Vizyon

Hiçbir bilişimin boşa gitmediği merkezi olmayan, sürdürülebilir ve bağlantılı bir dünya.

Görev

Yedek kapasiteyi kullanarak insanları ve kuruluşları daha ucuz, erişilebilir ve sürdürülebilir bilgi işlem yoluyla kazanmaları ve tasarruf etmelerini sağlamak.

ÜZERINDEKI ETKISI

Dünya

Teknoloji odaklı dünyamızın hesaplama ihtiyaçları gezegene muazzam bir ekolojik yük bindirdi. Varolan hesaplama kaynaklarının verimsiz kullanımı sorunu birleştirir. Merkezi olmayan bulut çözümümüz, yedek bilgi işlem kaynaklarından yararlanarak çevreye yardımcı olur.

ÜZERINDEKI ETKISI

Topluluk

Düşük maliyetli enerjiden, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerden insanlar çözümümüzden yararlanabilir. Hayır kurumları kullanılmayan cihazları toplayıp bu bölgelerdeki ailelere bağışlayarak gelir elde etmelerine yardımcı olabilir.