğer taraflarca önemli zaman ve çaba gerektirecektir. Şirket, Platformu başarıyla geliştirmek ve başarılı bir lansmana ilerletmek için gereken teknik beceri ve uzmanlığa sahip geliştiricilerin hizmetlerini koruyamaz. Buna ek olarak, Platform başarıyla geliştirilse ve başlatılsa bile, Platformun amaçlandığı gibi çalışacağına veya Jetonların veya diğer büyük ölçekli D uygulamalarının veya kripto para birimlerinin uzun süreli çalışmasını sürdürebileceğine dair bir güvence olamaz. Jetonların ve Platformun Token Belgelerinde belirtilen belirtimleri izlemesini ve bu uçlara yönelik ticari olarak makul adımlar atmasını amaçlasak da (dahili iş tanımına tabi olarak), herhangi bir sayıda meşru nedenden dolayı Jetonların veya Platformun belirtimlerinde değişiklik yapmak zorunda kalabiliriz. Bu, Jetonların veya Platformun, daha da geliştirildiği ve korunduğunuz gibi, satın alma anında beklentilerinizi karşılamayabileceği riskini oluşturabilir. Ayrıca, Platformu geliştirmek ve sürdürmek için iyi niyet çabalarımıza rağmen, Platformun arızalarla karşılaşabilir veya başka bir şekilde yeterince geliştirilememesi veya sürdürülememesi, Platformu ve Jetonları olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Şirket, platforma çeşitli teknoloji çözümleri dahil etmeyi planlamayı planlamalar. Bu teknoloji çözümlerinin bazıları veya tümü yeni ve/veya nispeten test edilmemiş olabilir. Hiç kullanılmamış veya farklı şekillerde kullanılan bu tür yeni teknolojilerin inşası ve uygulanması için önemli bir risk vardır. Bu tür teknolojilerin amaçlandığı gibi veya Belirteç Belgelerinde açıklandığı gibi çalışacağının garantisi yoktur.

 • Platformun Yerini alama riski.

 

Platformu desteklemek için önerilen teknolojinin, Platformun teknolojisini geliştiren veya tamamen değiştiren rakip protokoller tarafından desteklenmeyeceğine dair hiçbir güvence olamaz. Platformun endüstri tarafından küresel olarak kabul edilen baskın protokol haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Platform aşılırsa veya yerini alırsa, Belirteç kullanımı ve benimsenmesi reddedilebilir. Platformun teknolojisi açık kaynak olarak kullanılabilir, yani herkes Platform kaynak kodunu aynı biçimde veya “çatal” olarak değişikliklerle kopyalayabilir ve dağıtabilir.

 • Fikri Mülkiyet Konularıyla İlişkili Riskler.

 

Şirket şu anda verilmiş herhangi bir patente sahip değildir ve bu nedenle diğer kuruluşların teknolojilerini, yöntemlerini ve süreçlerini çoğaltmalarını hariç tutma veya engelleme hakkına sahip olmayacaktır. Şirket, geliştiricileriyle gizlilik ve buluş atama anlaşmaları yaparken, bu anlaşmaların Şirketin özel bilgilerine ve ticari sırlarına erişimi kontrol etmede etkili olacağına dair hiçbir güvence veremez. Şirketin belirli teknolojileri korumak için dayandığı gizlilik anlaşmaları ihlal edilebilir, gizli bilgilerini, ticari sırlarını ve tescilli teknolojilerini korumak için yeterli olmayabilir ve gizli bilgilerinin, ticari sırlarının veya özel teknolojisinin yetkisiz kullanılması veya ifşa edilmesi durumunda yeterli bir çözüm sağlamayabilir. Ayrıca, bu anlaşmalar Şirket’in rakiplerinin veya diğerlerinin teknolojilerine büyük ölçüde eşdeğer veya üstün olan teknolojiyi bağımsız olarak geliştirmelerini engellemez. Buna ek olarak, diğerleri Şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini bağımsız olarak keşfedebilir ve bu gibi durumlarda, Şirket büyük olasılıkla bu tür taraflara karşı herhangi bir ticari gizli hak iddia edemeyecektir.

 

Şirket, Platform ile ilgili teknoloji, süreç ve yöntemlerin herhangi bir üçüncü taraf tarafından patent edildiğine inanmasa da, Platformun tamamını veya bir kısmını kapsayan üçüncü taraflara patent verilmiş olması mümkündür. Patent sahipleri veya diğer fikri mülkiyet sahipleri, Platformun veya Şirketin yöntem veya uygulamalarının fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini, kötüye uyguladığını veya başka bir şekilde ihlal ettiğini iddia edebilir. Bu tür iddialar, liyakatten bağımsız olarak, önemli masraflara neden olabilir, yönetimin dikkatini başka yöne çevirebilir veya verilen ihtiyati tedbir de dahil olmak üzere Platformun işleyişini maddi olarak bozabilir.

 • Ethereum ve Diğer Para Birimi Değerinin Olumsuz Dalgalanma riski.

 

Şirket, Token satışından elde edilen geliri Platformun bakım ve gelişimini finanse etmek için kullanmayı amaçlamaktadır. Tokenların satışından elde edilen gelir USDC, Ether, Bitcoin ve/veya fiat cinsinden olacak ve diğer kriptografik ve itibari para birimlerine dönüştürülebilir. Buna ek olarak, Jetonların bazı özel satışları da itibari para birimleriyle anılabilir. Ethereum’un veya diğer para birimlerinin değeri Satış Dönemi sırasında veya sonrasında olumsuz bir şekilde dalgalanırsa, Şirket Platformun bakımını ve/veya gelişimini amaçlandığı şekilde finanse edemeyebilir.

 

 1. Fiyat Oynaklığı Riski.

 

Kripto para birimlerinin fiyatları tarihsel olarak dramatik dalgalanmalara maruz kalmıştır ve oldukça değişkendir ve Jetonların piyasa fiyatı da oldukça değişken olabilir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Jetonların piyasa fiyatını çeşitli faktörler etkileyebilir:

 • Hem farklı kripto para birimlerinin sayısı hem de her bir kripto para biriminin arzı ile ilgili olarak küresel kripto para arzı;
 • Kripto para birimlerinin mal ve hizmetler için ödeme olarak kabulünün büyümesi, kripto para birimlerini tutan çevrimiçi kripto para borsalarının ve dijital cüzdanların güvenliği, kripto para birimlerinin kullanımının ve tutulmasının güvenli ve emniyetli olduğu algısı ve kullanımlarındaki düzenleyici kısıtlamalardan etkilenebilecek küresel kripto para birimleri talebi;
 • Blockchain teknolojilerini temel alan yazılım, yazılım gereksinimleri veya donanım gereksinimlerindeki değişiklikler;
 • Kripto para birimlerinin işlem görebileceği kripto para borsalarının itibari para çekme ve mevduat politikaları ve bu borsalarda likidite;
 • Büyük kripto para borsalarından hizmet kesintileri veya arızaları;
 • Özel ve kayıtlı fonlar da dahil olmak üzere büyük yatırımcıların doğrudan veya dolaylı olarak kripto para birimlerine yatırım yapabilen yatırım ve ticaret faaliyetleri;
 • Hükümetlerin para politikaları, ticaret kısıtlamaları, para birimi devalüasyonları ve yeniden değerlemeler; ve
 • Varsa, kripto para birimlerinin kullanımını etkileyen düzenleyici önlemler.

 

Tek bir kripto para biriminin fiyatındaki düşüş tüm kripto para sektöründe volatiliteye neden olabilir ve Tokenlar da dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerini etkileyebilir. Örneğin, Yatırımcı veya kullanıcının Bitcoin veya Ethereum’a olan güvenini etkileyen güvenlik ihlali bir bütün olarak sektörü etkileyebilir ve ayrıca Jetonların ve diğer kripto para birimlerinin fiyatının dalgalanmasına neden olabilir.

 

 1. Fon Kullanımı ile İlişkili Riskler.

 

Şirket’in, Özel Token Satın Alma Taahhüt Formu’nun koşulları uyarınca gerektiğinde ve gerektiğinde Husus’a (Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu’nda tanımlandığı şekilde) geri ödemek için yeterli fona sahip olacağına dair bir güvence olamaz. Şirket, Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu’nda, Şirket’in Değerlendirmenin tamamını veya bir kısmını geri ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı olarak açıkça belirteç Satın Alma Taahhüt Formu’nda aksi belirtilmedikçe, jeton satışı tarafından oluşturulan fonları alıcıların yararına kullanmak için herhangi bir güven verici veya başka bir yükümlülüğü yoktur.

 • Blockchain Endüstrisi ile İlişkili Risk.

 

Genel olarak blockchain endüstrisinin büyümesi ve Platformun ve Tokenların güveneceği ve etkileşimde olacağı blockchain ağları yüksek derecede belirsizliğe maruz kalmaktadır. Blockchain endüstrisinin ve blockchain ağlarının daha da gelişmesini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Bitcoin, Ether ve diğer blockchain teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılmasında dünya çapında büyüme;
 • Bitcoin, Ether ve diğer blockchain varlıklarının devlet ve yarı hükümet tarafından düzenlenmesi ve bunların kullanımı veya blockchain ağlarına veya benzeri sistemlere erişim ve işletim kısıtlamaları veya düzenlemeleri;
 • Bitcoin veya Ethereum ağlarının açık kaynaklı yazılım protokolünün bakımı ve geliştirilmesi;
 • Tüketici demografisi ve kamusal zevk ve tercihlerdeki değişiklikler;
 • Diğer formların veya mal ve hizmet alım satım yöntemlerinin veya itibari para birimlerini veya mevcut ağları kullanmanın yeni araçları da dahil olmak üzere varlıkların ticaretinin kullanılabilirliği ve popülerliği;
 • Genel ekonomik koşullar ve kripto para birimleri ile ilgili düzenleyici ortam; veya
 • Bitcoin veya Ethereum ağlarının popülaritesindeki veya kabulünün azalması operasyon sonuçlarımızı olumsuz yönde etkileyecektir.
 • Blockchain ağlarının ve blockchain varlıklarının geliştirilmesi, genel kabulü ve benimsenmesi ve kullanımının yavaşlaması veya durdurulması, Platformun ve Jetonların kabul edilmesini ve benimsenmesini caydırabilir veya geciktirebilir.

 

 1. Şirketin veya Platformun Dağılma Riski

 

Ethereum’un (veya diğer kriptografik ve itibari para birimlerinin) değerinde olumsuz bir dalgalanma, Platformun olumsuz benimsenmesi, ticari ilişkilerin başarısızlığı veya fikri mülkiyet mülkiyeti zorlukları nedeniyle Jetonların yardımcı programlarında azalma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sayıda nedenden dolayı, Platformun artık işletilmeye uygun olmayabileceği ve Şirketin feshedilebileceği mümkündür.

 

 1. Yönetişim Haklarının Eksikliğinden Kaynaklanan Riskler

 

Jetonlar, Şirket veya kurumsal iştirakleriyle ilgili herhangi bir yönetim hakkı vermediğinden, jeton sahiplerinin Şirket ile ilgili kararlar üzerinde hiçbir kontrolü veya etkisi olmayacaktır.

 

 1. Bulut Depolama ile İlgili Riskler

 

Şirket ve/veya İştirakleri, kullanıcılar ve uygulamalar da dahil olmak üzere bireysel ve kurumsal müşterilere merkezi olmayan bir bulut depolama hizmeti sağladığından, Hizmetler verilerin bulutta depolanmasının bir dizi riskine karşı hassastır. Hizmetler, bir siber saldırı veya diğer kötü amaçlı faaliyetler durumunda tehlikeye atılabilecek büyük miktarda hassas ve/veya özel bilgilerin depolanmasını içerebilir. Benzer şekilde, hizmetler kesintiye uğrayabilir ve böyle bir saldırı veya kötü amaçlı etkinlik durumunda dosyalar geçici olarak kullanılamaz hale gelebilir. Kullanıcılar Platform ile arayüz oluşturabilecek çeşitli donanım ve yazılımları kullanabildiğinden, birlikte çalışabilirlik başarısızlığına veya Şirketin kontrol etmediği bu üçüncü taraf sistemleri ve cihazları Şirket Hizmetleri ile entegre edememesine bağlı olarak Hizmetlerin kullanılamaz hale gelme veya kesintiye uğrama riski vardır. Hizmetlerin artan kesintilerle ve Platformun ek güvenlik açıklarıyla karşılaşma riski, Platformu ve dolayısıyla sahip olduğunuz belirteçlerin gelecekteki yardımcı programını olumsuz etkileyebilir.

 

 1. Beklenmedik Riskler

 

Belirteçler gibi şifreleme belirteçleri yeni ve test edilmemiş bir teknolojidir. Bu Şartlarda yer alan risklere ek olarak, Şirket’in tahmin edemeyeceği riskler de dahil olmak üzere Jeton satın alma, tutma ve kullanımınızla ilgili başka riskler de vardır. Bu tür riskler, bu bölümde tartışılan risklerin beklenmedik varyasyonları veya kombinasyonları olarak daha da somutlaşabilir.

 

Güvenlik

 

Şirket’ten satın aldığınız Jetonları almak ve tutmak için kullandığınız cüzdan, kasa veya diğer depolama mekanizmasının güvenliğini sağlamak için gerekli özel anahtarlar veya bu depolama mekanizmalarına erişmek için gerekli diğer kimlik bilgileri de dahil olmak üzere tüm makul ve uygun önlemleri uygulamaktan siz sorumlusunuz. Özel anahtarlarınız veya diğer erişim kimlik bilgileriniz kaybolursa Belirteçlerinize erişiminizi kaybedebilirsiniz. Şirket, Jetonları alma, bulundurma, depolama, transfer etme veya gelecekteki potansiyel kullanımınızla ilgili herhangi bir güvenlik önleminden sorumlu olmayacaktır ve Şirket, jetonları geri alma yükümlülüğü altında değildir ve şirket, jetonları kaybetmenize (erişim kaybınız dahil) neden olan herhangi bir güvenlik ihlali veya diğer eylem veya ihmallerden (yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilen en yüksek ölçüde) hariç tutar.

 

Kişisel Bilgiler

 

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli potansiyel Token alıcıları üzerinde durum tespiti yapması gerektiğini belirleyebilir. Şirketin durum tespiti sürecinin bir parçası olarak, hakkınızda bize belirli bilgiler göndermenizi isteyebilir. Talep üzerine Şirkete bu tür bilgileri derhal vermeyi kabul edersiniz ve bu tür talep edilen bilgileri Şirkete tatmin edici bir biçimde verene kadar Şirketin Size Jeton satmayı reddedebileceğini kabul ve kabul edersiniz.

 

Vergi

 

Jetonlar için ödediğiniz satın alma fiyatı geçerli tüm vergilere tabidir. Satış, kullanım, katma değer ve geçerli olabilecek diğer vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, varsa Jeton satın alma işleminiz için vergilerin ne kadar geçerli olduğunu belirlemek yalnızca siz sorumlusunuz. Ayrıca, vergi ödemekle yükümlü olabileceğiniz bu yargı alanındaki ilgili vergi dairelerine doğru vergileri saklamak, toplamak, raporlamak, ödemek, kapatmak ve/veya havale etmek de tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Şirket, Jeton satın alma işleminizden kaynaklanan herhangi bir satış, kullanım, katma değer veya diğer vergileri stopaj, toplama, raporlama, ödeme, kapatma ve/veya havale etmekten sorumlu değildir.

 

Beyanlar ve Garantiler

 

Jeton satın alarak, Şirkete aşağıdakileri beyan, garanti ve geri alınamaz bir şekilde taahhüt edersiniz:

 1. Bu Şartları kabul etmeden önce bağımsız yasal tavsiyeler aldınız;
 2. Bu Şartları okudunuz ve anladınız;
 3. Kriptografik belirteçlerin işlevselliği, kullanımı, depolanım, iletim mekanizmaları ve diğer maddi özellikleri, jeton depolama mekanizmaları (belirteç cüzdanları gibi), blockchain teknolojisi ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerinin işlevselliğini, kullanımını, depolanmasını, iletim mekanizmalarını ve diğer maddi özelliklerini bu Şartları anlamak ve Jetonları satın almanın risklerini ve etkilerini takdir etmek için yeterli bilgiye sahipsiniz;
 4. Token’ları satın almak için bilinçli bir karar vermek için Şirket, Şirket memurları ve acenteleri ve temsilcileri ve Jetonlar hakkında yeterli bilgi edindiniz;
 5. Jetonların yalnızca Hizmet almak için gelecekteki potansiyel hakkı verdiğini ve platform, şirket veya herhangi bir bağlı kuruluşa, herhangi bir oylama, dağıtım, itfa, tasfiye, mülkiyet (fikri mülkiyetin her türlü dahil) veya diğer finansal veya yasal haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde başka bir hak vermediğini kabul edersiniz;
 6. Gelecekte platform üzerinde potansiyel olarak Hizmet almak için Jetonlar satın alıyorsunuz. Jetonları, yatırım, spekülatif veya diğer finansal amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir kullanım veya amaç için satın alamıyorsunuz;
 7. Jeton satın alma işleminiz, yetki alanınızdaki veya yasalara tabi olabileceğiniz herhangi bir yargı alanındaki geçerli yasa ve düzenlemelere uygundur.
 8. Şirketin Jetonları satmasına izin veren ve herhangi bir yerel izin gerektirmeden bir jeton satışına katılmanızı yasaklamayan bir yargı bölgesinde yaşıyorsunuz;
 9. Jeton satın alma işleminiz, ilgili herhangi bir yargı alanında tabi olabileceğiniz yürürlükteki tüm yasal ve vergi yükümlülüklerine tam olarak uygun olarak yapılacaktır;
 10. Herhangi bir tüzel kişi adına Jeton satın alıyorsanız, bu Şartları kabul etmeye ve şirketle söz konusu tüzel kişi adına bağlayıcı bir sözleşme yapmaya yetkilisiniz (bu Şartlardaki “siz” referansları, Belirteçleri satın almaya yetkili olduğunuz tüzel kişiye atıfta bulunur);
 11. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore veya token satışını ve/veya bunlara katılımı yasaklayan herhangi bir yargı bölgesinde ikamet eden veya ikamet eden (“Kısıtlı Yargı Yetkisi”) veya Kısıtlı Yargı Alanındaki bir konumdan Jeton satın alan bir kuruluş veya siz (herhangi bir şirket veya ortaklık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil değilsiniz, Kısıtlı Yargı Yetkisinin yasalarına göre kurulmuş veya kayıtlı olmak veya bu kişi veya kuruluş adına Jeton satın almak da;
 12. Siz: (i) Jetonlara ve/veya Hizmetlere erişimin veya hizmetlerin kullanımının yürürlükteki yasa, kararname, yönetmelik, antlaşma veya idari işlemle yasak olduğu bir coğrafi bölgede yaşayan bir vatandaş veya ikamet eden; (ii) ABD veya diğer egemen ülke yaptırımlarına veya ambargolarına tabi olan bir coğrafi bölgenin vatandaşı veya sakini; veya (iii) ABD Ticaret Bakanlığı’nın Reddedilen Kişiler veya Tüzel Kişiler Listesi, ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar veya Engellenen Kişiler Listesi veya ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Barodan Kaldırılan Taraflar Listesi’nde tanımlanan bir kişi veya bir kuruluş tarafından istihdam edilen veya bir kuruluşla ilişkili bir kişi.
 13. Şirket’in, (xi) veya (xii) yukarıda.
 14. İkamet ettiğiniz ülke veya diğer koşullar yukarıdaki beyanların artık doğru olmayacağı şekilde değişirse, Jetonları ve/veya Hizmetleri kullanmayı derhal durduracağınızı kabul edersiniz.
 15. Token’ları veya Hizmetleri bir tüzel kişilik adına kullanmak için kaydolursanız, (i) bu tüzel kişilik, kuruluşunun yargı yetkisinin yürürlükteki yasaları uyarınca usulüne uygun olarak organize edilmiş ve geçerli olarak mevcut diri dir ve (ii) bu tüzel kişi tarafından onun adına hareket etme yetkisine sahipsiniz;
 16. Bir bireyseniz, en az 18 yaşındasınız ve bu Şartları kabul etmek ve bizimle bağlayıcı bir anlaşma yapmak için yeterli yasal kapasiteye sahipsiniz;
 17. Bu Şartların sizin tarafından kabul edilmesi ve bizimle bağlayıcı bir anlaşmaya girilmesi, aşağıdakiler altında herhangi bir ihlale neden olmaz, bunlarla çelişmez veya önemli bir varsayılan teşkil etmez: (i) anayasal veya organizasyon belgelerinizin herhangi bir hükmü (varsa); (ii) taraf olduğunuz, bağlı olduğunuz veya maddi varlıklarınızdan herhangi birinin tabi olduğu herhangi bir hüküm, kararname veya emrin herhangi bir hükmü; ve/veya (iii) taraf olduğunuz veya bağlı olduğunuz herhangi bir maddi anlaşma, yükümlülük, görev veya taahhüt;
 18. Jeton satın almak için kullandığınız kripto para varlıkları, kara para aklama veya terör finansmanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyetten türetilmez veya bunlarla ilgili değildir ve Jetonları herhangi bir yasa dışı faaliyeti finanse etmek, dahil etmek veya başka bir şekilde desteklemek için kullanmayacaksınız;
 19. Edindiğiniz tüm Jetonlar sizin adınıza satın alınacaktır ve kullandığınız tüm kripto para varlıkları, Finansal Eylem Görev Gücü veya benzer herhangi bir mevzuat tarafından “işbirliği yapmayan ülke veya bölge” olarak belirlenmiş bir ülkede veya bölgede bulunmamış bir dijital cüzdandan gelecektir; ve
 20. Herhangi bir ülke, hükümet veya uluslararası otorite tarafından uygulanan veya uygulanan herhangi bir yaptırımın konusu değilsiniz ve herhangi bir ülke veya hükümet veya uluslararası otorite tarafından uygulanan ülke çapında veya bölge çapında bir yaptırıma tabi olan bir ülkede veya bölgede (kurumsal bir kuruluş söz konusu olduğunda) ikamet etmiyor veya kurulmuyorsunuz.

 

Tazminat

 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Şirket ve İştirakleri’ni aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm taleplerden, yargılardan, taleplerden, eylemlerden, zararlardan, kayıplardan, maliyetlerden ve masraflardan (vergiler ve makul mesleki ve yasal ücretler dahil) tam ve etkili bir şekilde tazmin edecek, savunacak ve zararsız tutacaksınız: (i) Jeton satın alma veya kullanma; (ii) bu Koşullar kapsamındaki sorumluluk veya yükümlülükleriniz; (iii) bu Şartları ihlaliniz; veya (iv) başka bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz.

 

Şirket, bu tazminata tabi herhangi bir talebin tek kontrolünü sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tazminat, sizinle Şirket arasında yapılan yazılı bir anlaşmada belirtilen diğer tazminatlara ektir ve bunun yerine değildir.

 

Feragatler

 

YÜRÜRLÜKTEKI YASALARıN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, BU FERAGATNAMENIN SIZIN IÇIN GEÇERLI OLDUĞU ÖLÇÜDE VE ŞIRKET TARAFıNDAN YAZıLı OLARAK AÇıKÇA BELIRTILMEDIKÇE, (A) JETONLAR, ŞIRKET TARAFıNDAN YAPıLAN HERHANGI BIR GARANTI VEYA BEYAN OLMAKSıZıN “OLDUĞU GIBI” VE “MEVCUT OLDUĞU GIBI” ESASıNA GÖRE SATıLıR VE ŞIRKET, SATıLABILIRLIK, BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE IHLALSIZLIK DAHIL ANCAK BUNLARLA SıNıRLı OLMAMAK ÜZERE, BELIRTEÇLERLE ILGILI TÜM ZıMNI GARANTILERI AÇıKÇA REDDEDER; (B) ŞIRKET, BELIRTEÇLERIN GÜVENILIR, GÜNCEL VEYA HATASıZ OLDUĞUNU, GEREKSINIMLERINIZI KARŞıLADıĞıNı VEYA BELIRTEÇLERDEKI KUSURLARıN DÜZELTILECEĞINI BEYAN ETMEZ VEYA GARANTI ETMEZ; VE (C) ŞIRKET, BELIRTEÇLERIN VEYA BELIRTEÇLERIN TESLIM MEKANIZMASıNıN VIRÜS VEYA DIĞER ZARARLı BILEŞENLER IÇERMEDIĞINI BEYAN EDEMEZ VE GARANTI ETMEZ.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

ŞIRKET VEYA ILGILI TEMSILCILERI VEYA BAĞLı KURULUŞLARı, BU ŞARTLARıN IHLALINDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA ILGILI OLARAK ORTAYA ÇıKAN VEYA DOLAYLı ZARAR, KAR VEYA GELIR KAYBı, IYI NIYET KAYBı VEYA ÖZEL, CEZAI VEYA GELIŞMIŞ ZARARLARDAN SORUMLU OLACAKTıR.

 

ŞIRKETIN BU ŞARTLARDAN VE/VEYA JETONLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA ILGILI SORUMLULUĞU, SÖZLEŞMENIN, HAKSıZ FIILDEN VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE IHLALDEN VEYA BUNUN SONUCUNDA, ALıCıNıN JETONLAR IÇIN ÖDEDIĞI TOPLAM TUTARı AŞAMAZ.

 

BURADA BELIRTILEN SıNıRLAMALAR, ŞIRKETIN AĞıR IHMALI, DOLANDıRıCıLıĞı VEYA KASıTLı, KASıTLı VEYA AĞıR SUISTIMALI IÇIN SORUMLULUĞU SıNıRLAMAYACAK VEYA HARIÇ TUTMAYACAKTıR.

 

TÜM HAKLARıNıZıN VE YOLLARıNıZıN BU ŞARTLARDA YER ALDıĞıNı VEYA ATıFTA BULUNARAK BULUNDUĞUNU KABUL EDERSINIZ VE MASUM VEYA IHMALKAR YANLıŞ BEYAN VEYA IHMAL IDDIASı DA DAHIL OLMAK ÜZERE BAŞKA BIR HAKKıNıZ VEYA ÇARENIZ OLMAYACAKTıR.

 

BU ŞARTLARıN KONUSUYLA ILGILI OLARAK HERHANGI BIR YARGı ALANıNDAKI YASALARıN IMA ETTIĞI HER TERIM VEYA KOŞUL MÜMKÜN OLAN EN ÜST ÖLÇÜDE HARIÇ TUTULACAKTıR VE BU TÜR BIR TERIM VEYA KOŞULUN HARIÇ TUTULMASı MÜMKÜN OLMADıĞı ÖLÇÜDE, BU KONUDAKI HERHANGI BIR HAKTAN VEYA ÇÖZÜMDEN GERI DÖNÜLMEZ BIR ŞEKILDE FERAGAT EDERSINIZ.

 

Serbest bırakma

 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Şirket ve İştirakleri, kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıklardan ve üçüncü tarafların eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak bilinen ve bilinmeyen (ihmal iddiaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü sorumluluk, sorumluluk, talep, talep ve/veya zarardan (gerçek ve sonuç olarak) serbest bırakırsınız. Aksi takdirde, bu sürümün kapsamını yalnızca bu sürümü kabul ederken lehinize var olduğunu bildiğiniz veya şüphelenebileceğiniz iddiaları içerecek şekilde sınırlayacak herhangi bir tüzük veya ortak hukuk ilkesi uyarı altında sahip olabileceğiniz tüm haklardan açıkça feragat edersiniz.

 

Uyuşmazlık Çözümü. Tahkim

 

YASAL HAKLARıNıZı ETKILEYEN BAĞLAYıCı TAHKIM MADDESI VE TOPLU DAVA FERAGATI GIBI BELIRLI HÜKÜMLER IÇERDIĞINDEN LÜTFEN AŞAĞıDAKI BÖLÜMÜ DIKKATLICE OKUYUN. BU BÖLÜM, ŞIRKETLE ILGILI BELIRLI ANLAŞMAZLıKLARı VE TALEPLERI TAHKIM ETMENIZI GEREKTIRIR VE BIZDEN YARDıM ISTEME ŞEKLINIZI SıNıRLAR.

 

Bağlayıcı Tahkim

 

Siz veya Şirket’in, telif hakları, ticari markalar, ticari isimler, logolar, ticari sırlar veya patentler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyetin yasa dışı kullanımı için ihtiyati veya diğer hakkaniyete uygun bir rahatlama talep ettiğiniz anlaşmazlıklar, iddialar, davalar, eylemler, dava nedenleri, talepler veya işlemler (topluca “Anlaşmazlıklar”) hariç (i) burada açıkça belirtildiği şekilde tasarruf edin, bu Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm Anlaşmazlıkların herhangi bir mahkemede çözülmesi için ilgili haklarınızdan feragat edin ve (ii) jüri duruşması için ilgili haklarınızdan feragat etmek. Bunun yerine, siz ve Şirket, bu Şartlarda sağlanan bağlayıcı tahkim yoluyla Anlaşmazlıkları tahkim edeceksiniz.

 

Sınıf Tahkimleri, Sınıf Eylemleri veya Temsilci Eylemleri Yok

 

Bu Şartlardan kaynaklanan veya bu Şartlarla ilgili herhangi bir Anlaşmazlık sizin ve Şirket için kişiseldir ve yalnızca bireysel tahkim yoluyla çözülecektir ve bir sınıf tahkimi, toplu dava veya başka bir temsili işlem türü olarak getirilmeyecektir. Bir bireyin bir Anlaşmazlığı başka bir bireyin veya bir grup bireyin temsilcisi olarak çözmeye çalıştığı herhangi bir sınıf tahkimi veya tahkim olmayacaktır. Ayrıca, bir Anlaşmazlık, tahkim içinde veya dışında veya başka bir birey veya birey grubu adına bir sınıf veya başka bir temsili eylem türü olarak getirilemez.

 

Tahkim Kuralları

 

Bu Bölümün uygulanabilirliği (Uyuşmazlık Çözümü. Tahkim) hem sübnek hem de prosedürel olarak 2012 (2017’de revize edildiği gibi) Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları uyarınca, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde yönetilecek ve yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Dikkat; Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü

 

Katılımcıların veya Şirket’in her biri, ortaya çıktığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir Anlaşmazlığı diğerine yazılı olarak bildirecektir, böylece ilgili taraf Anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmek için iyi niyetle girişimde bulunabilir. Şirkete bildirim, [email protected]’de Şirkete e-posta ile gönderilecektir. Size yapılan bildirim, Şirketin web sitesinde yayınlanacak veya varsa, Jeton satın almanız veya Platformu veya Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak verdiğiniz herhangi bir e-posta adresine e-posta ile gönderilecektir. Bildiriminiz, (i) adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız, (ii) Anlaşmazlığın niteliğinin veya temelinin makul ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve (iii) aradığınız özel rahatlama. Siz ve Şirket, bildirimin ilgili taraf tarafından alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Anlaşmazlığın nasıl çözülebileceğini kabul edemezseniz, siz veya Şirket, uygun ve bu Bölüme uygun olarak (Uyuşmazlık Çözümü). Tahkim), bir tahkim işlemi başlatın veya bu Bölümde özel olarak belirtilen ölçüde (Uyuşmazlık Çözümü). Tahkim), mahkemede bir talepte bulun.

 

İşlem

 

Herhangi bir tahkim Cebelitarık’ta gerçekleşecektir. Tahkim, Cebelitarık Ticaret Odası tarafından atanan tek bir hakem tarafından, uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları kurallarına uygun olarak gizli bir şekilde yürütülecektir. Cebelitarık’ta bulunan mahkemeler, herhangi bir temyiz ve tahkim kararının uygulanması üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

 

Hakem Otoritesi

 

Bu Şartlar, geçerli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları ve hakem (i) Bir Anlaşmazlığın tahkim edilip edilmediğinin belirlenmesi de dahil olmak üzere, Bir İhtilafla ilgili tüm usul ve esas kararları vermek için münhasır yetki ve yargı yetkisi ve (ii) hakemin bu Koşullar tarafından yasaklanan bir sınıf tahkimi veya temsili veya toplu dava yürütme yetkisine sahip olmaması koşuluyla, aksi takdirde mahkemede mevcut olacak herhangi bir çareyi verme yetkisi. Hakem sadece bireysel bir tahkim yürütebilir ve birden fazla kişinin iddialarını birleştiremez, herhangi bir sınıf veya temsilci işlemine başkanlık edemez veya birden fazla kişiyi içeren herhangi bir davaya başkanlık edemez.

 

Tahkim Kuralları

 

Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları ve Uluslararası Ticaret Odası hakkında ek bilgiler https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration

. Bu Şartlara bağlı olmayı kabul ederek, (i) Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarını okuduğunuz ve anladığınız veya (ii) Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarını ve Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarının haksız olduğu veya herhangi bir nedenle uygulanmaması gerektiği yönündeki herhangi bir iddiayı okuma fırsatınızdan feragat edin.

 

Veri Koruması

 

Kayıt Sürecinin bir parçası olarak, Şirket sizden belirli bilgileri talep edebilir. Bu, Şirket’in aşağıdakileri doğrulayan belgelerin onaylı kopyalarını içermesini, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belge talep etmesini gerektirebilir: (i) kimliğinizi; (ii) adresiniz; (iii) mallarınızın kaynağı; (iv) Jeton satın almak amacıyla kullanılan fonların kaynağı; ve (v) tanımlanabileceğiniz diğer belgeler veya veriler. Bilgileriniz ve yukarıdaki 41(i) ila 41(v) alt paragraflarında belirtilen öğeler bundan sonra “Kişisel Veriler“.

 

Şirket, kişisel verilerinizi bu Koşullar kapsamında açıkça izin verilen durumlar dışında ve aksi takdirde yalnızca önceden izninizle ifşa etmeyecektir. Bununla birlikte, Şirket’in Kişisel Verilerinizi ve/veya hakkınızdaki diğer bazı bilgileri yasaların gerektirdiği ölçüde veya bir Mahkeme veya yetkili makam emri ile ilgili yetkili makamlara açıklaması gerekebilir. Bu Şartları kabul ederek, Kişisel Verilerinizin yürürlükteki yasalara uygunluk amacıyla gerekli olduğu ölçüde söz konusu üçüncü taraflara açıklanmasını açıkça kabul etmiş ve onay vermiş olursunuz.

 

Şirket, Kişisel Verilerinizi 2004 tarihli Veri Koruma Yasası uyarınca, değiştirilebileceği şekilde işleyecektir (“Veri Koruma Yasası“) ve Veri sorumlusu olarak Şirketin, Doğrudan veya Şirketin hizmet sağlayıcıları veya temsilcileri aracılığıyla Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlardan herhangi biri veya daha fazlası için işleyebileceğini kabul edersiniz:

(a) Bu Koşullar uyarınca Jetonların satın alınması;

(b) Şirket ve ürünleri ve hizmet yelpazesi hakkında size bilgi vermek;

(c) yürürlükteki yasalar uyarınca ilgili ‘Müşterinizi Tanıyın’ ve Kara Para Aklamayla Mücadele gerekliliklerine uymak;

(d) soru ve şikayetlerin yönetimi;

(e) Jeton Satışı ile ilgili işlemlerin işlenmesi;

(f) Şirket adına bir banka hesabı açmak, sürdürmek veya işletmek;

(g) sizinle olan anlaşmazlıkları çözmek;

(h) istatistiksel, düzenleyici ve denetim amaçlı özet bilgiler üretmek;

(i) yürürlükteki yasalara uygun olarak diğer makul amaçlar.

 

Veri Koruma Yasası uyarırsa, Şirket tarafından tutulan Kişisel Verilerinize erişme hakkına sahipsiniz ve bu verilerin doğru kalmasını sağlamak için Kişisel Verilerinizde yapılan herhangi bir değişiklik hakkında Şirketi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, Kişisel Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Bu hakları uygulamak istemeniz durumunda Şirkete yazılı bir talepte bulunmayı kabul edersiniz.

 

Şirketin, yukarıda belirtilen amaçlarla Kişisel Verilerinizin herhangi bir yargı alanına aktarılmasına izin verebileceğini ve bu Şartları kabul ederek, Kişisel Verilerinizin Şirket dışındaki kuruluşlar tarafından işlenmesi koşuluyla, Şirket, acenteleri ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından işlenmesine izin verdiğinizi ve açıkça onay verdiğinizi kabul edersiniz, acenteleri veya hizmet sağlayıcıları, Şirket bu tür işlemler konusunda önceden yazılı onayınızı isteyecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Şirket ve/veya acenteleri veya hizmet sağlayıcıları tarafından kontrol edilmesi ve işlenmesiyle ilgili olduğu sürece, bu Şartların yalnızca Yukarıda belirtilen amaçlarla Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili olduğunu ve ayrı ve ek bir sözleşme imzalamanız ve/veya kabul etmenizin istenebileceğini ve/veya ek hüküm ve koşulları (bunlardan herhangi biri “Tamamlayıcı Sözleşme” ve birlikte “Tamamlayıcı Sözleşmeler”, gelecekteki herhangi bir Platforma veya hizmete veya uygulamaya erişmek ve/veya Jetonları kullanmak ve/veya Jeton Yardımcı Programını sağlamak veya almak veya Platform’u başka bir şekilde kullanmak ve platformla etkileşimde etmek için. Söz konusu Ek Sözleşmeler, Platformu ve/veya Jetonları kullanımınızla bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizin toplandığı, depolandığı ve işlendiği (ve yürürlükteki veri koruma yasaları kapsamındaki bireysel haklarınız) Şartları yönetecektir.

 

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

 

Bu Şartlar, başka herhangi bir yargı yetkisinin yasalarının uygulanmasına neden olacak hukuk kuralları çatışmasına bakılmaksızın Cebelitarık yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Taraflar arasında bu Şartlardan veya konusu veya oluşumundan (sözleşmeye bağlı olmayan Anlaşmazlıklar veya talepler dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak tahkime tabi olmayan herhangi bir Anlaşmazlık, yalnızca Cebelitarık mahkemelerinde çözülecektir.

 

Bölünebilirlik

 

Bu Şartların herhangi bir terimi, maddesi veya hükmü yasa dışı, hükümsüz veya uygulanamaz tutulursa, bu terim, madde veya hüküm bu Şartlardan ayrılabilir olacak ve bu terimin, maddenin veya hükmün veya bu Şartların başka bir teriminin, maddesinin veya hükmünün kalan herhangi bir bölümünün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

Çeşitli

 

Bu Koşullar ve Özel Jeton Satın Alma Taahhüt Formu, Şirket’ten Jeton satın almanızla ilgili olarak sizinle Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Şirket, yürürlükteki yasa veya düzenlemelere uymak için makul bir şekilde gerekli olduğu şekilde zaman zaman bu Şartlarda değişiklik yapabilir. Şirket bu tür değişiklikler yaparsa, değiştirilen Şartları https://www.cudos.org ve yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihini güncelleyin. Değiştirilen Şartlar derhal geçerli olacaktır. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini sizin izniniz olmadan atayabilir. Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünün kullanılmaması veya uygulanmaması, söz konusu hak veya hükümden feragat olarak çalışmayacaktır. Gecikme veya başarısızlığın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan sorumlu olmayacağız. Şirket’ten Jeton satın almak, sizinle Şirket arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim veya başka bir benzer ilişki oluşturmaz. Burada aksi aksi aksi durumlar dışında, bu Koşullar yalnızca sizin ve Şirketin yararınadır ve başka bir kişi veya kuruluşa üçüncü taraf lehtar hakları vermeyi amaçlamamaktadır. Şirketin bu Koşullar da dahil olmak üzere size sağladığı tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin elektronik ortamda sağlanacağını kabul ve kabul edersiniz.

 

Siz ve Şirket, bu Şartları kabul ederken, ne sizin ne de Şirketin bunu, açıkça belirtilenler dışında herhangi bir temsil, garanti veya başka bir hüküme dayanarak yapmadığını ve tüzük veya ortak yasanın ima ettiği tüm koşulların, garantilerin veya diğer şartların yasaların izin verdiği ölçüde hariç tutulduğunu kabul edersiniz.

* * * * *

 

Zamanlama 2

YASAL HUSUSLAR, RİSKLER VE YASAL SORUMLULUK REDDI

 

JETON SATıN ALMAK IÇIN HARCADıĞıNıZ TÜM PARALARı KAYBEDEBILIRSINIZ. JETON SATıN ALMANıZ DURUMUNDA, SATıN ALMA IŞLEMINIZ IADE EDILEMEZ VEYA DEĞIŞTIRILEMEZ.

 

BELIRTEÇLERIN VEYA KULLANıLABILIR BILGILERDE AÇıKLANAN PROJENIN (AŞAĞıDA TANıMLANDıĞı GIBI) YARDıMCı PROGRAMıNıN TESLIM EDILECEĞININ GARANTISI YOKTUR.

 

BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL EDEREK VE CUDOS’A KATILARAK HAKLARINIZDAN FERAGAT EdİyorSUNUZ BELIRTEÇ OLUŞTURMA OLAYı. CUDOS’A KATILARAK JETON OLUŞTURMA OLAYı, JETONLARıN YARARı VEYA MEVCUT BILGILERDE AÇıKLANAN PROJE TESLIM EDILMESE VEYA GERÇEKLEŞTIRILMEZSE CUDOS LIMITED’E KARŞı HIÇBIR BAŞVURU, TALEP, EYLEM, YARGı VEYA ÇARENIZ OLMADıĞıNı KABUL EDERSINIZ.

 

MEVCUT BILGILERDEKI HERHANGI BIR ŞEY HAKKıNDA EMIN DEĞILSENIZ VEYA JETON SATıN ALMAK IÇIN HARCADıĞıNıZ TÜM PARALARı KAYBETMEYE HAZıR DEĞILSENIZ, HERHANGI BIR JETON SATıN ALMAMANıZı ŞIDDETLE TAVSIYE EDERIZ.

 

YASAL, MALI, VERGI VE DIĞER PROFESYONEL DANıŞMANLARA DANıŞMANıZı VEYA KATıLMADAN ÖNCE DAHA FAZLA REHBERLIK IÇIN UZMANLAR CUDOS KULLANıLABILIR BILGILERDE ÖZETLENEN BELIRTEÇ OLUŞTURMA OLAYı. JETON OLUŞTURMA ETKINLIĞINE KATıLıMıNıZıN YETKI ALANıNDAKI YASALLıK AÇıSıNDAN BAĞıMSıZ YASAL TAVSIYELER ALMANıZ ŞIDDETLE TAVSIYE EDILIR.

 

BELIRTEÇLER HERHANGI BIR TÜRDE HISSE VEYA MENKUL KıYMET DEĞILDIR. CUDOS LIMITED’DE HERHANGI BIR MÜLKIYET VEYA BAŞKA BIR MENFAAT HAKKıNA SAHIP DEĞILDIRLER. BUNLAR SADECE GELIŞTIRILMEKTE OLAN PLATFORMU KULLANABILECEĞINIZ BIR ARAÇTıR. CUDOS LIMITED TARAFıNDAN BÖLÜM 5(1) UYARıNCA HIZMETLERIN YERINE GETIRILMESI DıŞıNDA PLATFORMUN GERÇEKTEN GELIŞTIRILECEĞININ GARANTISI YOKTUR.

 

LÜTFEN BU “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” BÖLÜMÜNÜN TAMAMINI DİkKATLE OKUYUNUZ.

 

Şirketin Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmadan önce (Şartlarda tanımlandığı gibi) aşağıdaki “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünü tam olarak okumalısınız. Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümü aşağıdaki durumlarda bulunan tüm bilgiler için geçerlidir:

 1. Şirket tarafından resmi olarak verilecek olan ve zaman zaman https://www.cudos.org/about

  gözden geçirilebilecek ve zaman zaman değişebilecek olan Jeton Belgelerinin en son sürümü (” JetonBelgeleri“); ve

 2. https://www.cudos.org’da bulunan web sitesi

  (“Web Sitesi” ve ” KullanılabilirBilgiler” olarakadlandırılan Jeton Belgeleri ile birlikte).

 

Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarı” bölümünün içeriği, (i) Web Sitesini kullanımınız; ve (ii) Mevcut Bilgiler ve Jeton Oluşturma Olayı ile ilgili zaman zaman yayınlayabileceğimiz diğer hüküm ve koşullara ek olarak, jeton oluşturma etkinliğine katılımınız (bundan böyle “Terim“). Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümü zaman zaman güncellenebilir ve Web Sitesinde yer alacak olan Jeton Belgelerinin en son sürümünün bir parçası olarak yayınlanacaktır. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmadan önce Web Sitesinde bulunan Token Belgelerinin mevcut en son sürümünü tam olarak okumakla yükümlü olacaksınız.

 

Bu “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” bölümünde belirtilen bilgiler kapsamlı olmayabilir ve sözleşme ilişkisinin herhangi bir unsurunun anlamına gelmez. Mevcut Bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü makul çabayı göstersek de, bu tür materyaller hiçbir şekilde profesyonel tavsiye teşkil etmez. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmak isteyen kişiler, Mevcut Bilgilerden herhangi birine göre hareket etmeden önce bağımsız profesyonel tavsiye almalıdır.

 • YASAL HUSUSLAR

 

 1. Şirket, Token Oluşturma Etkinliğine sorumlu ve mantıklı bir şekilde yaklaşmak için makul çabayı kullanmıştır. Dağıtılmış defter teknolojilerinin, işletmelerinin ve faaliyetlerinin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimiyle ilgili işletmeler ve bir dizi yargı alanındaki faaliyetlerin yasal belirsizliği göz önüne alındığında, Şirket iş yaklaşımını ve şimdi ve gelecekte nerede faaliyet göstermeyi önerdiğini düşünmek için zaman ve kaynak harcamıştır. Şirket, Cebelitarık hukuk konularında Hassans Uluslararası Hukuk Bürosu ile birlikte çalışmıştır. Şirket, başka herhangi bir yargı alanında başka bir yasal tavsiye almamıştır. Bu nedenle, Şirketin Mevcut Bilgilerde açıklanan ve Jeton Oluşturma Olayı’na konu olan CUDOS belirteçleri (“Belirteç -leri“) yetki alanınızda bir güvenlik içerebilir veya yetki alanınızdaki Jetonlar Şirketi tarafından satış teklifi düzenlenmiş veya yasaklanmış bir faaliyet olabilir ve bu durumlardan herhangi biri Şirket de aynı şekilde sorumlu olabilir. Şirket, bu veya diğer durumlarda size karşı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımınızın ve Jeton satın almanızın yetki alanındaki yasallık açısından bağımsız yasal tavsiyeler almanız şiddetle tavsiye edilir.

 

 1. Belirteçler, yalnızca geliştirilmekte olan Platformda kullanılmak üzere tasarlanmış işlevsel yardımcı program belirteçleridir. Jetonlar menkul kıymet değildir. Jeton satın almanız durumunda, satın alma işleminiz iade edilemez veya değiştirilemez. Şirket’in önceden yazılı izni olmadan bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını başka bir şekilde atayamaz, devredemez, ipotek ettiremez, ücretlendiremez, taşeronluk yapamaz, devredemez, devredilemez, üzerinde güven beyanda bulunamaz veya başka bir şekilde anlaşmaamazsınız. Şirket, spekülatif yatırım amacıyla Jeton satın almanızı önermez. Belirteçler, Şirket’te veya bağlı şirketlerinde herhangi bir özkaynak, yönetim, oylama veya benzeri hak veya hak sahibi olma hakkına sahip değildir. Jetonlar, indirilebilir yazılımlara, dijital müziğe ve benzerlerine benzer şekilde dijital ürünler olarak satılmaktadır. Şirket, kriptografik jetonlar, blok zinciri tabanlı yazılımlar ve dağıtılmış defter teknolojisi ile daha önce deneyiminiz olmadıkça ve bağımsız profesyonel tavsiyeler almadıkça Jeton satın almanızı önermez.

 

 1. Şirket, Mevcut Bilgileri bir dizi farklı dilde yapmayı seçebilir. Mevcut Bilgilerin İngilizce sürümü ile herhangi bir yabancı dil sürümü arasında herhangi bir çakışma durumunda, İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

 • BÖLGESEL KıSıTLAMALAR

 

 1. Vatandaşların, vatandaşların, sakinlerin (vergi veya başka bir şekilde), yeşil kart sahiplerinin ve/veya Herhangi bir Kısıtlı Yargı Alanının Kısıtlı Kişilerin katılmasına izin verilmez ve Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmaları açıkça yasaktır.

 

 1. Terim “Kısıtlı Yargı Yetkisi” anlamına gelir ve şunları içerir: (i) Amerika Birleşik Devletleri; (ii) Çin Halk Cumhuriyeti; (iii) Güney Kore; (iv) Vietnam; ve herhangi bir denetim gözetimi lisanslama düzenleyici uyumluluğunu yasal uyumluluğu ve/veya herhangi bir düzenleyici (veya benzer) kurum veya kuruluştan önceden onay almayı yasaklayan veya gerektiren veya herhangi bir parasal veya menkul kıymet organı veya otoritesi oluşturan diğer yargı yetkisi:
 1. Mevcut Bilgilerin bulundurulması, yayılması veya iletilmesi; ve/veya
 2. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılım ve/veya Jetonların satın alınması ve/veya Jetonların veya benzer herhangi bir faaliyet veya ürünün satış teklifi.

 

 1. Terim “Kısıtlı Kişiler” bir devletin herhangi bir firma, şirket, ortaklık, güven, şirket, tüzel kişi, devlet, devlet veya ajans veya herhangi bir anonim veya şirketleşmemiş kuruluş veya dernek, dernek veya ortaklığı (ayrı tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın) ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri’nin federal yasalarına göre veya herhangi bir eyaletinin yasalarına göre).

 

 1. Jetonlar, herhangi bir yargı alanında hisse senedi veya menkul kıymet (herhangi bir nitelikte) oluşturmak için tasarlanmamıştır ve oluşturmayacaktır. Mevcut Bilgilerin hiçbir bölümü herhangi bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmayacaktır ve Mevcut Bilgiler herhangi bir yargı alanındaki menkul kıymetlere yatırım için bir menkul kıymet teklifi veya talep teşkil etmek için tasarlanmamıştır. Şirket, Token satın almak, satmak veya başka bir şekilde işlem yapmak için herhangi bir görüş veya tavsiyede bulunmaz ve Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün sunumu, yayınlanması veya iletişimi, herhangi bir sözleşme veya yatırım kararının temelini oluşturmaz veya bunlarla bağlantılı olarak güvenilmez.

 • TAVSİye YOK

 

Mevcut Bilgilerin hiçbir bölümü, Şirket, Jetonlar, Jeton Oluşturma Etkinliği veya Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün ilgili olduğu konulardan herhangi biri ile ilgili iş, yasal, finansal veya vergi tavsiyesi olarak kabul edilmelidir. Mevcut Bilgilerle ilgili olarak kendi yasal, mali, vergi veya diğer profesyonel danışmanınıza danışmalısınız. Belirsiz bir süre için herhangi bir Jeton satın alma finansal riskini taşımanız gerekebileceğinin farkında olmalısınız.

 • SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

 1. Şirket veya bağlı kuruluşları, herhangi bir kar kaybından veya başka bir şekilde veya herhangi bir kayıp tasarruftan veya aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir arıf, doğrudan, dolaylı, özel veya dolaylı zarardan hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmayacaktır.
 1. Şirket veya bağlı kuruluşları tarafından projenin veya Platformun veya üyelik ağının veya Mevcut Bilgiler tarafından açıklanan veya öngörülen Jeton özelliklerinin tamamını veya bir kısmını teslim etme veya gerçekleştirmedeki herhangi bir başarısızlık;
 2. Hizmetlerin, ürünlerin veya Platformun veya Şirket tarafından sunulan üyelik ağının veya Jetonların herhangi bir zamanda kullanılması veya kullanılamaması;
 3. bu Şartlardan herhangi birinin Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından veya sizin tarafınıza veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından ihlali;
 4. bilgisayar korsanı saldırıları, şifre kayıpları, özel anahtarların kayıpları veya benzeri herhangi bir şey dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir güvenlik riski veya güvenlik ihlali veya güvenlik tehdidi veya güvenlik saldırısı veya herhangi bir hırsızlık veya veri kaybı;
 5. Belirteç Oluşturma Olayı’nda veya Kullanılabilir Bilgilerden herhangi birinde yer alan kod, metin veya görüntülerdeki hatalar veya hatalar; veya
 6. Kullanılabilir Bilgilerde yer alan veya bu bilgilerden atlanan bilgiler;
 7. Mevcut Bilgilerden kaynaklanan (veya iddia edildiği gibi) herhangi bir beklenti vaadi temsili veya garantisi;
 8. Herhangi bir ülkede ve/veya herhangi bir borsada veya pazarda Jetonların fiyatlandırılmasındaki oynaklık (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka şekilde);
 9. Jetonların satın alma, satış, yeniden satış, itfa veya başka bir şekilde kullanılması; veya
 10. Belirteçler içeren bir cüzdanın özel anahtarını düzgün bir şekilde emniyete alamamanız,

(toplu olarak, “Hariç Tutulan Sorumluluk Önemlidir“).

 

 1. Mevcut Bilgiler ve Jetonlar “olduğu gibi” esasına göre ve açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın sağlanır. Mevcut Bilgileri kullanımınız ve herhangi bir miktarda Jeton satın almanız ve bunların kullanımı ile ilgili tüm sorumluluk ve riski üstleniniz. Yürürlükteki yasalar yukarıdaki sorumluluk sınırlamasının tamamının veya bir kısmının sizin için geçerli olduğuna izin vermiyorsa, sınırlamalar yalnızca yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde sizin için geçerli olacaktır.

 

 1. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu vesileyle geri alınamaz ve koşulsuz olarak feragat edersiniz: (i) Hariç Tutulan Sorumluluk Meseleleri, Şirket aleyhine veya Şirket Temsilcilerinden herhangi birine karşı sahip olabileceğiniz paraların, tazminatın veya başka bir şekilde ödenmesi veya geri ödenmesi ile ilgili talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm ve tüm talepler (gerçek veya birlik olarak ve bir çalışan, ofis sahibi, mütevelli, acente, müdür veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir kapasitede olsun); ve (ii) Şirketi ve tüm Şirket Temsilcilerini herhangi bir sorumluluktan (herhangi bir nitelikte veya herhangi bir şekilde) serbest bırakmak ve boşaltmak veya size sahip olabilecekleri.

 

 1. Bundan böyle herhangi bir nedenle, bu paragraf veya bu Koşullar uyarınca serbest bırakılacağı ve ibra edildiği iddia edilen herhangi bir iddiayla ilgili herhangi bir işlem veya yasal işlem başlatmışsanız veya şirkete veya herhangi bir Şirket Temsilcisine karşı bu tür bir iddiayı sürdürmeye çalışırsanız, bu vesileyle geri dönülmez ve koşulsuz olarak tazmin etmeyi taahhüt edersiniz, ve Şirket’i ve tüm Şirket Temsilcilerini aşağıdakilerden ve bunlara karşı talep üzerine tamamen tazmin etmeye devam edin:
 1. Şirket veya herhangi bir İştirak tarafından maruz kaldığı tüm yükümlülükler veya kayıplar; ve
 2. Şirket veya herhangi bir İştirak tarafından makul ve uygun şekilde yapılan tüm makul maliyetler, masraflar ve makul masraflar (makul yasal maliyetler ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),

 

her durumda, bu tür bir eylemin getirilmesi veya başlaması veya sizin tarafından bu tür bir talebin takip edilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak.

 

 1. Bu “
  Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarı
  ” bölümü geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelir, geçerli, yasal ve uygulanabilir hale getirmek için gereken minimum ölçüde değiştirilmiş kabul edilir. Bu tür bir değişiklik mümkün değilse, ilgili hüküm veya kısmen hüküm silinmiş sayılır. Bu ” kapsamındaki bir hükmün veya parça hükmünün değiştirilmesi veya silinmesi “Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarı

  ” bölümü, bu ” YasalHususlar, Riskler

  ve Yasal Uyarı “bölümünün geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

 1. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya kısmen sağlanması madde 4(5) uyarınca silinmiş kabul edilirse, taraflar, mümkün olan en büyük ölçüde orijinal hükmün amaçlanan ticari sonucunu elde eden bir değiştirme hükmüni kabul etmek için iyi niyetle müzakere edecektir.

 

 1. Her iki taraf da kasıtlı temerrüdden kaynaklanan herhangi bir sorumlulukla ilgili olarak bu maddede belirtilen sınırlamalardan ve istisnalardan yararlanamaz.

 

 1. Sözleşmedeki hiçbir şey, aşağıdakiler için sorumluluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal olarak sınırlanamayacak herhangi bir sorumluluğu sınırlamaz:
 1. ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; ve
 2. dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan.

 

 1. Şirketin bundan kaynaklanan veya bununla ilgili toplam birleşik sorumluluğu “Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarı” bölümü ve/veya Jetonlar, sözleşmenin ihlalinden veya sözleşmenin ihlalinden, haksız fiilden veya başka bir şekilde ortaya çıksa da, alıcının Jetonlar için ödediği toplam tutarı aşamaz.

 • BEYAN YOK VE GARANTİLER

 

 1. Şirket, Mevcut Bilgilerde belirtilen ürünü teslim etmek için makul çabayı gösterecektir. Şirket ayrıca, bu belgede belirtilen gerçeklerin tüm maddi açılardan doğru ve doğru olmasını ve ihmalinin belgedeki herhangi bir ifadeyi yanıltıcı hale getirecek başka bir gerçek olmamasını sağlamak için tüm makul özeni gösterecektir.

 

 1. Bu Şartların başka herhangi bir hükmüne veya Mevcut Bilgilerde açıkça veya zımni olarak yapılan herhangi bir beyana bakılmaksızın, Şirket, gerçekle ilgili herhangi bir beyan, garanti, taahhüt veya taahhüt de dahil olmak üzere herhangi bir tüzel kişi veya kişiye herhangi bir şekilde herhangi bir beyanda bulunmaz veya iddiada bulunmaz ve bu vesileyle reddetmez, Kullanılabilir Bilgilerde belirtilen bilgilerden herhangi birinin doğruluğu ve eksiksizliği.

 • KENDİsİn BEYAN VE GARANTİLER

 

 1. Mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir kısmına erişerek ve/veya bunları kabul ederek, söz konusu erişim tarihinde veya Mevcut Bilgilerin tamamını veya herhangi bir bölümünü aşağıdaki gibi tuttuğunuz en son tarihte Şirkete beyan ve garanti edersiniz (ve garanti ettiğiniz ve garanti ettiğiniz kabul edilecektir) :
 1. 18 (on sekiz) yaşından büyükseniz;
 2. Jetonların herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir biçimde hisse veya hisse senedi veya menkul kıymet veya finansal araç veya yatırım oluşturmadığını kabul ve kabul edersiniz;
 3. Mevcut Bilgilerin herhangi bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmadığını ve herhangi bir yargı alanında menkul kıymet teklifi veya menkul kıymetlere yatırım talebi oluşturmadığını kabul ve kabul edersiniz. Herhangi bir sözleşme veya bağlayıcı yasal taahhütte bulunmanız gerekmemektedir ve hiçbir kripto para birimi veya başka bir ödeme şekli yalnızca Mevcut Bilgilere dayanarak kabul edilmez;
 4. hiçbir düzenleyici otoritenin Mevcut Bilgileri incelemediğini veya onaylamadığını, herhangi bir yargı yetkisinin yasaları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları kapsamında hiçbir işlem yapılmadığını veya yapılmayacağını ve Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün size yayınlanmasının, dağıtılmasının veya yayılmasının yürürlükteki yasaların, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara uyulmuştur;
 5. Mevcut Bilgilerin, Jeton Oluşturma Etkinliğinin taahhüt edildiğini ve/veya tamamlanmasının veya Jetonların herhangi bir borsada veya piyasada (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka bir şekilde) gelecekteki ticaretinin, Şirketin, Jetonların esaslarının bir göstergesi olarak yorumlanmayacağını, yorumlanmayacağını veya dikkate alınmayacağını kabul ve beyan edersiniz, Belirteç Oluşturma Olayı veya Kullanılabilir Bilgiler;
 6. Mevcut Bilgilerin herhangi bir kısmının veya herhangi bir kopyasının dağıtılması veya yayılması veya sizin tarafınızdan kabul edilmesi, yetki alanınızdaki yürürlükteki yasalar, düzenlemeler veya kurallar tarafından yasaklanmış veya kısıtlanmamıştır ve mülkiyetle ilgili herhangi bir kısıtlamanın geçerli olduğu durumlarda, bu tür tüm kısıtlamaları kendi sorumluluğunuzda ve Şirkete karşı yükümlülük olmaksızın gözlemlemiş ve bunlara uymuşsunuzdur;
 7. herhangi bir Jeton satın almak istediğiniz durumlarda, Jetonların aşağıdaki gibi yorumlanmayacağını, yorumlanmayacağını, sınıflandırılmayacağını veya muamele görmeyeceğini kabul ve kabul edersiniz:
 1. her türlü para birimi veya emtia;
 2. herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından ihraç edilen (Şirket veya başka türlü) debentures, hisse senetleri veya hisse senetleri;
 3. bu tür debentures, hisse senetleri veya hisse senetleri ile ilgili haklar, seçenekler veya türevleri;
 4. bir sözleşme kapsamındaki veya başka bir sözleşme kapsamındaki amaç veya sahte amacın kar elde etmek veya zarardan kaçınmak olduğu;
 5. kolektif bir yatırım şemasındaki birimler;
 6. bir iş güven birimleri;
 7. bir iş güven birimleri türevleri;
 8. diğer herhangi bir güvenlik veya menkul kıymet sınıfı; veya
 9. herhangi bir yatırım türü (bu terim Cebelitarık’ın 2019 Finansal Hizmetler Yasası (zaman zaman değiştirilen veya yeniden yürürlüğe giren) veya bu terim olarak dünyanın herhangi bir yerinde benzer mevzuat altında yorumlanabilir);

 

 1. Kısıtlı Yargı Yetkisinin vatandaşı, vatandaşı, vatandaşı, sakini (vergi veya başka bir şekilde) ve/veya yeşil kart sahibiyseniz veya Kısıtlı Bir Kişiyseniz, herhangi bir Jeton satın almaya veya Mevcut Bilgilere erişmeye uygun olmadığınızı tamamen biliyor ve anlıyorsunuz;
 2. kripto para birimlerinin, blockchain tabanlı yazılım sistemlerinin, kripto para cüzdanlarının veya diğer ilgili token depolama mekanizmalarının, blockchain teknolojisinin ve akıllı sözleşme teknolojisinin işleyişini, işlevselliğini, kullanımını, depolanmasını, iletim mekanizmalarını ve diğer maddi özelliklerini temel ölçüde anlamanız;
 3. herhangi bir Jeton satın almak istediğinizde, aşağıdakilerle ilişkili riskler olduğunun tamamen farkındasınız ve anlıyorsunuz: (A) Şirket ve iş ve faaliyetleri; (B) Jetonlar; (C) Belirteç Oluşturma Olayı; ve (D) Mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir bölümüne güvenmek veya bunlara bağlı olmak;
 4. Şirketin haksız fiil sözleşmesinde veya başka bir şekilde (gelir geliri veya kar kaybı veya kullanım kaybı veya veri kaybı veya herhangi bir ekonomik veya başka bir fırsatın itibar kaybı veya kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arısı, sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıptan sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Mevcut Bilgiler veya herhangi bir bölümünüz üzerinde; ve
 5. yukarıdaki beyanların ve garantilerin tümü, Mevcut Bilgilere son erişiminiz ve/veya bulundurmanız (olduğu gibi) zamanından itibaren doğru, eksiksiz, doğru ve yanıltıcı değildir.

 • İLERIYE DÖNÜK IFADELERE ILIŞKIN UYARı NOTU

 

 1. Mevcut Bilgilerde yer alan tüm ifadeler, herhangi bir basın açıklamasında veya kamu tarafından erişilebilen herhangi bir yerde yapılan açıklamalar ve Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından yapılabilecek sözlü beyanlar (durum böyle olabileceği gibi), tarihsel gerçeğin ifadesi olmayanlar “ileriye dönük ifadeler” teşkil eder. Bu ifadelerden bazıları “amaç”, “hedef”, “tahmin”, “inanmak”, “olabilir”, “tahmin”, “beklemek”, “eğer”, “niyet”, “olabilir”, “plan”, “olası”, “muhtemel”, “proje”, “gerekir”, “olacak”, “irade” veya diğer benzer terimlerle tanımlanabilir. Ancak, bu terimler ileriye dönük ifadeleri tanımlamanın münhasır yolu değildir. Şirketin finansal konumu, iş stratejileri, planları ve beklentileri ve Şirketin içinde bulunduğu sektörün gelecekteki beklentilerine ilişkin tüm beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Şirketin gelir karlılığı ve büyümesi, beklenen gelir karlılığı ve büyümesi, beklentiler, gelecek planları, beklenen diğer sektör eğilimleri ve Şirket ile ilgili Mevcut Bilgilerde tartışılan diğer konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük bu beyanlar, tarihi gerçekler değil, sadece tahmin ve tahminlerdir. Şirket, herhangi bir formüle, herhangi bir matematiksel veya bilimsel modellemeye veya tahmine dayanarak herhangi bir tahminde veya tahminde bulunma veya gerekli ve doğru sorgulamaları yapmış veya bağımsız bir araştırma veya çalışma yapmış veya başka bir şekilde herhangi bir beyanda bulunma veya garanti vermemektedir. Bu ileriye dönük beyanlar, Şirketin gelecekteki gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının, bu tür ileriye dönük beyanlarla beklenen, ifade edilen veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan, performanstan veya başarılardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içerir. Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir:
 1. Şirketin Token Oluşturma Etkinliğini gerçekleştirdiği veya Platformun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasal siyasi sosyal ekonomik ve hisse senedi veya kripto para piyasası koşullarındaki değişiklikler;
 2. Şirketin iş stratejilerini ve gelecek planlarını yürütememe veya uygulayamama riski;
 3. itibari para birimlerinin ve kripto para birimlerinin faiz oranlarında ve döviz kurlarında değişiklikler;
 4. Beklenen büyüme stratejilerindeki değişiklikler ve Şirketin beklenen iç büyümesi;
 5. şirkete iş ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak ödenecek kullanılabilirlik ve ücretlerdeki değişiklikler;
 6. Şirket tarafından faaliyet göstermesi gereken çalışanların mevcudiyetinde ve maaşlarında yapılan değişiklikler;
 7. Şirket müşterilerinin tercihlerindeki değişiklikler;
 8. Şirketin faaliyet gösterdiği rekabet koşullarındaki değişiklikler ve Şirketin bu koşullar altında rekabet edebilmesi;
 9. Şirketin gelecekteki sermaye ihtiyaçlarındaki değişiklikler ve bu ihtiyaçları finanse etmek için finansman ve sermaye kullanılabilirliği;
 10. savaş veya uluslararası veya iç terörizm eylemleri;
 11. Şirketin faaliyetlerini etkileyen feci olayların, doğal afetlerin ve Tanrı’nın eylemlerinin meydana gelmesi;
 12. Şirket’in kontrolü dışındaki diğer faktörler; ve
 13. Şirket ve iş ve işlemleri, Jetonlar, Jeton Oluşturma Olayı ve Mevcut Bilgilerin tümüne veya herhangi bir kısmına güvenme ile ilgili herhangi bir risk ve belirsizlik.

 

 1. Şirket veya Şirket Temsilcileri tarafından yapılan veya atfedilebilecek tüm ileriye dönük beyanlar, bu faktörlerle bütünüyle açıkça nitelenir. Şirketin gelecekteki gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının, Mevcut Bilgilerdeki ileriye dönük beyanlarla beklenenden, ifade edilenden veya ima edilenden maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler göz önüne alındığında, bu beyanlara yersiz güvenilmemelidir.

 

 1. Bu ileriye dönük ifadeler yalnızca Kullanılabilir Bilgilerin sonraki bölümlerinden önce geçerlidir. Şirket, Şirket Temsilcileri veya başka bir kişi, Şirketin gelecekteki gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının bu ileriye dönük beyanlarda tartışıldığı gibi tartışılmayacağını beyan, garanti ve/veya taahhüt etmemektedir. Şirketin gerçek sonuçları, performansı veya başarıları, bu ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.

 

 1. Mevcut Bilgilerde yer alan hiçbir şey, Şirketin gelecekteki performansı veya politikaları hakkında bir söz, temsil veya taahhüt olarak güvenilmeyebilir. Ayrıca, Şirket, yeni bilgiler mevcut olsa veya gelecekte başka olaylar yaşansa bile, bu ileriye dönük beyanlardan herhangi birini güncellemek veya gelecekteki gelişmeleri, olayları veya koşulları yansıtacak şekilde bu ileriye dönük beyanlarda yapılan revizyonları kamuoyuna duyurmak için herhangi bir sorumluluk reddeder.

 • RİSK FAKTÖRLERİ

 

 1. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmaya karar vermeden önce aşağıdaki risk faktörlerinin her birini ve bu Şartlarda yer alan diğer tüm bilgileri dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelisiniz. Şirketin bilgi ve inancının en iyisine kadar, Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmak için bilinçli bir karar vermenizde size önemli olan tüm risk faktörleri aşağıda belirlenmiştir. Aşağıdaki hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi biri gerçek olaylara dönüşürse, Şirketin faaliyetlerinin iş, finansal konumu ve/veya sonuçları ile Jetonların bakımı ve kullanım düzeyi maddi ve olumsuz etkilenebilir. Bu gibi durumlarda, Jetonların işlem fiyatı (bir borsada veya piyasada listelendikleri durumlarda (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka bir şekilde)) bu hususlardan, belirsizliklerden veya maddi risklerden herhangi biri nedeniyle düşebilir ve Jetonlarınızın tamamını veya bir kısmını veya bunların ekonomik değerini kaybedebilirsiniz.

 

TOKEN OLUŞTURMA ETKİNLİğİNE KATILIMLA İlGİlİ RİSKLER

 • Belirteçler için önceden bir pazar yoktur ve Belirteç Oluşturma Olayı Jetonlar için etkin veya likit bir pazara neden olmayabilir.

 

 1. Belirteç Oluşturma Etkinliğinden önce, Jetonlar için halka açık bir pazar olmamıştır. Şirketin bir kripto para borsasında veya piyasada işlem yapmak için Jetonların kullanılabilirliği için onay almaya karar vermesi durumunda, söz konusu onayın alınacağına dair bir güvence yoktur. Ayrıca, bir kripto para borsası tarafından bu tür bir onay verilmiş olsa bile, Jetonlar için aktif veya likit bir ticaret pazarının gelişeceğine veya geliştirilirse, Jetonların söz konusu piyasada işlem yapmaya hazır hale getirildikten sonra sürdürüleceğine dair bir güvence yoktur. Ayrıca, Jetonların piyasa fiyatının orijinal veya ihraç satın alma fiyatının altına düşmeyeceğine dair bir güvence yoktur (“Satınalma Fiyatı“). Satın Alma Fiyatı, Jetonların bir piyasada işlem görmeye hazır hale getirildikten sonraki piyasa fiyatının göstergesi olmayabilir.

 

 1. Jeton, herhangi bir merkez bankası veya ulusal, supra-ulusal veya yarı ulusal kuruluş tarafından verilen bir para birimi değildir, herhangi bir sabit varlık veya başka bir kredi ile desteklenmediği gibi, bu kelimenin geleneksel anlamında bir mal da değildir. Şirket, Jetonların herhangi bir piyasada dolaşımından ve ticaretinden sorumlu değildir ve takip etmez. Jetonların ticareti sadece ilgili piyasa katılımcıları arasındaki değeri konusundaki fikir birliğine bağlı olacaktır. Hiç kimse, alıcılar da dahil olmak üzere herhangi bir Jeton sahibinden herhangi bir Jeton satın almakla yükümlü değildir ve hiç kimse Jetonların likiditesini veya piyasa fiyatını herhangi bir zamanda garanti etmez. Ayrıca, Jetonlar, Kısıtlı Yargı Alanlarının vatandaşı, vatandaşı, sakini (vergi veya başka bir şekilde) ve/veya yeşil kart sahipleri veya Kısıtlı Kişilere veya Jeton satın almanın yürürlükteki yasaları ihlal edebileceği başka bir yargı alanındaki alıcılara yeniden satılamaz. Buna göre, Şirket Token’lar için herhangi bir talep veya pazar olmasını veya Satın Alma Fiyatının herhangi bir kripto para borsasında veya piyasada işlem görmeye hazır hale getirildikten sonra Jetonların piyasa fiyatının göstergesi olduğundan emin olamaz.

 • Jetonların gelecekteki satışları veya verilmesi, Jetonların piyasa fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Token’ların gelecekteki herhangi bir satışı veya ihracı, piyasadaki Jeton arzını artıracaktır ve bu, Jeton üzerinde aşağı yönlü bir fiyat baskısına neden olabilir. Token Oluşturma Etkinliği dışında önemli sayıda Jetonun satışı veya dağıtımı (topluluk girişimleri, iş geliştirme, akademik araştırma, eğitim ve pazar genişlemesi amacıyla satın alan kişilere Jeton verilmesi ve geliştirilmekte olan Platformun kullanıcılarına ödül olarak Token verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), veya bu tür daha fazla satış veya ihracın gerçekleşebileceği algısı, Jetonların işlem fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Olumsuz tanıtım, Jetonların fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Şirket, geliştirilmekte olan Platform, Jetonlar veya Şirketin önemli personelinden herhangi birini içeren olumsuz tanıtım ve/veya herhangi bir yargı alanındaki dağıtılmış defter teknolojilerinin, kripto para birimlerinin ve/veya tokenlerin kalabalıklarının düzenlenmesi, haklı olsun veya olmasın, Jetonların piyasa algısını veya piyasa fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Platform gelecekte beklenen ödülleri ödeyemeyebilir.

 

Geliştirilmekte olan Platformda, Platformun aktif kullanıcılarına dağıtılması beklenen ödülleri alacak şekilde yeterli katılımın olacağına dair bir güvence yoktur. Ayrıca, geliştirilmekte olan Platformun kullanıcıları arasında önemli etkileşim ve etkileşimler olması durumunda bile, ödüllerin herhangi bir kısmını kişisel olarak alacağınıza dair bir güvence yoktur. Bunun nedeni, Platformun size herhangi bir ödül ödeyebilmesinin, operasyonların gelecekteki sonuçlarına ve Platformun gelecekteki iş ve finansal durumuna bağlı olmasıdır ve operasyonların gelecekteki sonuçları ve Platformun gelecekteki iş ve finansal durumu hakkında hiçbir güvence yoktur.

 • Mevcut Bilgiler tarafından öngörüldüğü şekilde geliştirilmekte olan Şirket Token Oluşturma Etkinliği veya Platformu’nun herhangi bir başarısının güvencesi yoktur.

 

Jetonların değeri ve talebi, şirketin geliştirilmekte olan Jeton Oluşturma Etkinliği ve Platformunun performansına ve kullanıcılarının sürekli aktif katılımına ve düşünülen iş kollarının başarısına bağlıdır. Şirketin Token Oluşturma Etkinliğinin başarılı olacağına veya geliştirilmekte olan Platformunun çekiş kazanacağına veya kazanmaya devam edeceğine dair bir güvence yoktur. Şirket gerçekçi bir tahmin sunmak için her türlü çabayı göstermiş olsa da, Token Oluşturma Etkinliği’nde gündeme gelen kripto para birimlerinin Platformun gelişimi için yeterli olacağına dair bir güvence de yok. Yukarıda belirtilen veya başka bir nedenle, Platformun geliştirilmesi ve beklenen Jeton işlevselliğinin başlatılması tamamlanmayabilir ve başlatılacağına dair hiçbir güvence yoktur. Bu nedenle, dağıtılmış Jetonlar çok az değer veya değere sahip olabilir ve bu, jetonların herhangi bir işlem fiyatını ve/veya kullanımını etkiler.

 • Jetonların işlem fiyatı, Belirteç Oluşturma Olayı’nın ardından dalgalanabilir.

 

Genel olarak şifreleme belirteçlerinin fiyatları nispeten değişken olma eğilimindedir ve kısa sürelerde önemli ölçüde dalgalanabilir. Jetonlara olan talep ve buna karşılık gelen piyasa fiyatı, diğerlerinin yanı sıra, bazıları Şirketin kontrolü dışında olan aşağıdaki faktörlere yanıt olarak önemli ölçüde ve hızlı bir şekilde dalgalanabilir:

 1. yeni teknik yenilikler;
 2. analistlerin Token’ın piyasa fiyatına veya Platformun finansal ve iş performansına ilişkin spekülasyonları, tavsiyeleri, algıları veya tahminleri;
 3. Token’larla aynı kripto para borsalarında veya piyasalarda listelenebilecek Şirket’inkine benzer işletmelere sahip kuruluşların piyasa değerlemelerindeki ve token fiyatlarındaki değişiklikler;
 4. ortaklıklar, sponsorluklar veya yeni ürün geliştirmeleri gibi önemli etkinliklerin Şirket tarafından duyurulması;
 5. kripto para borsalarında veya piyasalarında piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kripto para birimlerinin işlem hacmi;
 6. Şirketin önemli personelinin eklenmesi veya ayrılması;
 7. iş ve büyüme stratejilerinin uygulanmasında Şirket yönetiminin başarısı veya başarısızlığı; ve/veya
 8. blockchain veya finansal teknoloji endüstrisini etkileyen koşullardaki değişiklikler, genel ekonomik koşullar veya piyasa duyguları veya diğer olaylar veya faktörler.

 • Jeton Oluşturma Etkinliği’nde toplanan fonlar hırsızlık risklerine maruz kalmaktadır.

 

Şirket, Token Oluşturma Etkinliği için alınan fonların güvenli bir şekilde tutulması için her türlü çabayı gösterecektir. Ayrıca, Şirket, Jeton Oluşturma Etkinliği’nden aldığı fonların güvenlik önlemlerinin uygulanması yoluyla güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterebilir. Bu tür güvenlik önlemlerine rağmen, Token Generation Event’in dayandığı akıllı sözleşmelerde, Ethereum blok zincirine veya başka bir blockchain’e bağlı olarak, Hack’ler, sofistike siber saldırılar, dağıtılmış hizmet reddi veya Token Generation Event web sitesindeki hatalar, güvenlik açıkları veya kusurlar sonucunda kripto para birimlerinin çalınmayacağına dair bir güvence yoktur. ya da başka bir şekilde. Bu tür olaylar, örneğin, programlama veya kaynak kodunda sömürüye veya kötüye kullanıma yol açan kusurları içerebilir. Bu durumda, Token Oluşturma Etkinliği tamamlansa bile, Şirket toplanan kripto para birimlerini alamayabilir ve Şirket bu tür fonları Platformun geliştirilmesi için kullanamayabilir. Bu durumda, Platformun başlatılması geçici veya kalıcı olarak kısıtlanabilir. Bu nedenle, dağıtılmış Jetonlar çok az değer veya değere sahip olabilir ve bu işlem fiyatlarını etkiler.

 

ŞİrKETLE İlgili RİSKLER

 • Platform geliştirilmeye devam ediyor.

 

Şirketi veya İştiraklerinden herhangi birini olumsuz etkileyen herhangi bir olay veya durum, Platformun geliştirilmesi, yapılandırılması ve başlatılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geliştirilmekte olan Platform üzerinde karşılık gelen bir olumsuz etkiye sahip olabilir. Bu tür olumsuz etkiler, jetonların yararları, likiditesi ve işlem fiyatı üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

 • Şirket veya İştirakleri, Platform geliştikçe ve geliştikçe operasyonlarını etkili bir şekilde yönetemezse maddi ve olumsuz etkilenebilir, bu da Platformu geliştirme ve/veya herhangi bir Token işlevselliğini geliştirme, yapılandırma ve/veya lisanslama yeteneği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.

 

Şirketin rekabet ettiği finansal teknoloji ve kripto para endüstrileri son birkaç yılda hızla büyüdü ve yeni teknolojik gelişmelere, değişen iş modellerine, değişen düzenlemelere ve diğer faktörlere yanıt olarak gelişmeye devam ediyor. Sürekli değişen bu ortamın bir sonucu olarak, Şirket değişikliklere uyum sağlamada operasyonel zorluklarla karşılaşabilir ve Platformun sürdürülebilirliği, Şirketin veya İştiraklerinin faaliyetlerini yönetme, nitelikli ve yetkin çalışanları işe alma ve personeli için uygun eğitimi sağlama yeteneğine bağlı olacaktır. Platform geliştikçe, Şirket ve/veya İştirakleri de operasyonel altyapısını genişletmeli ve uyarlamalıdır. Platform kısmen blockchain tabanlı yazılım sistemlerine, kripto para cüzdanlarına veya diğer ilgili token depolama mekanizmalarına, blockchain teknolojisine ve akıllı sözleşme teknolojisine güvenecektir. Tüm bu sistemler, araçlar ve beceri setleri karmaşık, maliyetli ve hızla değişen teknik altyapıyı temsil eder. Geliştirilmekte olan Platform için teknik destek altyapısını ve Jetonların gelecekteki işlevselliğini etkin bir şekilde yönetme yeteneğini göstermek için, Şirket ve/veya İştiraklerinin veri sistemlerini ve diğer operasyonel sistemlerini, prosedürlerini ve kontrollerini yükseltmeye ve geliştirmeye devam etmesi gerekecektir. Bu yükseltmeler ve iyileştirmeler kaynakların özverisini gerektirecektir ve karmaşık olması muhtemeldir ve Şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının kontrol ettiği veya kontrol etmeyeceği üçüncü tarafların barındırılan bilgisayar hizmetlerine giderek daha fazla güvenmektedir. Şirket ve/veya İştirakleri, sistemlerini ve organizasyonlarını değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde zamanında, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde uyarlayamazsa, iş, finansal durumu ve/veya faaliyet sonuçları olumsuz etkilenebilir. Şirketin ve/veya İştiraklerinin güvendiği üçüncü taraflar bir güvenlik ihlaline maruz kalırsa veya Şirket ve/veya İştiraklerinin kullandığı hizmetleri etkileyen aksaklıklara maruz kalırsa, iç bilgilerinin bütünlüğü ve kullanılabilirliği tehlikeye atılabilir ve bu da gizli veya özel bilgilerin kaybına ve/veya ekonomik kayba neden olabilir. Finansal, işgücü veya diğer kaynakların kaybı ve Platform üzerindeki diğer olumsuz etkiler, finansal durum ve/veya operasyonlar, Şirketin ve/veya İştiraklerinin Platformu sürdürme veya işletme ve/veya beklenen Jeton işlevselliğini geliştirme, yapılandırma ve/veya lisanslama yeteneği üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. Platformu veya teknolojiyi etkileyen herhangi bir olumsuz etkinin Jetonların yardımcı programını, likiditesini ve işlem fiyatını da olumsuz etkilemesi muhtemeldir.

 • Şirket, sistem arızaları, ağında veya hizmetlerinde planlanmamış kesintiler, donanım veya yazılım kusurları, güvenlik ihlalleri veya Şirketin altyapı ağını ve/veya geliştirilmekte olan Platformu olumsuz yönde etkileyebilecek diğer nedenlerle karşılaşabilir.

 

 1. Şirket ve/veya İştirakleri, şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının veya Platformun dayandığı akıllı sözleşmelerde veya Ethereum’a veya başka bir blockchain’e bağlı olarak, hacklenmelerin, siber saldırıların, dağıtılmış hizmet reddi veya hataların, güvenlik açıklarının veya kusurların ne zaman olacağını tahmin edememektedir. Bu tür olaylar, örneğin, programlama veya kaynak kodunda sömürüye veya kötüye kullanıma yol açan kusurları içerebilir. Şirket ve/veya İştirakleri bu tür hack’leri, siber saldırıları, hizmet hatalarını, güvenlik açıklarını veya kusurlarını zamanında tespit edemeyebilir ve aynı anda veya hızlı bir şekilde meydana gelen birden fazla hizmet olayıyla verimli bir şekilde başa çıkmak için yeterli kaynağa sahip olmayabilir.

 

 1. Şirket ve/veya İştiraklerinin, geliştirilmekte olan Platformu ve başarılı bir şekilde yapılandırılması, geliştirilmesi, lisanslanması ve başlatılması halinde Jeton işlevselliğini içeren ağı veya hizmetleri, doğal afetler, ekipman arızası, ağ bağlantısı kesintileri, güç kayıpları ve hatta yazılım virüslerinin neden olduğu aksaklıklar veya yetkisiz kullanıcıların saldırıları gibi hizmetlerinin kasıtlı olarak kesintiye uğraması gibi çok sayıda olay nedeniyle kesintiye uğrayabilir, bazıları Şirket ve/veya İştiraklerinin kontrolü dışındadır. Dağıtılmış hizmet reddi gibi siber saldırıların gelecekte yapılmayacağına veya Şirket ve/veya İştiraklerinin güvenlik önlemlerinin etkili olacağına dair hiçbir güvence olamaz. Şirket ve/veya İştirakleri, teknolojisi, finansal verileri veya kullanıcı bilgileri hakkında bilgi çalmayı veya Şirkete ve/veya Token sahiplerine zarar verecek başka eylemlerde bulunduğunu amaçlayan altyapısına yönelik saldırılara eğilimli olabilir. Şirket ve/veya İştiraklerinin güvenlik önlemlerinin önemli ölçüde ihlal edilmesi veya geliştirilmekte olan Platformun kullanılabilirliği, istikrarı ve güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olan diğer aksaklıklar Jetonların yarar, likidite ve/veya işlem fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Şirket ve/veya İştirakleri gelecekte kısmen üçüncü tarafların konum ve veri merkezi tesislerine bağlı olabilir.

 

 1. Şirketin ve/veya İştiraklerinin gelecekteki altyapı ağı, üçüncü tarafların konum tesislerinde sahip oldukları ve/veya barındırdıkları sunucular ve/veya üçüncü tarafların veri merkezi tesislerinde kiraladığı sunucular aracılığıyla kurulabilir. Şirket ve/veya İştirakleri, veri tesisi kiralamalarını ticari olarak makul şartlarda veya hiç yenileyemezse, Şirket ve/veya İştiraklerinin sunucularını yeni bir veri merkezi tesisine aktarmaları istenebilir ve taşınma ile bağlantılı olarak önemli maliyetlere ve olası hizmet kesintisine neden olabilir. Bu tesisler, diğerlerinin yanı sıra doğal afetler, kundaklama, terör saldırıları, güç kayıpları ve telekomünikasyon arızalarından kaynaklanan hasar veya kesintilere karşı da savunmasızdır.

 

 1. Ayrıca, bu tür tesislerin üçüncü taraf sağlayıcıları, üçüncü taraf eylem, çalışan hatası, kötü muamele veya başka bir şekilde güvenlik ihlaline maruz kalabilir ve üçüncü bir taraf bu tür sunuculardaki verilere yetkisiz erişim elde edebilir. Şirket ve/veya İştirakleri ve bu tür tesislerin sağlayıcıları bu teknikleri tahmin edemeyebilir veya yeterli önleyici tedbirleri uygulayamayabilir.

 • Genel küresel piyasa ve ekonomik koşullar, Şirketin ve/veya İştiraklerinin faaliyet performansı, faaliyet sonuçları ve/veya nakit akışları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

 

 1. Şirket ve/veya İştirakleri genel küresel ekonomik ve piyasa koşullarından etkilenmeye devam edebilir. Dünya çapındaki zorlu ekonomik koşullar zaman zaman bilgi teknolojileri endüstrisindeki yavaşlamalara katkıda bulunmuştur ve katkıda bulunmaya devam edebilir. Ekonomideki zayıflık, gelir ve işletme nakit akışlarındaki düşüşler ve ticari olarak makul şartlarda gelecekteki özkaynak ve/veya borç finansmanının çekilemaması da dahil olmak üzere Şirket ve/veya İştiraklerinin iş, operasyon ve finansal durumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Buna ek olarak, düşük döngülü bir ekonomik ortamda, Şirket ve/veya İştirakleri, geliştirilmekte olan Platformun ticareti ve kullanımındaki yavaşlamanın olumsuz etkileriyle karşılaşabilir ve beklenen Jeton işlevselliğinin geliştirilmesini, yapılandırılmasını, lisansını ve/veya başlatılmasını geciktirebilir veya iptal edebilir.

 

 1. Şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının sunucular, bant genişliği, konum ve diğer hizmetler için güvendiği tedarikçiler, şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini veya giderlerini olumsuz etkileyebilecek ekonomik koşullardan da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, mevcut ekonomik koşulların veya kötüleşen ekonomik koşulların veya uzun süreli veya tekrarlayan bir durgunluğun Şirket ve/veya İştiraklerinin iş, finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli, olumsuz bir etkisi olmayacağına dair bir güvence olamaz ve bu nedenle geliştirilmekte olan Platform ve/veya geliştirme, yapılandırma, herhangi bir Belirteç işlevini lisanslamak ve/veya başlatmak. Bu gibi durumlar daha sonra Jetonların yardımcı programını, likiditesini ve/veya işlem fiyatını olumsuz yönde etkiler.

 • Şirket ve/veya İştirakleri veya Jetonlar yeni uygulanan düzenlemelerden etkilenebilir.

 

 1. Dağıtılmış defter teknolojileri, işletmeler ve faaliyetlerin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimi ile ilgili işletmeler ve faaliyetler genellikle dünya çapında düzenlenmemiştir, ancak yargı bölgelerindeki çok sayıda düzenleyici otorite, dağıtılmış defter teknolojilerini, işletmelerini ve faaliyetlerinin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimiyle ilgili işletmeleri ve faaliyetleri yöneten düzenleyici rejimlerin uygulanmasını düşünme konusunda açık sözlü olmuştur. Şirket ve/veya bağlı kuruluşları veya Token’lar, dağıtılmış defter teknolojileri, işletmeler ve faaliyetlerin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para ile ilgili işletmeler ve faaliyetlerle ilgili yeni uygulanan düzenlemelerden etkilenebilir, bu düzenlemelere uymak için önlemler almak zorunda kalmak veya düzenleyici otoritelerin sorguları, bildirimleri, talepleri veya yaptırım eylemleriyle uğraşmak zorunda kalmak, önemli bir maliyetle gelebilir ve ayrıca geliştirilmekte olan Platformda ve/veya beklenen Jeton işlevselliğinde önemli değişiklikler gerektirebilir. Bu, geliştirilmekte olan Platformun çekiciliğini veya pratikliğini veya işlevselliğini ve/veya kullanıcılar için beklenen Belirteç işlevselliğini etkileyebilir ve Platform ve Jetonlar için kullanım ve talebin azalmasına neden olabilir. Ayrıca, bu tür yeni uygulanan düzenlemelere uymanın maliyetleri (finansal veya başka bir şekilde) belirli bir eşiği aşarsa, geliştirilmekte olan ve/veya geliştirilmekte olan Platformun korunması, token işlevselliğinin yapılandırılması, lisanslaştırılması ve/veya başlatılması artık ticari olarak geçerli olmayabilir ve Şirket ve/veya İştirakleri, geliştirilmekte olan Platformu ve/veya beklenen Jeton işlevselliğini durdurmayı tercih edebilir, ve/veya Belirteçler. Ayrıca, hükümetlerin veya düzenleyici otoritelerin, geliştirilmekte olan Platform ve/veya beklenen Jeton işlevselliği ve/veya Belirteçler de dahil olmak üzere dağıtılmış defter teknolojisini ve uygulamalarını etkileyen yasa ve yönetmeliklerde herhangi bir değişikliği nasıl veya nasıl uygulayabileceğini tahmin etmek zordur.

 

 1. Şirket ve/veya İştirakleri, söz konusu yargı bölgesinde faaliyet göstermeyi yasa dışı kılan bir yargı alanındaki faaliyetlerini durdurmak veya söz konusu yargı alanında faaliyet göstermek için gerekli düzenleyici onayları almayı ticari olarak dayanılmaz veya istenmeyen hale getirmek zorunda kalabilir. Bundan önce gelen gibi senaryolarda, Jetonların hizmet programı, likiditesi ve/veya işlem fiyatı olumsuz etkilenir ve/veya Jetonlar işlem görmeye son verebilir.

 • Belirteçlerden kaynaklanan beklenmedik riskler olabilir.

 

Belirteçler gibi şifreleme belirteçleri nispeten yeni ve dinamik bir teknolojidir. Yukarıdaki risk faktörleri tartışmasında yer alan risklere ek olarak, Şirket ve/veya İştiraklerinin tahmin edemeyeceği riskler de dahil olmak üzere Jetonları satın alma, tutma ve kullanımınızla ilgili başka riskler de vardır. Bu tür riskler, yukarıda tartışılan risklerin beklenmedik varyasyonları veya kombinasyonları olarak da görünebilir.

 • GİzLİLİk POLİtİkA

 

Jetonları satın alarak, şirket ve/veya bağlı kuruluşları tarafından iş amaçları veya geliştirilmekte olan Platformu ve Jetonları oluşturma, tanıtma ve iletme amaçları için işlenen kişisel verilerinizi (örneğin, e-posta adresiniz, adınız, adresiniz ve sizin için kişisel olan diğer ayrıntılar) kabul edersiniz. Şirket, e-posta adresinizi ve diğer kişisel verilerinizi gizli tutmayı ve kamuyla paylaşmayı (ör. herhangi bir harici listeye dahil ederek veya herhangi bir üçüncü tarafa satarak) kabul eder.

 • FERAGATNAME

 

Mevcut Bilgilerin sunumu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Jeton satın almak ve Token Oluşturma Etkinliğine katılmak isteyen herkes, Token Oluşturma Etkinliği ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce çeşitli riskleri göz önünde bulundurmalıdır. Mevcut Bilgiler, Token Oluşturma Etkinliğine herhangi bir katılım veya başka bir şekilde mevcut bilgilerin herhangi bir alıcısına Şirket ve/veya İştirakler tarafından herhangi bir tavsiye veya herhangi bir tavsiye içermez. Kullanılabilir Bilgiler, Şirket, geliştirilmekte olan Platform, Jetonlar, Belirteç Oluşturma Olayı, gelecekteki herhangi bir Jeton işlevselliği veya Kullanılabilir Bilgiler ile bağlantılı tüm risk faktörlerini tanımlamaz veya tanımlamayı iddia etmez. Tüm katılımcılar, gerekli gördükleri şekilde bu tür araştırmalar yaptıktan sonra, Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmanın yararları hakkında ve kendi bağımsız profesyonel tavsiyelerini aldıktan sonra kendi bağımsız değerlendirmelerini yapmalıdır. Token Oluşturma Etkinliği’ne katılan herhangi bir katılımcı, Şirket ve/veya İştirakleri, geliştirilmekte olan Platform, Jetonlar, Token Oluşturma Etkinliği, gelecekteki herhangi bir Jeton işlevselliği ve Mevcut Bilgiler ile ilgili bu tür konularda kendi yatırım, muhasebe, yasal ve vergi temsilcileri ve danışmanlarını kontrol etmeli ve bunlara güvenmeli ve finansal riskleri ayrı ayrı değerlendirmelidir, jetonların satın alınmasının sonuçları ve uygunluğu veya Mevcut Bilgilerde belirtilen gerçekler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa. Jetonların satın alınması önemli bir risk içerir ve jetonları satın almak için paraların tamamının veya önemli bir kısmının veya parasal değerin kaybına yol açabilecek olağanüstü riskler içerebilir. Token Oluşturma Etkinliği’ne katılanların Şirketin özelliklerini, geliştirilmekte olan Platformu, Jetonları, Jeton Oluşturma Etkinliğini, gelecekteki herhangi bir Jeton işlevselliğini ve Mevcut Bilgileri tamamen anlamaları, farkında olmaları ve kabul etmeleri önerilir. Bu Şartlardan herhangi birini veya tamamını veya bu Şartlarda belirtilen riskleri kabul etmeye hazır değilseniz, JETON OLUŞTURMA ETKINLIĞINE KATıLMAMANıZ ISTENIYOR. Şirket ve/veya İştirakleri tarafından, Şirketin Mevcut Bilgilerde belirtilen teklif, amaç ve/veya sonuçlarının kısmen veya tamamen elde edileceğinin garantisi veya güvencesi yoktur. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımın kişisel ve finansal koşullarınız ve finansal kaynaklarınız açısından sizin için uygun olup olmadığını düşünmeniz isteniyor.

 • MEVCUT BILGILERIN DAĞıTıMı VE YAYıLMASıNA ILIŞKIN KıSıTLAMALAR

 

 1. Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün dağıtımı veya yayılması, belirli yargı alanlarının yasaları, düzenleyici gereklilikleri ve kuralları tarafından yasaklanabilir veya kısıtlanabilir. Bu tür bir kısıtlamanın geçerli olması durumunda, kendinizi aynı şekilde bilgilendirmekten ve Mevcut Bilgilerin tamamını veya bir kısmını kendi sorumluluğunuzda ve Şirkete ve/veya Bağlı Kuruluşlarına karşı sorumluluk olmaksızın bulundurmanız ve/veya yaymanız için geçerli olan bu tür kısıtlamalara uymaktan siz sorumlusunuz.

 

 1. Mevcut Bilgilerin tamamının veya herhangi bir bölümünün bir kopyasının dağıtıldığı veya dağıtıldığı, erişim sağladığı veya mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir kısmına sahip olan kişiler, burada yer alan herhangi bir bilgiyi herhangi bir amaç için başka hiçbir kişiye dağıtamaz, çoğaltamaz veya başka bir şekilde dağıtamaz veya bunların gerçekleşmesine izin vermez veya neden olmaz.

 • MENKUL KıYMET VEYA TESCIL TEKLIFI YOK

 

 1. Mevcut Bilgilerin hiçbir bölümü herhangi bir prospektüs veya teklif belgesi oluşturmaz ve herhangi bir yargı alanındaki menkul kıymetlere yatırım için bir menkul kıymet teklifi veya talep oluşturma amacı taşımaz. Hiçbir kişi herhangi bir sözleşme veya bağlayıcı yasal taahhütte bulunmaz ve Mevcut Bilgilerin tamamına veya herhangi bir kısmına dayanarak hiçbir kripto para birimi veya başka bir ödeme şekli kabul edilmez. Jetonların herhangi bir satışı ve satın alınmasıyla ilgili herhangi bir sözleşme, söz konusu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır ve başka bir belgeye tabi olmayacaktır. Bu sözleşmenin hüküm ve koşulları ile Mevcut Bilgiler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

 

 1. Kısıtlı Yargı Bölgesi vatandaşı, ikamet eden (vergi veya başka bir şekilde) veya yeşil kart sahibiyseniz veya Kısıtlı Bir Kişiyseniz, Jeton Oluşturma Etkinliğinde herhangi bir Jeton satın almaya uygun değilsiniz. Hiçbir düzenleyici kurum Mevcut Bilgilerin hiçbirini incelememiş veya onaylamamıştır. Herhangi bir yargı yetkisinin yasaları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları uyarır veya yapılmayacaktır. Mevcut Bilgilerin yayınlanması, dağıtılması veya yayılması, yürürlükteki yasalara, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara uyulduğunu ima etmez.

 • GEÇERLI HUKUK

 

Bu sözleşme ve konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddia (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya iddialar dahil) Cebelitarık yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.