Müdürün Sorumluluk Beyanı Cudos Limited’in Yöneticileri bu belgeyi, teknik incelemeyi ve ilgili belgeleri yayınlamış ve bu belgede belirtilen gerçeklerin tüm maddi açılardan doğru ve doğru olmasını sağlamak için tüm makul özeni göstermiş ve ihmalinin belgede herhangi bir ifadeyi yanıltıcı başka bir gerçek olmadığını, gerçekler veya görüş olsun. Müdürler sorumluluğu buna göre kabul etmektedir. Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarılar Özeti Önemlİ UYARI: Lütfen bu “Yasal Hususların, Risklerin ve Feragatnamelerin Özeti” bölümünün tamamını dikkatle okuyun. Bu belgede, Cudos Belgelerinde ve Teknik Dokümanda özetlenen Cudos Token Oluşturma Etkinliğine katılmadan önce daha fazla rehberlik için yasal, mali, vergi veya diğer profesyonel danışmanlara veya uzmanlara danışmanızı öneririz. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımınızın yetki alanındaki yasallık açısından bağımsız yasal tavsiyeler almanız şiddetle tavsiye edilir. Cudos Token Oluşturma Etkinliğine katılma sürecinin bir parçası olarak kabul edeceğiniz ve kabul edeceğiniz Jeton Satış Hüküm ve Koşulları’nda, gerçekten bağımsız yasal tavsiye aldığınızı beyan edeceğinizi unutmayın. Bunun, https://www.cudos.org/tokenterms bulunabilecek ve daha önce tam olarak okumanız gereken “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatnameler” belgesinin bir özeti olduğunu lütfen unutmayın: (i) Bu belgeden, Cudos Belgelerinden ve Teknik İncelemesi’nden ve Cudos Limited’in (“Şirket” veya “Cudos”) web sitesinde bulunan tüm bilgileri https://www.cudos.org (“Web Sitesi”) ve/veya (ii) Şirketin bu belgede özetlenen jeton oluşturma etkinliğine katılmak, Cudos Belgeleri ve Teknik İncelemesi (“Jeton Oluşturma Etkinliği”). Aşağıda tanımlanmamış herhangi bir büyük harfe veya terim “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatname” makalesinde belirtilen anlama sahip olacaktır. “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatnameler” makalesinin tam olarak okunması yerine bu özete güvenilmemelidir. Bu belgedeki bilgiler, Cudos Belgeleri ve Teknik İncelemesi ve Web Sitesinde bulunan tüm bilgiler bundan böyle “Mevcut Bilgiler” olarak anılacaktır. Tam sürümü yukarıda belirtilen “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatnameler” belgesi Mevcut Bilgiler için geçerlidir. “Yasal Hususlar, Riskler ve Yasal Uyarılar” makalesinin içeriği, (i) Mevcut tüm Bilgileri kullanımınız; ve/veya (ii) Jeton Oluşturma Etkinliği ile ilgili zaman zaman yayınlayabileceğimiz diğer hüküm ve koşullara ek olarak Jeton Oluşturma Etkinliğine katılımınız (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır). Bu belge, Cudos Belgeleri ve Teknik İncelemesi, Şirketin Cudos İşlem Platformu ve ilgili konularla ilgili mevcut görüşlerini belirtir. Şirket zaman zaman bu belgeyi, Cudos Belgelerini ve Teknik İnceleme’yi herhangi bir şekilde önceden haber vermeksizin revize edebilir. Bu belgeye, Cudos Belgelerine ve Teknik Doküman’a girilen bilgiler yalnızca gösterge niteliğindedir ve Şirket veya başka bir taraf için yasal olarak bağlayıcı değildir. Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve aşağıdakileri oluşturmak ve satmak için bir teklif, satın alma teklifinin talep edilmesi veya bir öneri olması amaçlanmamıştır: (i) Şirket, (ii) Cudos Compute Platformu’na veya Şirketin herhangi bir projesine veya mülküne yatırım veya (iii) Şirket’teki veya herhangi bir yargı alanındaki bağlı veya ilişkili herhangi bir şirketteki hisseler veya diğer menkul kıymetler. “Yasal Hususlar, Riskler ve Feragatnameler” makalesinde belirtilen bilgiler kapsamlı olmayabilir ve sözleşme ilişkisinin herhangi bir unsuru anlamına gelmez. Mevcut tüm Bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü makul çabayı göstersek de, bu tür materyaller hiçbir şekilde profesyonel tavsiye oluşturmaz. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmak isteyen kişiler, Mevcut Bilgilerden herhangi birine göre hareket etmeden önce bağımsız profesyonel tavsiye almalıdır. Şirket, spekülatif yatırım amacıyla Jeton satın almanızı önermez. Belirteçler, Şirket’te veya bağlı şirketlerinde herhangi bir özkaynak, yönetim, oylama veya benzeri hak veya hak sahibi olma hakkına sahip değildir. Jetonlar, indirilebilir yazılımlara, dijital müziğe ve benzerlerine benzer şekilde dijital varlıklar olarak satılmaktadır. Şirket, kriptografik jetonlar, blok zinciri tabanlı yazılımlar ve dağıtılmış defter teknolojisi ile daha önce deneyiminiz olmadıkça ve bağımsız profesyonel tavsiyeler almadıkça Jeton satın almanızı önermez. Vatandaşlar, vatandaşlar, ikamet edenler (vergi veya başka bir şekilde), yeşil kart sahipleri ve/veya Herhangi bir Kısıtlı Yargı Yetkisinin Kısıtlı Kişileri Mevcut Bilgileri işlemeyecektir ve Jeton Oluşturma Etkinliğine veya Jeton satın almalarına veya bu tür benzer faaliyetlere katılmaları yasaktır. Şirket veya mevcut veya eski Şirket Temsilcileri hiçbir durumda Hariç Tutulan Sorumluluk Konularından sorumlu olmayacaktır. Şirket, Mevcut Bilgilerde belirtilen bilgilerin gerçeğe, doğruluğuna ve eksiksizliğine ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya taahhüt de dahil olmak üzere herhangi bir tüzel kişi veya kişi için herhangi bir beyanda bulunmaz veya iddiada bulunmaz ve bu vesileyle reddeder. Jeton Oluşturma Etkinliğine katılmaya karar vermeden önce, Şartlarda yer alan risk faktörlerinin ve diğer tüm bilgilerin her birini dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelisiniz. Bu belge, Cudos Belgeleri ve Teknik İnceleme farklı dillere çevrilebilir, ancak belgeler arasında bir çatışma olması durumunda, Teknik İnceleme’nin İngilizce sürümü geçerli olacaktır.